คอร์ดเพลง ออกจากระบบ ขิม ทักษ์ณพร

  
Text   
คอร์ดเพลง ออกจากระบบ ขิม ทักษ์ณพร

ศิลปิน : ขิม ทักษ์ณพร
เนื้อร้อง/ทำนอง : เซียงพา
คอร์ด : D,F#m,Bm,A,G,Em


Tune to Eb
INTRO | D | F#m | Bm | A |

D 
มาลี้อยู่ผู้
F#m 
เดียว
 
บ่อยากคืนไ
Bm 
ปพบพ้อหน้าไผ
D 
บีบคอห้าม
F#m 
หัวใจ
 
บ่ให้มันถ
G 
ามหาอ้
A 
าย

Bm 
ปิดทุกช่องทางที่เค
A 
ยสื่อสาร
 
ทั้งไอ
G 
จี ทวิตเตอร์ เฟสไ
D 
ลน์ 
 
 
A/C# 
 
หัก
Bm 
ดิบน้ำตา 
 
ดัดเ
A 
ส้นความฮัก
 
ด้วยก
G 
าร 
 
เดินจากหนีไปไก
A 
ลๆ

 
ขอออกจากตรง
D 
นี้
 
ออกจากพื้
A/C# 
นที่ที่มีอ้าย
Bm 
อยู่
 
บ่อยากสิ
A 
รับ 
 
บ่อยาก
G 
สิรู้
 
เพราะถ้าฝืน
A 
อยู่ 
 
คงขาดใ
D 
จตาย
 
ขอหลบมา
G 
ลบ 
 
หน้าคนใจ
A 
ดำ
 
ขอหลบมา
F#m 
ลบ 
 
หน้าคนหลา
Bm 
ยใจ
 
ขอ
Em 
ออกจากระบบไป
 
ขอเ
G 
ป็นบุคคลสูญห
A 
ายที่อ้ายบ่เค
D 
ยฮัก

INSTRU | D A/C# | Bm | D A/C# | G |
INSTRU | G | F#m | EmA | D |

D 
ถึงมื้ออื่น 
 
 
A/C# 
บ่ฮู้สิตาย 
 
สิ
Bm 
อยู่สิเป็นจั่งได๋
D 
กะสิบอกหัว
A/C# 
ใจให้บืนให้
G 
ลบลืมอ้าย
Bm 
หวังว่าเวลานั้น
A 
คงหลูโตน
 
คนอก
G 
หักที่ยังน้ำตาไ
D 
หล
 
หวัง
Bm 
ว่ามื้อหนึ่ง 
 
คงสิ
A 
ลืมเขาได้
 
ถึงมื้อ
G 
นี้.. 
 
สิยังฮักเขาก
A 
ะซาง

Em 
สิล็อคเอ้าความหลัง
 
แล้วตั้งค่า
Bm 
ฝังคนบ่ฮักกัน
 
สิบอกใ
G 
จว่าให้ปิดกั้น
 
ไปหาสมัค
A 
รฮักใหม่ 
 
โฮ้โฮ..

 
ขอออกจากตรง
D 
นี้
 
ออกจากพื้
A/C# 
นที่ที่มีอ้าย
Bm 
อยู่
 
บ่อยากสิ
A 
รับ 
 
บ่อยาก
G 
สิรู้
 
เพราะถ้าฝืน
A 
อยู่ 
 
คงขาดใ
D 
จตาย
 
ขอหลบมา
G 
ลบ 
 
หน้าคนใจ
A 
ดำ
 
ขอหลบมา
F#m 
ลบ 
 
หน้าคนหลา
Bm 
ยใจ..  
A 
 
ขอ
Em 
ออกจากระบบไป
 
ขอเ
G 
ป็นบุคคลสูญห
A 
าย..

 
ขอออกจากตรง
D 
นี้
 
ออกจากพื้
A/C# 
นที่ที่มีอ้าย
Bm 
อยู่
 
บ่อยากสิ
A 
รับ 
 
บ่อยาก
G 
สิรู้
 
เพราะถ้าฝืน
A 
อยู่ 
 
คงขาดใ
D 
จตาย
 
ขอหลบมา
G 
ลบ 
 
หน้าคนใจ
A 
ดำ
 
ขอหลบมา
F#m 
ลบ 
 
หน้าคนหลา
Bm 
ยใจ
 
ขอ
Em 
ออกจากระบบไป
 
ขอเ
G 
ป็นบุคคลสูญห
A 
ายที่อ้ายบ่เค
D 
ยฮัก

 
ขอ
Em 
ออกจากระบบไป
 
ขอเ
G 
ป็นบุคคลสูญห
A 
ายที่อ้ายบ่เคยฮัก

OUTRO | D | F#m | Bm | A | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ออกจากระบบ


มาลี้อยู่ผู้เดียว
บ่อยากคืนไปพบพ้อหน้าไผ
บีบคอห้ามหัวใจ
บ่ให้มันถามหาอ้าย

ปิดทุกช่องทางที่เคยสื่อสาร
ทั้งไอจี ทวิตเตอร์ เฟสไลน์
หักดิบน้ำตา ดัดเส้นความฮัก
ด้วยการ เดินจากหนีไปไกลๆ

ขอออกจากตรงนี้
ออกจากพื้นที่ที่มีอ้ายอยู่
บ่อยากสิรับ บ่อยากสิรู้
เพราะถ้าฝืนอยู่ คงขาดใจตาย
ขอหลบมาลบ หน้าคนใจดำ
ขอหลบมาลบ หน้าคนหลายใจ
ขอออกจากระบบไป
ขอเป็นบุคคลสูญหายที่อ้ายบ่เคยฮัก

( ดนตรี )

ถึงมื้ออื่น บ่ฮู้สิตาย สิอยู่สิเป็นจั่งได๋
กะสิบอกหัวใจให้บืนให้ลบลืมอ้าย
หวังว่าเวลานั้นคงหลูโตน
คนอกหักที่ยังน้ำตาไหล
หวังว่ามื้อหนึ่ง คงสิลืมเขาได้
ถึงมื้อนี้.. สิยังฮักเขากะซาง

สิล็อคเอ้าความหลัง
แล้วตั้งค่าฝังคนบ่ฮักกัน
สิบอกใจว่าให้ปิดกั้น
ไปหาสมัครฮักใหม่ โฮ้โฮ..

ขอออกจากตรงนี้
ออกจากพื้นที่ที่มีอ้ายอยู่
บ่อยากสิรับ บ่อยากสิรู้
เพราะถ้าฝืนอยู่ คงขาดใจตาย
ขอหลบมาลบ หน้าคนใจดำ
ขอหลบมาลบ หน้าคนหลายใจ..
ขอออกจากระบบไป
ขอเป็นบุคคลสูญหาย..

ขอออกจากตรงนี้
ออกจากพื้นที่ที่มีอ้ายอยู่
บ่อยากสิรับ บ่อยากสิรู้
เพราะถ้าฝืนอยู่ คงขาดใจตาย
ขอหลบมาลบ หน้าคนใจดำ
ขอหลบมาลบ หน้าคนหลายใจ
ขอออกจากระบบไป
ขอเป็นบุคคลสูญหายที่อ้ายบ่เคยฮัก

ขอออกจากระบบไป
ขอเป็นบุคคลสูญหายที่อ้ายบ่เคยฮัก

มิวสิควิดีโอ ออกจากระบบ ขิม ทักษ์ณพร

เพลง : ออกจากระบบ
ศิลปิน : ขิม ทักษ์ณพร
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง : 0647504960
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend