คอร์ดเพลง นิทานในฝัน Gives

  
Text   
คอร์ดเพลง นิทานในฝัน Gives

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Gives
เนื้อร้อง/ทำนอง : .
คอร์ด : C,Am,F,G,Em


Capo #4
INTRO | C Am | Em F |
INTRO | Am G | Em F |

C 
  คิดถึงวันเ
Am 
ก่าๆ  วันที่
Em 
ฉันและเธอ
 
  นั่งมองพระ
F 
จันทร์ในค่ำคืนที่แพรพราว
Am 
  แสงดาวมากมา
G 
ยบนนภา
Em 
  พร้อมกับแสงเครื่องบินที่ล
F 
อยมา

C 
  ยามค่ำคืนที่หนา
Am 
วเย็น
Em 
  แต่ก็อุ่นใจเมื่ออยู่ในอ้อ
F 
มกอด
Am 
  นับเป็นช่วงเว
G 
ลา..
 
  ที่
Em 
ฉันไม่อยากปล่อ
F 
ยผ่านไป

C 
  อยากให้
Am 
มันคงเดิมแบ
Em 
บนี้
 
  อยากให้
F 
วันเวลาจา
Am 
กนี้
 
  มีแค่เ
G 
ธอเดินไปกับ
Em 
ฉัน
 
  ครองรั
F 
กกัน
 
  เหมือนนิทานใน
C 
ฝัน
Am 
Em 
F 

 
เหมือนนิทานใน
C 
ฝัน
Am 
G 
F 
 
เหมือนนิทานใน
C 
ฝัน
Am 
G 
F 
 
เหมือนนิทานใน
C 
ฝัน
Am 
G 
F 
 
นิทานในฝัน..
 

C 
  แสงต
Am 
ะวัน
G 
  ค่อยๆเคลื่อ
F 
นมา
C 
  ทับจัน
Am 
ทรา
G 
  เลือนหา
F 
ยไป
C 
  เป็นสัญ
Am 
ญาณ
G 
  ของวั
F 
นใหม่

INSTRU | C Am | G F |

C 
  ทำให้เริ่มกัง
Am 
วล
 
  ว่าถ้า
Em 
วันหนึ่งเธอหรือฉัน
 
  มีอันต้องแย
F 
กทางจากกัน
Am 
  ฉันก็คงไม่
G 
ลืม
 
  จะ
Em 
รอจนเธอกลับ
F 
มาหา

C 
  ถ้าไม่
Am 
มาคงแย่แน่
Em 
เลย
 
  เธอหา
F 
ยไปคงอยู่ไม่ไ
Am 
หว
 
  จาก
G 
นี้ฉันจะทำเ
Em 
ช่นไร
F 
 
  ก็ยังไม่
 
รู้

C 
  แต่เธอกระ
Am 
ซิบข้างหูแล้ว
Em 
บอก
 
  ว่าไม่
F 
หนีไปไหนแน่
Am 
นอน
 
  พร้อม
G 
ดึงฉันเข้ามาซ
Em 
บกอด
F 
 
  แล้วบอกฉันว่า..
 

C 
  อยากให้
Am 
มันคงเดิมแบ
Em 
บนี้
 
  อยากให้
F 
วันเวลาจา
Am 
กนี้
 
  มีแค่เ
G 
ธอเดินไปกับ
Em 
ฉัน
 
  ครองรั
F 
กกัน
 
  เหมือนนิทานใน
C 
ฝัน
Am 
G 
F 

 
เหมือนนิทานใน
C 
ฝัน
Am 
G 
F 
 
เหมือนนิทานใน
C 
ฝัน
Am 
G 
F 
 
เหมือนนิทานใน
C 
ฝัน
Am 
G 
F 
 
นิทานในฝัน..
 

OUTRO | C Am | G F | ( 4 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นิทานในฝัน


คิดถึงวันเก่าๆวันที่ฉันและเธอ
นั่งมองพระจันทร์ในค่ำคืนที่แพรพราว
แสงดาวมากมายบนนภา
พร้อมกับแสงเครื่องบินที่ลอยมา

ยามค่ำคืนที่หนาวเย็น
แต่ก็อุ่นใจเมื่ออยู่ในอ้อมกอด
นับเป็นช่วงเวลา..
ที่ฉันไม่อยากปล่อยผ่านไป

อยากให้มันคงเดิมแบบนี้
อยากให้วันเวลาจากนี้
มีแค่เธอเดินไปกับฉัน
ครองรักกันเหมือนนิทานในฝัน

เหมือนนิทานในฝัน
เหมือนนิทานในฝัน
เหมือนนิทานในฝัน
นิทานในฝัน..

แสงตะวัน
ค่อยๆเคลื่อนมา
ทับจันทรา
เลือนหายไป
เป็นสัญญาณ
ของวันใหม่

( ดนตรี )

ทำให้เริ่มกังวล
ว่าถ้าวันหนึ่งเธอหรือฉัน
มีอันต้องแยกทางจากกัน
ฉันก็คงไม่ลืม
จะรอจนเธอกลับมาหา

ถ้าไม่มาคงแย่แน่เลย
เธอหายไปคงอยู่ไม่ไหว
จากนี้ฉันจะทำเช่นไร
ก็ยังไม่รู้

แต่เธอกระซิบข้างหูแล้วบอก
ว่าไม่หนีไปไหนแน่นอน
พร้อมดึงฉันเข้ามาซบกอด
แล้วบอกฉันว่า..

อยากให้มันคงเดิมแบบนี้
อยากให้วันเวลาจากนี้
มีแค่เธอเดินไปกับฉัน
ครองรักกัน
เหมือนนิทานในฝัน

เหมือนนิทานในฝัน
เหมือนนิทานในฝัน
เหมือนนิทานในฝัน
นิทานในฝัน..

มิวสิควิดีโอ นิทานในฝัน Gives

เพลง : นิทานในฝัน
ศิลปิน : Gives
ig : @sornawat_p / @srp_txs
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend