คอร์ดเพลง ขอบคุณที่รอ มุกมิก ปัทมนันท์

  
Text   
คอร์ดเพลง ขอบคุณที่รอ มุกมิก ปัทมนันท์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : มุกมิก ปัทมนันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
คอร์ด : Bb,F,Gm,Eb,Dm,Cm


Capo #3
INTRO | G D/F# | Em C |
INTRO | G D/F# | Em D |

G 
เธอบ่จำเป็นต้องเสี
D/F# 
ยใจ
 
เธอบ่ได้ผิด
Em 
ยังที่เลือกเขามื้
C 
อนี้
G 
ในเมื่อทางฮักสอ
D/F# 
งเฮา 
 
มันมาฮอดทาง
Emj 
ตัน
 
สุดท้ายก็ต้องจบอ
C 
ยู่ดี

G 
ยื้อกันมาจนถึง
D 
วันเลิกรา
 
ก้มหน้า
Em 
สู้กับคำว่าบ่ไ
C 
หว
G 
เธอกะแอบมีเขาอยู่จนเ
D 
ต็มหัวใจ
 
ระหว่างเ
C 
ฮามีแต่คำว่า
G 
ทน

Am 
คนที่จบตอนใด๋ก็แปลได้คือเก่า
 
ว่า
Bm 
เธอเซาฮักกันแล้ว
 
มีแต่เ
C 
อานี่ติ 
 
ที่ยัง..กอดค
D 
นเบิดใจไว้ต่อ

 
แต่ก็ขอบคุณเ
G 
ด้อ 
 
ขอบคุณที่
D 
รอ
 
รอจน
Em 
มื่อให้รอบ่ไ
C 
หว
 
ว่าสิ
G 
ยื้อเวลาเฮ็ดใ
D 
จกะบ่ชินจั
C 
กเถื่อ
D 

 
แต่ก็ขอบคุณเ
G 
ด้อขอบคุณห
D 
ลายๆ
 
ที่ยังใ
Em 
ห้คำว่าหลูโ
C 
ตน..
 
ฮัก
Bm 
คนที่เขาเคยบอกว่า
Em 
ฮักหลาย
 
ถ้ามื้อ
C 
นี้สิไปขอเริ่มต้นใ
D 
หม่
 
กะบ่คิดอีห
G 
ยังดอก
D 

INSTRU | G D/F# | Em C |
INSTRU | C Bm | Am D |
INSTRU | G D | Em Bm |
INSTRU | C Bm | Am D | G |

Am 
คนที่จบตอนใด๋ก็แปลได้คือเก่า
 
ว่า
Bm 
เธอเซาฮักกันแล้ว
 
มีแต่เ
C 
อานี่ติ 
 
ที่ยัง..กอดค
D 
นเบิดใจไว้ต่อ

 
แต่ก็ขอบคุณเ
G 
ด้อ 
 
ขอบคุณที่
D/F# 
รอ
 
รอจน
Em 
มื่อให้รอบ่ไ
C 
หว
 
ว่าสิ
G 
ยื้อเวลาเฮ็ดใ
D 
จกะบ่ชินจั
C 
กเถื่อ
D 

 
แต่ก็ขอบคุณเ
G 
ด้อขอบคุณห
D 
ลายๆ
 
ที่ยังใ
Em 
ห้คำว่าหลูโ
C 
ตน..
 
ฮัก
Bm 
คนที่เขาเคยบอกว่า
Em 
ฮักหลาย
 
ถ้ามื้อ
C 
นี้สิไปขอเริ่มต้นใ
D 
หม่
 
กะบ่คิดอีห
G 
ยังดอก
D 

 
แต่ก็ขอบคุณเ
G 
ด้อ 
 
ขอบคุณที่
D 
รอ
 
รอจน
Em 
มื่อให้รอบ่ไ
C 
หว
 
ว่าสิ
G 
ยื้อเวลาเฮ็ดใ
D 
จกะบ่ชินจั
C 
กเถื่อ
D 

 
แต่ก็ขอบคุณเ
G 
ด้อขอบคุณห
D 
ลายๆ
 
ที่ยังใ
Em 
ห้คำว่าหลูโ
C 
ตน..
 
ฮัก
C 
คนที่เขาเคยบอกว่า
Bm 
ฮักหลาย
 
ถ้ามื้อ
Am 
นี้สิไปขอเริ่มต้นใ
D 
หม่
 
กะบ่คิดอีห
G 
ยังดอก
D 
C 
D 

G 
เธอบ่จำเป็นต้องเสี
D 
ยใจ
 
เธอบ่ได้ผิด
Em 
ยังที่เลือกเขามื้
C 
อนี้
G 
ในเมื่อทางฮักสอ
D 
งเฮา 
 
มันมาฮอดทาง
C 
ตัน
 
สุดท้ายก็ต้องจบ..อ
G 
ยู่ดี

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขอบคุณที่รอ


เธอบ่จำเป็นต้องเสียใจ
เธอบ่ได้ผิดยังที่เลือกเขามื้อนี้
ในเมื่อทางฮักสองเฮา มันมาฮอดทางตัน
สุดท้ายก็ต้องจบอยู่ดี

ยื้อกันมาจนถึงวันเลิกรา
ก้มหน้าสู้กับคำว่าบ่ไหว
เธอกะแอบมีเขาอยู่จนเต็มหัวใจ
ระหว่างเฮามีแต่คำว่าทน

คนที่จบตอนใด๋ก็แปลได้คือเก่า
ว่าเธอเซาฮักกันแล้ว
มีแต่เอานี่ติ ที่ยัง..กอดคนเบิดใจไว้ต่อ

แต่ก็ขอบคุณเด้อ ขอบคุณที่รอ
รอจนมื่อให้รอบ่ไหว
ว่าสิยื้อเวลาเฮ็ดใจกะบ่ชินจักเถื่อ

แต่ก็ขอบคุณเด้อขอบคุณหลายๆ
ที่ยังให้คำว่าหลูโตน..
ฮักคนที่เขาเคยบอกว่าฮักหลาย
ถ้ามื้อนี้สิไปขอเริ่มต้นใหม่
กะบ่คิดอีหยังดอก

( ดนตรี )

คนที่จบตอนใด๋ก็แปลได้คือเก่า
ว่าเธอเซาฮักกันแล้ว
มีแต่เอานี่ติ ที่ยัง..กอดคนเบิดใจไว้ต่อ

แต่ก็ขอบคุณเด้อ ขอบคุณที่รอ
รอจนมื่อให้รอบ่ไหว
ว่าสิยื้อเวลาเฮ็ดใจกะบ่ชินจักเถื่อ

แต่ก็ขอบคุณเด้อขอบคุณหลายๆ
ที่ยังให้คำว่าหลูโตน..
ฮักคนที่เขาเคยบอกว่าฮักหลาย
ถ้ามื้อนี้สิไปขอเริ่มต้นใหม่
กะบ่คิดอีหยังดอก

แต่ก็ขอบคุณเด้อ ขอบคุณที่รอ
รอจนมื่อให้รอบ่ไหว
ว่าสิยื้อเวลาเฮ็ดใจกะบ่ชินจักเถื่อ

แต่ก็ขอบคุณเด้อขอบคุณหลายๆ
ที่ยังให้คำว่าหลูโตน..
ฮักคนที่เขาเคยบอกว่าฮักหลาย
ถ้ามื้อนี้สิไปขอเริ่มต้นใหม่
กะบ่คิดอีหยังดอก

เธอบ่จำเป็นต้องเสียใจ
เธอบ่ได้ผิดยังที่เลือกเขามื้อนี้
ในเมื่อทางฮักสองเฮา มันมาฮอดทางตัน
สุดท้ายก็ต้องจบ..อยู่ดี

มิวสิควิดีโอ ขอบคุณที่รอ มุกมิก ปัทมนันท์

เพลง : ขอบคุณที่รอ
ศิลปิน : มุกมิก ปัทมนันท์
เรียบเรียง : ออนบอร์ดสตูดิโอ
ติดต่องานแสดง : 064-4528645
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend