คอร์ดเพลง ฝันหมาๆ ต้อม วงทอแสง

  
Text   
คอร์ดเพลง ฝันหมาๆ ต้อม วงทอแสง

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ต้อม วงทอแสง
เนื้อร้อง/ทำนอง : ทศพล อุดทา
คอร์ด : G,Am,Bm,C,D,Em


INTRO | G Bm | Em | G Bm | Em |
INTRO | G Bm | Em | Am D | G |

 
อยากสิ
G 
หา 
 
แต่
Bm 
เธอบ่เคย
Em 
หัวส่า
 
ปานว่า
Am 
หมา 
 
เหมิดปัญ
D 
ญาเปิดปลากระป๋
G 
อง
 
ฮัก
Am 
แบบอดๆ 
 
อย
D 
ากๆ 
 
อย่าง
Bm 
มากก็แค่แอบ
Em 
มอง
 
เก็บไป
Am 
ฝันให้มันลอยล่
C 
องขอจองใน
B 
ฝัน

 
ได้เว่า
Em 
นำ 
 
สัก
D 
คำสองคำ 
 
สา
Em 
มคำ
 
กะสุข
Am 
ล้ำไม่หวังอะไ
D 
รมากไปกว่า
G 
นั้น
 
บุญ
Am 
อ้ายที่ได้เว่
D 
าจา 
 
เป็นบุญ
Bm 
หมาที่เจ้าให้
Em 
ทาน
 
ได้
Am 
ซูนคิงแค่ใน
D 
ฝัน 
 
ตื่นพลัน
Em 
สลาย
E7 

 
ฝันแบบ
Am 
หมาๆ
D 
ตื่นมาก็
Bm 
จ๋อย
Em 
 
ได้แค่
Am 
มองเฮ็ดตาละห้
D 
อย 
 
บุญข่อย
G 
บ่หลาย
 
บ่อ
C 
ยากสิตื่นขึ้
D 
นมา 
 
เป็น
Bm 
หมามันรับบ่
Em 
ได้
 
ความ
Am 
จริงมันช่างโหดร้าย 
 
ก็ฝันไกลของห
B 
มา

 
ได้เพียง
Em 
หวัง 
 
คนที่เ
D 
ขาเปิดปลาก
Em 
ระป๋อง
 
เขาลิ้ม
Am 
ลองปลาในกระป๋
D 
องจนอิ่มโ
G 
อชา
 
ได้เพียง
Am 
หวังแค่เพียงกระป๋องเป
D 
ล่า
 
หวังว่า
Bm 
เขาจะทิ้งล
Em 
งมา
 
เป็นบุญ
Am 
หมา 
 
แม้
B 
ว่าจะเหลือแค่
Em 
เศษ

INSTRU | G Bm | Em | G Bm | Em | C D |
INSTRU | Bm Em | Am D | Em E7 |

 
ฝันแบบ
Am 
หมาๆ
D 
.. 
 
ตื่นมาก็
Bm 
จ๋อย
Em 
 
ได้แค่
Am 
มองเฮ็ดตาละห้
D 
อย 
 
บุญข่อย
G 
บ่หลาย
 
บ่อ
C 
ยากสิตื่นขึ้
D 
นมา 
 
เป็น
Bm 
หมามันรับบ่
Em 
ได้
 
ความ
Am 
จริงมันช่างโหดร้าย 
 
ก็ฝันไกลของห
B 
มา

 
ได้เพียง
Em 
หวัง 
 
คนที่เ
D 
ขาเปิดปลาก
Em 
ระป๋อง
 
เขาลิ้ม
Am 
ลองปลาในกระป๋
D 
องจนอิ่มโ
G 
อชา
 
ได้เพียง
Am 
หวังแค่เพียงกระป๋องเป
D 
ล่า
 
หวังว่า
Bm 
เขาจะทิ้งล
Em 
งมา
 
เป็นบุญ
Am 
หมา 
 
แม้
B 
ว่าจะเหลือแค่
Em 
เศษ

OUTRO | G Bm | Em | Am D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฝันหมาๆ


อยากสิหา แต่เธอบ่เคยหัวส่า
ปานว่าหมา เหมิดปัญญาเปิดปลากระป๋อง
ฮักแบบอดๆ อยากๆ อย่างมากก็แค่แอบมอง
เก็บไปฝันให้มันลอยล่องขอจองในฝัน

ได้เว่านำ สักคำสองคำ สามคำ
กะสุขล้ำไม่หวังอะไรมากไปกว่านั้น
บุญอ้ายที่ได้เว่าจา เป็นบุญหมาที่เจ้าให้ทาน
ได้ซูนคิงแค่ในฝัน ตื่นพลันสลาย

ฝันแบบหมาๆ ตื่นมาก็จ๋อย
ได้แค่มองเฮ็ดตาละห้อย บุญข่อยบ่หลาย
บ่อยากสิตื่นขึ้นมา เป็นหมามันรับบ่ได้
ความจริงมันช่างโหดร้าย ก็ฝันไกลของหมา

ได้เพียงหวัง คนที่เขาเปิดปลากระป๋อง
เขาลิ้มลองปลาในกระป๋องจนอิ่มโอชา
ได้เพียงหวังแค่เพียงกระป๋องเปล่า
หวังว่าเขาจะทิ้งลงมา
เป็นบุญหมา แม้ว่าจะเหลือแค่เศษ

( ดนตรี )

ฝันแบบหมาๆ ตื่นมาก็จ๋อย
ได้แค่มองเฮ็ดตาละห้อย บุญข่อยบ่หลาย
บ่อยากสิตื่นขึ้นมา เป็นหมามันรับบ่ได้
ความจริงมันช่างโหดร้าย ก็ฝันไกลของหมา

ได้เพียงหวัง คนที่เขาเปิดปลากระป๋อง
เขาลิ้มลองปลาในกระป๋องจนอิ่มโอชา
ได้เพียงหวังแค่เพียงกระป๋องเปล่า
หวังว่าเขาจะทิ้งลงมา
เป็นบุญหมา แม้ว่าจะเหลือแค่เศษ

มิวสิควิดีโอ ฝันหมาๆ ต้อม วงทอแสง

เพลง : ฝันหมาๆ
ศิลปิน : ต้อม วงทอแสง
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
ติดต่องานแสดง : 081-7111059
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend