คอร์ดเพลง เจ็บใจกะเปิดขวด ปวดใจกะยกแก้ว มีน สวนรังสิต

  
Text   
คอร์ดเพลง เจ็บใจกะเปิดขวด ปวดใจกะยกแก้ว มีน สวนรังสิต

ศิลปิน : มีน สวนรังสิต
เนื้อร้อง/ทำนอง : เซียงเหมี่ยง
คอร์ด : Bb,Gm,Cm,F,Dm


INTRO | Bb | Gm | Cm | F | Bb | F |

Bb 
โอ้ยน้องหล่า
 
เหล้าโซ
Gm 
ดาจัดมาให้อ้ายแหน่
 
ใจ
Cm 
อ้ายมันโคตรอ่อนแอ
 
ถืกเขาตั๋วแ
F 
ล่หัวใจจนขาดเคิ่ง

Bb 
โอ้ยน้องหล่า
 
หาห
Gm 
ม่องให้นั่งแหน่
 
เอา
Cm 
โต๊ะอยู่มุมอยู่แก
 
ห้องไห้หา
F 
แม่จั่งบ่มีไผเบิ่ง

 
ต้อง
Eb 
ใช้เบียร์กี่ลัง 
 
ใช้เ
Dm 
หล้าจัก
Gm 
ขวด
Cm 
จั่งสิล้างความเจ็บปวดออกจากหัวใ
F 
จได้เบิด..

 
เจ็บ
Bb 
ใจกะเปิดขวด 
 
ปวด
Gm 
ใจกะยกแก้ว
 
อา
Cm 
ศัยเสียงเพลงดังแส่ว
 
ฮ้องไห้ให้มันแ
F 
ล้ว 
 
ให้มันส่วงสาใจ
 
เบิดแ
Bb 
ก้วกะรินมา 
 
ปล่อยน้ำ
Gm 
ตาให้มันไหล
 
กินให้
Cm 
ลืมคนหลายใจ ยาวไป ยาวไ
F 
 
เมาจนร้านดับไฟ จนว่าใจ
Bb 
มันสิลืม..
F 

Bb 
โอ้ยน้องหล่า 
 
ขอเ
Gm 
พลงเมาทุกขวด..
 
เจ็บปวดทุกเ
Cm 
พลงให้อ้ายแหน่
 
สิลืมคนเคย
F 
แคร์ 
 
คนเคยฮักหลาย

Bb 
โอ้ยน้องหล่า 
 
ให้เข้า
Gm 
ใจคนอกหัก
 
กินเหล้า
Cm 
เมาจนเสียหลัก
 
ย้อนไปหลง
F 
ฮักคนหลายใจ 
 
คน
Bb 
ขี้ตั๋ว
F 
..

 
ต้อง
Eb 
ใช้เบียร์กี่ลัง 
 
ใช้เ
Dm 
หล้าจัก
Gm 
ขวด
Cm 
จั่งสิล้างความเจ็บปวดออกจากหัวใ
F 
จได้เบิด..

 
เจ็บ
Bb 
ใจกะเปิดขวด 
 
ปวด
Gm 
ใจกะยกแก้ว
 
อา
Cm 
ศัยเสียงเพลงดังแส่ว
 
ฮ้องไห้ให้มันแ
F 
ล้ว 
 
ให้มันส่วงสาใจ
 
เบิดแ
Bb 
ก้วกะรินมา 
 
ปล่อยน้ำ
Gm 
ตาให้มันไหล
 
กินให้
Cm 
ลืมคนหลายใจ ยาวไป ยาวไ
F 
 
เมาจนร้านดับไฟ จนว่าใจ
Bb 
มันสิลืม..
F 

 
เจ็บ
Bb 
ใจกะเปิดขวด 
 
ปวด
Gm 
ใจกะยกแก้ว
 
อา
Cm 
ศัยเสียงเพลงดังแส่ว
 
ฮ้องไห้ให้มันแ
F 
ล้ว 
 
ให้มันส่วงสาใจ
 
เบิดแ
Bb 
ก้วกะรินมา 
 
ปล่อยน้ำ
Gm 
ตาให้มันไหล
 
กินให้
Cm 
ลืมคนหลายใจ ยาวไป ยาวไ
F 
 
เมาจนร้านดับไฟ จนว่าใจ
Bb 
มันสิลืม..
F 

OUTRO | Bb6 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เจ็บใจกะเปิดขวด ปวดใจกะยกแก้ว


โอ้ยน้องหล่า
เหล้าโซดาจัดมาให้อ้ายแหน่
ใจอ้ายมันโคตรอ่อนแอ
ถืกเขาตั๋วแล่หัวใจจนขาดเคิ่ง

โอ้ยน้องหล่า
หาหม่องให้นั่งแหน่
เอาโต๊ะอยู่มุมอยู่แก
ห้องไห้หาแม่จั่งบ่มีไผเบิ่ง

ต้องใช้เบียร์กี่ลัง ใช้เหล้าจักขวด
จั่งสิล้างความเจ็บปวดออกจากหัวใจได้เบิด..

เจ็บใจกะเปิดขวด ปวดใจกะยกแก้ว
อาศัยเสียงเพลงดังแส่ว
ฮ้องไห้ให้มันแล้ว ให้มันส่วงสาใจ
เบิดแก้วกะรินมา ปล่อยน้ำตาให้มันไหล
กินให้ลืมคนหลายใจ ยาวไป ยาวไป
เมาจนร้านดับไฟ จนว่าใจมันสิลืม..

โอ้ยน้องหล่า ขอเพลงเมาทุกขวด..
เจ็บปวดทุกเพลงให้อ้ายแหน่
สิลืมคนเคยแคร์ คนเคยฮักหลาย

โอ้ยน้องหล่า ให้เข้าใจคนอกหัก
กินเหล้าเมาจนเสียหลัก
ย้อนไปหลงฮักคนหลายใจ คนขี้ตั๋ว..

ต้องใช้เบียร์กี่ลัง ใช้เหล้าจักขวด
จั่งสิล้างความเจ็บปวดออกจากหัวใจได้เบิด..

เจ็บใจกะเปิดขวด ปวดใจกะยกแก้ว
อาศัยเสียงเพลงดังแส่ว
ฮ้องไห้ให้มันแล้ว ให้มันส่วงสาใจ
เบิดแก้วกะรินมา ปล่อยน้ำตาให้มันไหล
กินให้ลืมคนหลายใจ ยาวไป ยาวไป
เมาจนร้านดับไฟ จนว่าใจมันสิลืม..

เจ็บใจกะเปิดขวด ปวดใจกะยกแก้ว
อาศัยเสียงเพลงดังแส่ว
ฮ้องไห้ให้มันแล้ว ให้มันส่วงสาใจ
เบิดแก้วกะรินมา ปล่อยน้ำตาให้มันไหล
กินให้ลืมคนหลายใจ ยาวไป ยาวไป
เมาจนร้านดับไฟ จนว่าใจมันสิลืม..

มิวสิควิดีโอ เจ็บใจกะเปิดขวด ปวดใจกะยกแก้ว มีน สวนรังสิต

เพลง : เจ็บใจกะเปิดขวด ปวดใจกะยกแก้ว
ศิลปิน : มีน สวนรังสิต
เรียบเรียง : อาร์ม ทศพล
ติดต่องานแสดง : 091 0530845
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend