คอร์ดเพลง บ่มีคำว่าตลอดไป ปอ วงนิยม

  
Text   
คอร์ดเพลง บ่มีคำว่าตลอดไป ปอ วงนิยม

ศิลปิน : ปอ วงนิยม
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดิว พีรพล
คอร์ด : F,Dm,G,C,C7,Em,Am


 
บ่มีคำว่าตลอดไ
F 
 
แต่
G 
มีคนเสียใจ
Em 
เจ็บไปต
Am 
ลอด
 
คนที่เฮาเคย
Dm 
กอด 
 
มื้อ
G 
นี้มาทิ้งเฮ
C 
าไป
C7 
บ่มีมื้อนั้นอีกแ
F 
ล้ว 
 
กับ
G 
ฮักสองเฮา
 
ที่เคย
Em 
เว้าจาว่า 
 
สิบ่ไ
Am 
ปไส
Dm 
คำที่เจ้าบอกว่าตลอดไป..
G 
 
มันบ่มีอยู่จริง..
 

C 
จำคำเว้าของเฮาได้บ่ 
 
สัญ
G 
ญาที่เคยให้กัน
 
ว่าสิบ่
F 
ถิ่มบ่เปลี่ยนแปร
Fm 
ผัน 
 
บ่เฮ็ดให้เสี
C 
ยใจ
 
แต่เว
Am 
ลาผ่านไปบ่ดน 
 
หัวใจเ
G 
จ้าก็เริ่มเปลี่ยนไป
 
เจ้า
Dm 
ลืมสัญญาที่ใ
G 
ห้ไว้ 
 
แล้
C 
วแม่นบ่

 
สัญ
Dm 
ญาบ่เป็นสัญญา 
 
เบิด
Em 
ค่ากะทิ้งน้อ
Am 
งไป
 
หลอก
Dm 
กันว่าฮักแฮง 
 
ตั๋วให้ฮักจนเบิดใจ
 
สุดท้
C 
ายกะถิ่มน้องให้เจ็บช้ำ

 
เจ้า
Dm 
ลืมทุกความเป็นเฮา
 
เจ้าเอาฮักเ
Em 
ฮาให้เขาเหยีย
Am 
บย่ำ
 
ตลอดไ
Dm 
ปของสอง
Em 
เฮา
F 
นั้นบ่มีอ
G 
ยู่จริง

 
บ่มีคำว่าตลอดไ
F 
 
แต่
G 
มีคนเสียใจ
Em 
เจ็บไปต
Am 
ลอด
 
คนที่เฮาเคย
Dm 
กอด 
 
มื้อ
G 
นี้มาทิ้งเฮ
C 
าไป
C7 
บ่มีมื้อนั้นอีกแ
F 
ล้ว 
 
กับ
G 
ฮักสองเฮา
 
ที่เคย
Em 
เว้าจาว่าสิบ่ไ
Am 
ปไส
Dm 
คำที่เจ้าบอกว่าตลอดไป..
G 
 
มันบ่มีอยู่จ
C 
ริง..

INSTRU | F | C | Dm G | C C7 |
INSTRU | F G | Em Am | Dm F | G |

 
สัญ
Dm 
ญาบ่เป็นสัญญา 
 
เบิด
Em 
ค่ากะทิ้งน้อ
Am 
งไป
 
หลอก
Dm 
กันว่าฮักแฮง 
 
ตั๋วให้ฮักจนเบิดใจ
 
สุดท้
C 
ายกะถิ่มน้องให้เจ็บช้ำ

 
เจ้า
Dm 
ลืมทุกความเป็นเฮา
 
เจ้าเอาฮักเ
Em 
ฮาให้เขาเหยีย
Am 
บย่ำ
 
ตลอดไ
Dm 
ปของสอง
Em 
เฮา
F 
นั้นบ่มีอ
G 
ยู่จริง

 
บ่มีคำว่าตลอดไ
F 
 
แต่
G 
มีคนเสียใจ
Em 
เจ็บไปต
Am 
ลอด
 
คนที่เฮาเคย
Dm 
กอด 
 
มื้อ
G 
นี้มาทิ้งเฮ
C 
าไป
C7 
บ่มีมื้อนั้นอีกแ
F 
ล้ว 
 
กับ
G 
ฮักสองเฮา
 
ที่เคย
Em 
เว้าจาว่า 
 
สิบ่ไ
Am 
ปไส
Dm 
คำที่เจ้าบอกว่าตลอดไป..
G 

 
บ่มีคำว่าตลอดไ
F 
 
แต่
G 
มีคนเสียใจ
Em 
เจ็บไปต
Am 
ลอด
 
คนที่เฮาเคย
Dm 
กอด 
 
มื้อ
G 
นี้มาทิ้งเฮ
C 
าไป
C7 
บ่มีมื้อนั้นอีกแ
F 
ล้ว 
 
กับ
G 
ฮักสองเฮา
 
ที่เคย
Em 
เว้าจาว่า 
 
สิบ่ไ
Am 
ปไส
Dm 
คำที่เจ้าบอกว่าตลอดไป..
G 
 
มันบ่มีอยู่จ
C 
ริง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่มีคำว่าตลอดไป


บ่มีคำว่าตลอดไป
แต่มีคนเสียใจเจ็บไปตลอด
คนที่เฮาเคยกอด มื้อนี้มาทิ้งเฮาไป
บ่มีมื้อนั้นอีกแล้ว กับฮักสองเฮา
ที่เคยเว้าจาว่า สิบ่ไปไส
คำที่เจ้าบอกว่าตลอดไป..
มันบ่มีอยู่จริง..

จำคำเว้าของเฮาได้บ่ สัญญาที่เคยให้กัน
ว่าสิบ่ถิ่มบ่เปลี่ยนแปรผัน บ่เฮ็ดให้เสียใจ
แต่เวลาผ่านไปบ่ดน หัวใจเจ้าก็เริ่มเปลี่ยนไป
เจ้าลืมสัญญาที่ให้ไว้ แล้วแม่นบ่

สัญญาบ่เป็นสัญญา เบิดค่ากะทิ้งน้องไป
หลอกกันว่าฮักแฮง ตั๋วให้ฮักจนเบิดใจ
สุดท้ายกะถิ่มน้องให้เจ็บช้ำ

เจ้าลืมทุกความเป็นเฮา
เจ้าเอาฮักเฮาให้เขาเหยียบย่ำ
ตลอดไปของสองเฮานั้นบ่มีอยู่จริง

บ่มีคำว่าตลอดไป
แต่มีคนเสียใจเจ็บไปตลอด
คนที่เฮาเคยกอด มื้อนี้มาทิ้งเฮาไป
บ่มีมื้อนั้นอีกแล้ว กับฮักสองเฮา
ที่เคยเว้าจาว่าสิบ่ไปไส
คำที่เจ้าบอกว่าตลอดไป..
มันบ่มีอยู่จริง..

( ดนตรี )

สัญญาบ่เป็นสัญญา เบิดค่ากะทิ้งน้องไป
หลอกกันว่าฮักแฮง ตั๋วให้ฮักจนเบิดใจ
สุดท้ายกะถิ่มน้องให้เจ็บช้ำ

เจ้าลืมทุกความเป็นเฮา
เจ้าเอาฮักเฮาให้เขาเหยียบย่ำ
ตลอดไปของสองเฮานั้นบ่มีอยู่จริง

บ่มีคำว่าตลอดไป
แต่มีคนเสียใจเจ็บไปตลอด
คนที่เฮาเคยกอด มื้อนี้มาทิ้งเฮาไป
บ่มีมื้อนั้นอีกแล้ว กับฮักสองเฮา
ที่เคยเว้าจาว่า สิบ่ไปไส
คำที่เจ้าบอกว่าตลอดไป..

บ่มีคำว่าตลอดไป
แต่มีคนเสียใจเจ็บไปตลอด
คนที่เฮาเคยกอด มื้อนี้มาทิ้งเฮาไป
บ่มีมื้อนั้นอีกแล้ว กับฮักสองเฮา
ที่เคยเว้าจาว่า สิบ่ไปไส
คำที่เจ้าบอกว่าตลอดไป..
มันบ่มีอยู่จริง..

มิวสิควิดีโอ บ่มีคำว่าตลอดไป ปอ วงนิยม

เพลง : บ่มีคำว่าตลอดไป
ศิลปิน : ปอ วงนิยม
เรียบเรียง : วงนิยม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend