คอร์ดเพลง สถานะใหม่ที่ใจเจ็บ ลูกน้ำ จุลินทรีย์

  
Text   
คอร์ดเพลง สถานะใหม่ที่ใจเจ็บ ลูกน้ำ จุลินทรีย์

ศิลปิน : ลูกน้ำ จุลินทรีย์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์
คอร์ด : G,Am,Bm,C,D,Em


INTRO | G | Bm | Am D | G |

 
เริ่มจาก
G 
ศูนย์จนไปถึงร้อย
 
พอรักเต็ม
Bm 
ร้อยเธอปล่อยให้
Em 
เรือล่ม
C 
ข่มใจฝืน
Bm 
ยิ้มไป 
 
แกล้ง
Am 
พูดว่าไม่เป็นไ
D 
 
คนใจ
G 
ดำมาทำให้หลงพอเปิดใจ
Bm 
รักเธอกลับผลั
Em 
กไส
 
เธอกลัวเ
C 
ขาเสี
Bm 
ยใจ 
 
เลือก
Am 
ให้ฉันเป็นคน
D 
แพ้

INSTRU | Em Bm | Em Bm | C | D |

G 
ส่งเธอได้เท่า 
 
ฉัน
Bm 
มีค่าเพียงเท่านั้น
 
สาย
Am 
ตาที่เธอมองกัน 
 
ฉัน
D 
คิดไปเองฝ่ายเดียว
G 
เป็นแค่เพียงสะพาน 
 
 
Bm 
ให้เธอเดินผ่านไป
 
ต่อให้
Am 
ฉันรักเธอเท่าไหร่ 
 
สุดท้
D 
ายเธอก็เลือกเขา

Em 
เธอ.. 
 
ขอ
D 
ลดสถานะใจ
Em 
ให้.. 
 
เป็นไ
D 
ด้แค่เพียงเพื่อนกัน
C 
คนนึงอยากตัดสัมพันธ์
 
อีก
D 
คนนึงแทบขาดใจ

 
เริ่มจาก
G 
ศูนย์จนไปถึงร้อย
 
พอรักเต็ม
Bm 
ร้อยเธอปล่อยให้
Em 
เรือล่ม
C 
ข่มใจฝืน
Bm 
ยิ้มไป 
 
แกล้ง
Am 
พูดว่าไม่เป็นไ
D 
 
คนใจ
G 
ดำมาทำให้หลง
 
พอเปิดใจ
Bm 
รักเธอกลับผลั
Em 
กไส
 
เธอกลัวเ
C 
ขาเสี
Bm 
ยใจ 
 
เลือก
Am 
ให้ฉันเป็นคน
D 
แพ้

 
เพิ่งจะ
Em 
รู้ว่าที่ผ่านมา 
 
แค่การแ
Bm 
สดง
 
เธอแค่แ
Em 
กล้ง 
 
มีแต่ฉันที่คิดไปไ
D 
กล
 
ต่อจาก
Em 
นี้ 
 
ก็ยินดีกับเธอและค
Bm 
นใหม่
 
เรือเ
C 
ราล่มจบไป 
 
เธอไ
D 
ปขึ้นเรือลำใหม่
 
ขอให้ถึ
G 
งฝั่ง
D 

INSTRU | Em | Bm | Em | D |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

Em 
เธอ.. 
 
ขอ
D 
ลดสถานะใจ
Em 
ให้.. 
 
เป็นไ
D 
ด้แค่เพียงเพื่อนกัน
C 
คนนึงอยากตัดสัมพันธ์
 
อีก
D 
คนนึงแทบขาดใจ

 
เริ่มจาก
G 
ศูนย์จนไปถึงร้อย
 
พอรักเต็ม
Bm 
ร้อยเธอปล่อยให้
Em 
เรือล่ม
C 
ข่มใจฝืน
Bm 
ยิ้มไป 
 
แกล้ง
Am 
พูดว่าไม่เป็นไ
D 
 
คนใจ
G 
ดำมาทำให้หลง
 
พอเปิดใจ
Bm 
รักเธอกลับผลั
Em 
กไส
 
เธอกลัวเ
C 
ขาเสี
Bm 
ยใจ 
 
เลือก
Am 
ให้ฉันเป็นคน
D 
แพ้

 
เริ่มจาก
G 
ศูนย์จนไปถึงร้อย
 
พอรักเต็ม
Bm 
ร้อยเธอปล่อยให้
Em 
เรือล่ม
C 
ข่มใจฝืน
Bm 
ยิ้มไป 
 
แกล้ง
Am 
พูดว่าไม่เป็นไ
D 
 
คนใจ
G 
ดำมาทำให้หลง
 
พอเปิดใจ
Bm 
รักเธอกลับผลั
Em 
กไส
 
เธอกลัวเ
C 
ขาเสี
Bm 
ยใจ 
 
เลือก
Am 
ให้ฉันเป็นคน
D 
แพ้

 
เพิ่งจะ
Em 
รู้ว่าที่ผ่านมา 
 
แค่การแ
Bm 
สดง
 
เธอแค่แ
Em 
กล้ง 
 
มีแต่ฉันที่คิดไปไ
D 
กล
 
ต่อจาก
Em 
นี้ 
 
ก็ยินดีกับเธอและค
Bm 
นใหม่
 
เรือเ
C 
ราล่มจบไป 
 
เธอไ
D 
ปขึ้นเรือลำใหม่
 
ขอให้ถึ
G 
งฝั่ง

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สถานะใหม่ที่ใจเจ็บ


เริ่มจากศูนย์จนไปถึงร้อย
พอรักเต็มร้อยเธอปล่อยให้เรือล่ม
ข่มใจฝืนยิ้มไป แกล้งพูดว่าไม่เป็นไร
คนใจดำมาทำให้หลงพอเปิดใจรักเธอกลับผลักไส
เธอกลัวเขาเสียใจ เลือกให้ฉันเป็นคนแพ้

( ดนตรี )

ส่งเธอได้เท่า ฉันมีค่าเพียงเท่านั้น
สายตาที่เธอมองกัน ฉันคิดไปเองฝ่ายเดียว
เป็นแค่เพียงสะพาน ให้เธอเดินผ่านไป
ต่อให้ฉันรักเธอเท่าไหร่ สุดท้ายเธอก็เลือกเขา

เธอ.. ขอลดสถานะใจ
ให้.. เป็นได้แค่เพียงเพื่อนกัน
คนนึงอยากตัดสัมพันธ์
อีกคนนึงแทบขาดใจ

เริ่มจากศูนย์จนไปถึงร้อย
พอรักเต็มร้อยเธอปล่อยให้เรือล่ม
ข่มใจฝืนยิ้มไป แกล้งพูดว่าไม่เป็นไร
คนใจดำมาทำให้หลง
พอเปิดใจรักเธอกลับผลักไส
เธอกลัวเขาเสียใจ เลือกให้ฉันเป็นคนแพ้

เพิ่งจะรู้ว่าที่ผ่านมา แค่การแสดง
เธอแค่แกล้ง มีแต่ฉันที่คิดไปไกล
ต่อจากนี้ ก็ยินดีกับเธอและคนใหม่
เรือเราล่มจบไป เธอไปขึ้นเรือลำใหม่
ขอให้ถึงฝั่ง

( ดนตรี )

เธอ.. ขอลดสถานะใจ
ให้.. เป็นได้แค่เพียงเพื่อนกัน
คนนึงอยากตัดสัมพันธ์
อีกคนนึงแทบขาดใจ

เริ่มจากศูนย์จนไปถึงร้อย
พอรักเต็มร้อยเธอปล่อยให้เรือล่ม
ข่มใจฝืนยิ้มไป แกล้งพูดว่าไม่เป็นไร
คนใจดำมาทำให้หลง
พอเปิดใจรักเธอกลับผลักไส
เธอกลัวเขาเสียใจ เลือกให้ฉันเป็นคนแพ้

เริ่มจากศูนย์จนไปถึงร้อย
พอรักเต็มร้อยเธอปล่อยให้เรือล่ม
ข่มใจฝืนยิ้มไป แกล้งพูดว่าไม่เป็นไร
คนใจดำมาทำให้หลง
พอเปิดใจรักเธอกลับผลักไส
เธอกลัวเขาเสียใจ เลือกให้ฉันเป็นคนแพ้

เพิ่งจะรู้ว่าที่ผ่านมา แค่การแสดง
เธอแค่แกล้ง มีแต่ฉันที่คิดไปไกล
ต่อจากนี้ ก็ยินดีกับเธอและคนใหม่
เรือเราล่มจบไป เธอไปขึ้นเรือลำใหม่
ขอให้ถึงฝั่ง

มิวสิควิดีโอ สถานะใหม่ที่ใจเจ็บ ลูกน้ำ จุลินทรีย์

เพลง : สถานะใหม่ที่ใจเจ็บ
ศิลปิน : ลูกน้ำ จุลินทรีย์
เรียบเรียง : นฤเบศร์ โส๊ะหมีน
ติดต่องานแสดง : 094-515-2488, 082-444-8966
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend