คอร์ดเพลง ใจหวังเหวิด ไข่เจียว สตอรี่

  
Text   
คอร์ดเพลง ใจหวังเหวิด ไข่เจียว สตอรี่

ศิลปิน : ไข่เจียว สตอรี่
เนื้อร้อง/ทำนอง : วีรยุทธ ชูลีกร
คอร์ด : G,D,Em,C,Am,Bm,F


Tune to Eb
INTRO | G | D | Em | C |

 
หวาง
G 
นี้เธอจะเป็นอย่างไร
 
ห่างไ
D 
กลกันมานานพันนี้
 
ไม่รู้ป่าน
Em 
นี้มีใครที่ไหน
 
มายุ่งกับเ
D 
ธอมั่งหม้าย

 
แสงห
G 
วันกำลังลับขอบฟ้า
 
ห่ม
D 
ผ้ากันนะเดี๋ยวไม่บาย
 
ก่อนนอนถ้าเ
Em 
หงาก็เปิดแลรูปถ่าย
 
แล้วคิดถึ
D 
งกัน

 
มันแสนห่
C 
วง 
 
เพราะรักเธอหมด
G 
ใจ
 
วอนลม
C 
พัดเอาความห่วงใยนั้นไป
D 
หาเธอ

 
หากเมื่อไ
G 
รใบไม้พริ้วไ
D 
หว
 
จากลมหา
Em 
ยใจที่ส่งไป
D 
ถึงเธอ
 
ลม
G 
นั้นจะพัดกอดก
D 
ายให้เธอ
 
รู้
C 
สึกอบอุ่นถึงหั
D 
วใจ
 
คิด
C 
ถึง..
Bm 
เธอเหลือเกิน
 
อยากก
C 
อดอยากหอมเธ
G 
อรู้หม้าย
 
ยิ่งห่
C 
าง..
Bm 
กันเท่าไร
 
ยิ่ง
Am 
ทำให้ในหัวใ
D 
จ 
 
หวังเห
G 
วิด
C 
D 

G 
กลิ่นหอมเธอยังคงอบอวล
 
เชื้อชว
D 
นบอกให้รีบกลับไป
 
สัญญาตรง
Em 
นี้อีกไม่นานเท่าไร
 
จะได้พ
D 
บกัน

 
มันแสนห่
C 
วง 
 
เพราะรักเธอหมด
G 
ใจ
 
วอนลม
C 
พัดเอาความห่วงใยนั้นไป
D 
หาเธอ

 
หากเมื่อไ
G 
รใบไม้พริ้วไ
D 
หว
 
จากลมหา
Em 
ยใจที่ส่งไป
D 
ถึงเธอ
 
ลม
G 
นั้นจะพัดกอดก
D 
ายให้เธอ
 
รู้
C 
สึกอบอุ่นถึงหั
D 
วใจ
 
คิด
C 
ถึง..
Bm 
เธอเหลือเกิน
 
อยากก
C 
อดอยากหอมเธ
G 
อรู้หม้าย
 
ยิ่งห่
C 
าง..
Bm 
กันเท่าไร
 
ยิ่ง
Am 
ทำให้ในหัวใ
D 
จ 
 
หวังเห
G 
วิด

INSTRU | C Bm | Am D |
INSTRU | C Bm | F | D | D |

 
คิด
C 
ถึง..
Bm 
เธอเหลือเกิน
 
อยากก
C 
อดอยากหอมเธ
G 
อรู้หม้าย
 
ยิ่งห่
C 
าง..
Bm 
กันเท่าไร
 
ยิ่ง
Am 
ทำให้ในหัวใ
D 
จ..

 
หากเมื่อไ
G 
รใบไม้พริ้วไ
D 
หว
 
จากลมหา
Em 
ยใจที่ส่งไป
D 
ถึงเธอ
 
ลม
G 
นั้นจะพัดกอดก
D 
ายให้เธอ
 
รู้
C 
สึกอบอุ่นถึงหั
D 
วใจ
 
คิด
C 
ถึง..
Bm 
เธอเหลือเกิน
 
อยากก
C 
อดอยากหอมเธ
G 
อรู้หม้าย
 
ยิ่งห่
C 
าง..
Bm 
กันเท่าไร
 
ยิ่ง
Am 
ทำให้ในหัวใ
D 
จ 
 
หวังเห
G 
วิด

 
ยิ่ง
C 
ทำให้ในหัวใ
D 
จ.. 
 
หวังเห
G 
วิด

OUTRO | G | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใจหวังเหวิด


หวางนี้เธอจะเป็นอย่างไร
ห่างไกลกันมานานพันนี้
ไม่รู้ป่านนี้มีใครที่ไหน
มายุ่งกับเธอมั่งหม้าย

แสงหวันกำลังลับขอบฟ้า
ห่มผ้ากันนะเดี๋ยวไม่บาย
ก่อนนอนถ้าเหงาก็เปิดแลรูปถ่าย
แล้วคิดถึงกัน

มันแสนห่วง เพราะรักเธอหมดใจ
วอนลมพัดเอาความห่วงใยนั้นไปหาเธอ

หากเมื่อไรใบไม้พริ้วไหว
จากลมหายใจที่ส่งไปถึงเธอ
ลมนั้นจะพัดกอดกายให้เธอ
รู้สึกอบอุ่นถึงหัวใจ
คิดถึง..เธอเหลือเกิน
อยากกอดอยากหอมเธอรู้หม้าย
ยิ่งห่าง..กันเท่าไร
ยิ่งทำให้ในหัวใจ หวังเหวิด

กลิ่นหอมเธอยังคงอบอวล
เชื้อชวนบอกให้รีบกลับไป
สัญญาตรงนี้อีกไม่นานเท่าไร
จะได้พบกัน

มันแสนห่วง เพราะรักเธอหมดใจ
วอนลมพัดเอาความห่วงใยนั้นไปหาเธอ

หากเมื่อไรใบไม้พริ้วไหว
จากลมหายใจที่ส่งไปถึงเธอ
ลมนั้นจะพัดกอดกายให้เธอ
รู้สึกอบอุ่นถึงหัวใจ
คิดถึง..เธอเหลือเกิน
อยากกอดอยากหอมเธอรู้หม้าย
ยิ่งห่าง..กันเท่าไร
ยิ่งทำให้ในหัวใจ หวังเหวิด

( ดนตรี )

คิดถึง..เธอเหลือเกิน
อยากกอดอยากหอมเธอรู้หม้าย
ยิ่งห่าง..กันเท่าไร
ยิ่งทำให้ในหัวใจ..

หากเมื่อไรใบไม้พริ้วไหว
จากลมหายใจที่ส่งไปถึงเธอ
ลมนั้นจะพัดกอดกายให้เธอ
รู้สึกอบอุ่นถึงหัวใจ
คิดถึง..เธอเหลือเกิน
อยากกอดอยากหอมเธอรู้หม้าย
ยิ่งห่าง..กันเท่าไร
ยิ่งทำให้ในหัวใจ หวังเหวิด

ยิ่งทำให้ในหัวใจ.. หวังเหวิด

มิวสิควิดีโอ ใจหวังเหวิด ไข่เจียว สตอรี่

เพลง : ใจหวังเหวิด
ศิลปิน : ไข่เจียว สตอรี่
เรียบเรียง : เปิ้ล สกายพาส
ติดต่องานแสดง : 097-1175629
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend