คอร์ดเพลง โปรดลืม Pearpilincys

  
Text   
คอร์ดเพลง โปรดลืม Pearpilincys

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Pearpilincys
เนื้อร้อง/ทำนอง : Pearpilincys
คอร์ด : C,F,G,Am,A7


Tune to Eb
INTRO | C | Am | F | G |

C 
เพียงคนๆ นึง ที่ต้องการจะมี
 
ชี
Am 
วิตที่ดีแบบใครเขา
 
แต่ทำไมช่างยา
F 
กเกิน 
 
มันยากไป
 
แค่เ
G 
ธอยังไม่อยู่กับฉันเลย

C 
มองดูและยิ้มไว้ 
 
ฉันต้องไม่เสียใจ
 
แต่ข้า
Am 
งในแทบไม่ไหว
 
ทำไมช่างยา
F 
กเกิน 
 
มันยากไป
 
แค่เ
G 
ธออยู่ต่อได้ไหม

Am 
เสียงเธอที่แผ่วเบา 
 
และ
G 
พูดคำจะจา
 
กลา
 
สาย
Am 
ตาที่อ่อนล้า 
 
G 
ล้ายว่าจะหม
 
ดแรง
Am 
และมือเธอที่จับฉัน 
 
ค่
G 
อยๆ 
 
คลายออ
 
กไป
 
และเ
F 
ธอก็จากฉั
G 
นไป

 
ฉันต้อง
C 
รักเธออย่างนี้ 
 
ต่อไ
Am 
ปอีกนานเท่าไร
 
ฉันต้องแ
F 
พ้ให้คนอย่างเธอต่อไ
G 
ปนานแสนนาน
 
ถ้าจะ
C 
ขอให้วันพรุ่งนี้ 
 
โปรด
Am 
ลืมเขาสั
A7 
กที
 
เธอจะห
F 
ายดี 
 
ความรู้
G 
สึกนี้ 
 
ต้องหายไป

INSTRU | C | Am | F | G |

 
ฉันต้อง
C 
รักเธออย่างนี้ 
 
ต่อไ
Am 
ปอีกนานเท่าไร
 
ฉันต้องแ
F 
พ้ให้คนอย่างเธอต่อไ
G 
ปนานแสนนาน
 
ถ้าจะ
C 
ขอให้วันพรุ่งนี้ 
 
โปรด
Am 
ลืมเขาสั
A7 
กที
 
เธอจะห
F 
ายดี 
 
ความรู้
G 
สึกนี้ 
 
ต้องหา
C 
ยไป

คอร์ดกีตาร์ในเพลง โปรดลืม


เพียงคน ๆ นึง ที่ต้องการจะมี
ชีวิตที่ดีแบบใครเขา
แต่ทำไมช่างยากเกิน มันยากไป
แค่เธอยังไม่อยู่กับฉันเลย

มองดูและยิ้มไว้ ฉันต้องไม่เสียใจ
แต่ข้างในแทบไม่ไหว
ทำไมช่างยากเกิน มันยากไป
แค่เธออยู่ต่อได้ไหม

เสียงเธอที่แผ่วเบา และพูดคำจะจากลา
สายตาที่อ่อนล้า คล้ายว่าจะหมดแรง
และมือเธอที่จับฉัน ค่อย ๆ คลายออกไป
และเธอก็จากฉันไป

ฉันต้องรักเธออย่างนี้ ต่อไปอีกนานเท่าไร
ฉันต้องแพ้ให้คนอย่างเธอต่อไปนานแสนนาน
ถ้าจะขอให้วันพรุ่งนี้ โปรดลืมเขาสักที
เธอจะหายดี ความรู้สึกนี้ ต้องหายไป

( ดนตรี )

ฉันต้องรักเธออย่างนี้ ต่อไปอีกนานเท่าไร
ฉันต้องแพ้ให้คนอย่างเธอต่อไปนานแสนนาน
ถ้าจะขอให้วันพรุ่งนี้ โปรดลืมเขาสักที
เธอจะหายดี ความรู้สึกนี้ ต้องหายไป

มิวสิควิดีโอ โปรดลืม Pearpilincys

เพลง : โปรดลืม
ศิลปิน : Pearpilincys
เรียบเรียง : Thorn Borisutbuatip
ติดต่องาน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend