คอร์ดเพลง หวั่นใจ วงจันทรัตน์

  
Text   
คอร์ดเพลง หวั่นใจ วงจันทรัตน์

ศิลปิน : วงจันทรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : กี้จันทรัตน์ ทูจันทรัตน์
คอร์ด : C,Dm,Em,F,G,Am


 
เก็บใจเธอเอ
C 
าไว้
 
อย่าหวั่นไ
Em 
หวเหมือนเราต้องไ
Am 
กลห่าง
 
แม้ระยะท
F 
าง 
 
ของเราจะห่างกันแส
G 
นไกล

INSTRU | Am Em | F C |
INSTRU | Am Em | F | G | G |

 
กี่วัน
C 
คืนที่ผ่านไป 
 
ใจดว
Em 
งนี้เฝ้าคอยคิดถึงเธอ
 
ความเ
Am 
หงาที่เราพบเ
G 
จอเหมือนกันอยู่ไ
F 
หม
 
โลกใบ
C 
นี้ช่างโหดร้าย
 
พรากให้
Em 
เราห่างกันตั้งแสนไกล
 
อีกน
F 
านแค่ไหนเราจะไ
G 
ด้อยู่ด้ว
C 
ยกัน

 
หวั่นใ
Am 
จเมื่อเธออยู่ไกล 
 
ห่วงใ
Em 
ยไม่ได้ดูแล
 
เธอคน
F 
นี้คือรักแท้ 
 
ฉันมั่นใ
G 

 
เก็บใจเธอเอ
C 
าไว้
 
อย่าหวั่นไ
Em 
หวเหมือนเราต้องไ
Am 
กลห่าง
 
แม้ระยะท
F 
าง 
 
ของเราจะห่างกันแส
G 
นไกล
 
ทำได้แต่น
C 
อนฝัน 
 
แต่ไม่
Em 
รู้ว่านานเท่าไ
Am 
หร่
 
แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไ
F 
หร่ที่เราจะได้พบ
G 
กัน
 
อยากให้รู้ว่าฉันคิด
C 
ถึงเธอ
G 

INSTRU | Am | Em | F G | C |
INSTRU | D | Am | F | G |

 
หวั่นใ
Am 
จเมื่อเธออยู่ไกล 
 
ห่วงใ
Em 
ยไม่ได้ดูแล
 
เธอคน
F 
นี้คือรักแท้ 
 
ฉันมั่นใ
G 

 
เก็บใจเธอเอ
C 
าไว้
 
อย่าหวั่นไ
Em 
หวเหมือนเราต้องไ
Am 
กลห่าง
 
แม้ระยะท
F 
าง 
 
ของเราจะห่างกันแส
G 
นไกล
 
ทำได้แต่น
C 
อนฝัน 
 
แต่ไม่
Em 
รู้ว่านานเท่าไ
Am 
หร่
 
แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไ
F 
หร่ 
 
ที่เราจะได้พบ
G 
กัน

 
เก็บใจเธอเอ
C 
าไว้
 
อย่าหวั่นไ
Em 
หวเหมือนเราต้องไ
Am 
กลห่าง
 
แม้ระยะท
F 
าง 
 
ของเราจะห่างกันแส
G 
นไกล
 
ทำได้แต่น
C 
อนฝัน 
 
แต่ไม่
Em 
รู้อีกนานเท่าไ
Am 
หร่
 
แล้วไม่รู้ว่าต่
F 
อใด 
 
ที่เราอิได้พ
G 
บกัน

 
เก็บใจเธอเอ
C 
าไว้
 
อย่าหวั่นไ
Em 
หวเหมือนเราต้องไ
Am 
กลห่าง
 
แม้ระยะท
F 
าง 
 
ของเราจะห่างกันแส
G 
นไกล
 
ทำได้แต่น
C 
อนฝัน 
 
แต่ไม่
Em 
รู้อีกนานเท่าไ
Am 
หร่
 
แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไ
F 
หร่ที่เราจะได้พ
G 
บกัน
 
อยากให้รู้ว่าฉันคิด
C 
ถึงเธอ

 
แล้วไม่รู้ว่าต่
F 
อใด 
 
ที่เราอิได้พบ
Fm 
กัน
 
อยากให้รู้ว่ายังรักเหมือ
C 
นเดิม

OUTRO | Am Em | F C |
OUTRO | Am Em | F | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หวั่นใจ


เก็บใจเธอเอาไว้
อย่าหวั่นไหวเหมือนเราต้องไกลห่าง
แม้ระยะทาง ของเราจะห่างกันแสนไกล

( ดนตรี )

กี่วันคืนที่ผ่านไป ใจดวงนี้เฝ้าคอยคิดถึงเธอ
ความเหงาที่เราพบเจอเหมือนกันอยู่ไหม
โลกใบนี้ช่างโหดร้าย
พรากให้เราห่างกันตั้งแสนไกล
อีกนานแค่ไหนเราจะได้อยู่ด้วยกัน

หวั่นใจเมื่อเธออยู่ไกล ห่วงใยไม่ได้ดูแล
เธอคนนี้คือรักแท้ ฉันมั่นใจ

เก็บใจเธอเอาไว้
อย่าหวั่นไหวเหมือนเราต้องไกลห่าง
แม้ระยะทาง ของเราจะห่างกันแสนไกล
ทำได้แต่นอนฝัน แต่ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่
แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะได้พบกัน
อยากให้รู้ว่าฉันคิดถึงเธอ

( ดนตรี )

หวั่นใจเมื่อเธออยู่ไกล ห่วงใยไม่ได้ดูแล
เธอคนนี้คือรักแท้ ฉันมั่นใจ

เก็บใจเธอเอาไว้
อย่าหวั่นไหวเหมือนเราต้องไกลห่าง
แม้ระยะทาง ของเราจะห่างกันแสนไกล
ทำได้แต่นอนฝัน แต่ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่
แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ที่เราจะได้พบกัน

เก็บใจเธอเอาไว้
อย่าหวั่นไหวเหมือนเราต้องไกลห่าง
แม้ระยะทาง ของเราจะห่างกันแสนไกล
ทำได้แต่นอนฝัน แต่ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่
แล้วไม่รู้ว่าต่อใด ที่เราอิได้พบกัน

เก็บใจเธอเอาไว้
อย่าหวั่นไหวเหมือนเราต้องไกลห่าง
แม้ระยะทาง ของเราจะห่างกันแสนไกล
ทำได้แต่นอนฝัน แต่ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่
แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะได้พบกัน
อยากให้รู้ว่าฉันคิดถึงเธอ

แล้วไม่รู้ว่าต่อใด ที่เราอิได้พบกัน
อยากให้รู้ว่ายังรักเหมือนเดิม

มิวสิควิดีโอ หวั่นใจ วงจันทรัตน์

เพลง : หวั่นใจ
ศิลปิน : วงจันทรัตน์
เรียบเรียง : ฟันส์ดี้ วงอบอุ่น
ติดต่องานแสดง : 063-785-6654
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend