คอร์ดเพลง มาเด้อฮักแท้ ท็อฟฟี่ ไทแบนด์

  
Text   
คอร์ดเพลง มาเด้อฮักแท้ ท็อฟฟี่ ไทแบนด์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ท็อฟฟี่ ไทแบนด์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เว่น ทวีโคตร
คอร์ด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


INTRO | F#m E | D A | F#m E | D E |

F#m 
  ยอมือน้อ
E 
มขึ้นใส่
D 
หัว 
 
ล่ะว่าสา
E 
ธุเด้อฟ้าดิน
F#m 
  คั่นว่าชาติก่
E 
อนผู้ข้าได้เ
D 
ฮ็ด 
 
ผิด
E 
ต่อลูกเมียผู้ใด๋
F#m 
  ให้อโหสิกร
E 
รมพอแล้วต่
D 
อกัน 
 
ได้
E 
บ่ถือว่าลูกขอ
F#m 
  เพราะหัวใจเจ้าข
E 
องที่ผ่านมาจนฮอ
D 
ดมื้อนี้
 
  สิฮักไ
E 
ผกะมีแต่น้ำตา..

 
กลายเป็นเครื่อง
F#m 
หมายการค้าแล้วคำ
E 
ว่าอกหัก
 
คือน้อยใ
D 
จให้ดินฟ้าแท้
E 
เด้
 
บุญผลามัน
F#m 
ฮ้างเพพัง 
 
สิยับเข้าใ
E 
กล้
 
แฮงไกลออกห่าง คำว่าส
D 
มหวัง 
 
ตอนนี้ไปลี้อยู่ไ
E 

 
มาเด้อฮัก
D 
แท้ 
 
แม่นเจ้าสิลอยหลุดไ
E 
ปอยู่ทางใด๋
 
ให้โง
C#m 
โค้งมาสู่คีนอยู่นำเนื้อ
F#m 
นำโต
 
อย่าอ้าวโ
D 
อ่ 
 
เที่ยวถลาไปทางใ
E 
หม่
 
นภาเก่ายังขาด
A 
คู่คอ
Bm 
ยเจ้าจนล้า
C#m 
หล่อย
 
คันพ้อฮักแท้คั
D 
กๆ 
 
สิเฮ็ดดีนำสุอ
E 
ย่าง
 
ให้สมประสงค์ความ
C#m 
คึด 
 
เข้าข้างเถาะโชคช
F#m 
ะตา
 
สิฮักไผกะ
Bm 
บ่มีค่า 
 
หลูโ
E 
ตนผู้บาดเจ็บไ
A 
ด้บ่

INSTRU | F#m E | F#m E | D C#m | Bm E |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |

 
กลายเป็นเครื่อง
F#m 
หมายการค้าแล้วคำ
E 
ว่าอกหัก
 
คือน้อยใ
D 
จให้ดินฟ้าแท้
E 
เด้
 
บุญผลามัน
F#m 
ฮ้างเพพัง 
 
สิยับเข้าใ
E 
กล้
 
แฮงไกลออกห่าง คำว่าส
D 
มหวัง 
 
ตอนนี้ไปลี้อยู่ไ
E 

 
มาเด้อฮัก
D 
แท้ 
 
แม่นเจ้าสิลอยหลุดไ
E 
ปอยู่ทางใด๋
 
ให้โง
C#m 
โค้งมาสู่คีนอยู่นำเนื้อ
F#m 
นำโต
 
อย่าอ้าวโ
D 
อ่ 
 
เที่ยวถลาไปทางใ
E 
หม่
 
นภาเก่ายังขาด
A 
คู่คอ
Bm 
ยเจ้าจนล้า
C#m 
หล่อย
 
คันพ้อฮักแท้คั
D 
กๆ 
 
สิเฮ็ดดีนำสุอ
E 
ย่าง
 
ให้สมประสงค์ความ
C#m 
คึด 
 
เข้าข้างเถาะโชคช
F#m 
ะตา
 
สิฮักไผกะ
Bm 
บ่มีค่า 
 
หลูโ
E 
ตนผู้บาดเจ็บไ
A 
ด้บ่

 
มาเด้อฮัก
D 
แท้ 
 
แม่นเจ้าสิลอยหลุดไ
E 
ปอยู่ทางใด๋
 
ให้โง
C#m 
โค้งมาสู่คีนอยู่นำเนื้อ
F#m 
นำโต
 
อย่าอ้าวโ
D 
อ่ 
 
เที่ยวถลาไปทางใ
E 
หม่
 
นภาเก่ายังขาด
A 
คู่คอ
Bm 
ยเจ้าจนล้า
C#m 
หล่อย
 
คันพ้อฮักแท้คั
D 
กๆ 
 
สิเฮ็ดดีนำสุอ
E 
ย่าง
 
ให้สมประสงค์ความ
C#m 
คึด 
 
เข้าข้างเถาะโชคช
F#m 
ะตา
 
สิฮักไผกะ
Bm 
บ่มีค่า 
 
หลูโ
E 
ตนผู้บาดเจ็บไ
A 
ด้บ่

 
สิฮัก
F#m 
ไผกะบ่มี
E 
ค่า.. 
 
หลูโตนคนเจ็บได้บ่..

OUTRO | F#m E | D A | F#m E | D E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มาเด้อฮักแท้


ยอมือน้อมขึ้นใส่หัว ล่ะว่าสาธุเด้อฟ้าดิน
คั่นว่าชาติก่อนผู้ข้าได้เฮ็ด ผิดต่อลูกเมียผู้ใด๋
ให้อโหสิกรรมพอแล้วต่อกัน ได้บ่ถือว่าลูกขอ
เพราะหัวใจเจ้าของที่ผ่านมาจนฮอดมื้อนี้
สิฮักไผกะมีแต่น้ำตา..

กลายเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วคำว่าอกหัก
คือน้อยใจให้ดินฟ้าแท้เด้
บุญผลามันฮ้างเพพัง สิยับเข้าใกล้
แฮงไกลออกห่าง คำว่าสมหวัง ตอนนี้ไปลี้อยู่ไส

มาเด้อฮักแท้ แม่นเจ้าสิลอยหลุดไปอยู่ทางใด๋
ให้โงโค้งมาสู่คีนอยู่นำเนื้อนำโต
อย่าอ้าวโอ่ เที่ยวถลาไปทางใหม่
นภาเก่ายังขาดคู่คอยเจ้าจนล้าหล่อย
คันพ้อฮักแท้คักๆ สิเฮ็ดดีนำสุอย่าง
ให้สมประสงค์ความคึด เข้าข้างเถาะโชคชะตา
สิฮักไผกะบ่มีค่า หลูโตนผู้บาดเจ็บได้บ่

( ดนตรี )

กลายเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วคำว่าอกหัก
คือน้อยใจให้ดินฟ้าแท้เด้
บุญผลามันฮ้างเพพัง สิยับเข้าใกล้
แฮงไกลออกห่าง คำว่าสมหวัง ตอนนี้ไปลี้อยู่ไส

มาเด้อฮักแท้ แม่นเจ้าสิลอยหลุดไปอยู่ทางใด๋
ให้โงโค้งมาสู่คีนอยู่นำเนื้อนำโต
อย่าอ้าวโอ่ เที่ยวถลาไปทางใหม่
นภาเก่ายังขาดคู่คอยเจ้าจนล้าหล่อย
คันพ้อฮักแท้คักๆ สิเฮ็ดดีนำสุอย่าง
ให้สมประสงค์ความคึด เข้าข้างเถาะโชคชะตา
สิฮักไผกะบ่มีค่า หลูโตนผู้บาดเจ็บได้บ่

มาเด้อฮักแท้ แม่นเจ้าสิลอยหลุดไปอยู่ทางใด๋
ให้โงโค้งมาสู่คีนอยู่นำเนื้อนำโต
อย่าอ้าวโอ่ เที่ยวถลาไปทางใหม่
นภาเก่ายังขาดคู่คอยเจ้าจนล้าหล่อย
คันพ้อฮักแท้คักๆ สิเฮ็ดดีนำสุอย่าง
ให้สมประสงค์ความคึด เข้าข้างเถาะโชคชะตา
สิฮักไผกะบ่มีค่า หลูโตนผู้บาดเจ็บได้บ่

สิฮักไผกะบ่มีค่า.. หลูโตนคนเจ็บได้บ่..

มิวสิควิดีโอ มาเด้อฮักแท้ ท็อฟฟี่ ไทแบนด์

เพลง : มาเด้อฮักแท้
ศิลปิน : ท็อฟฟี่ ไทแบนด์
เรียบเรียง : ต่าย กีต้าร์
ติดต่องานแสดง : 0981515595
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend