คอร์ดเพลง ยังทำใจไม่ได้ THE DOLLS

  
Text   
คอร์ดเพลง ยังทำใจไม่ได้ THE DOLLS

คอร์ด :

ศิลปิน : THE DOLLS

เนื้อร้อง/ทำนอง : วัชระ บรรณสาร

คอร์ดในเพลง : C,Dm,Em,F,G,Am


INTRO | C | Cmaj7 | Dm | Ab |
INTRO | C | Cdim | Dm | G |

C 
รู้ 
 
ฉัน
Cmaj7 
รู้ว่าเธอต้องการ 
 
ที่จะเป
F 
ลี่ยน
 
เปลี่ยนใ
G 
จของเธอไปจา
C 
กฉัน
 
แต่
F 
มันก็ผิดที่ฉันเอง 
 
ที่
Em 
มันยังดื้อดึงยังฉุดรั้ง
 
ไม่ปล่อยเธอไ
Dm 
ปจากฉันเพราะ
D/F# 
ยังทำใจไม่ไ
G 
ด้

C 
เคย 
 
ฉัน
Cmaj7 
เคยนึกถึงเวลา
 
ไม่มีเ
F 
ธอ 
 
ไม่มีใ
G 
ครไม่มีเธอต
C 
รงนี้
 
แค่
F 
คิดก็ทำให้หัวใจ 
 
ของ
Em 
ฉันอ่อนไหวทุ
A 
กที
 
จะอยู่บน
Dm 
โลกใบนี้ได้ไ
G 
งถ้าไม่มีเ
C 
ธอ

F 
  อยากให้เธอฝืนใจ 
 
 
Em 
  ได้ไหมที่ฉันต้องการ
Dm 
  ก็รู้ว่ามันยาก 
 
แต่
D/F# 
ขอร้องเธอสักค
G 
รั้ง

 
อยู่ก่อนได้ไ
C 
หมให้ฉันได้
G/B 
ทำใจ
 
ให้ทำอะ
Am 
ไรแค่ไหนฉัน
Em 
ก็ยอม
 
อ่อน
F 
แอจริงๆ 
 
ฉัน
Em 
ยังไม่พร้อม
 
จะ
Dm 
เสียเธอไปตอ
G 
นนี้
 
แค่ต่อเว
C 
ลาให้ฉันได้
G/B 
ทำใจ
 
ได้หลอกตัวเ
Am 
องต่อไป 
 
เพราะ
Gm 
ใจของฉัน
F 
รู้ดี
Em 
 
ถ้า
Dm 
เสียเธอไปตอน
G 
นี้คงยังทำใ
C 
จไม่ได้ 
 
 
G 

C 
เพราะ 
 
ก็
Cmaj7 
เพราะทุกความทรงจำ
 
ของ
F 
ฉันมัน 
 
มีแต่เ
G 
ธอแค่เธอแค่เท่
C 
านี้
 
ถ้าห
F 
ากว่าเธอนั้นเห็นใจ 
 
ขอ
Em 
ความเมตตาให้ฉั
Am 
นที
 
อยากกอดเธอ
Dm 
ไว้แบบนี้ให้น
G 
านกว่านี้ 
 
ได้ไ
C 
หมเธอ

F 
  อยากให้เธอฝืนใจ 
 
 
Em 
  ได้ไหมที่ฉันต้องการ
Dm 
  ก็รู้ว่ามันยาก 
 
แต่
D/F# 
ขอร้องเธอสักค
G 
รั้ง

 
อยู่ก่อนได้ไ
C 
หมให้ฉันได้
G/B 
ทำใจ
 
ให้ทำอะ
Am 
ไรแค่ไหนฉัน
Em 
ก็ยอม
 
อ่อน
F 
แอจริงๆ 
 
ฉัน
Em 
ยังไม่พร้อม
 
จะ
Dm 
เสียเธอไปตอ
G 
นนี้
 
แค่ต่อเว
C 
ลาให้ฉันได้
G/B 
ทำใจ
 
ได้หลอกตัวเ
Am 
องต่อไป 
 
เพราะ
Gm 
ใจของฉัน
F 
รู้ดี
Em 
 
ถ้า
Dm 
เสียเธอไปตอน
G 
นี้คงยังทำใจไม่ได้

INSTRU | C G/B | Am Gm | F Em | Dm G |

 
อยู่ก่อนได้ไ
C 
หมให้ฉันได้
G/B 
ทำใจ
 
ให้ทำอะ
Am 
ไรแค่ไหนฉันก็
Bm 
ยอม
 
อ่อน
F 
แอจริงๆฉัน
Em 
ยังไม่พร้อม
 
จะ
Dm 
เสียเธอไปตอ
G 
นนี้
 
แค่ต่อเว
C 
ลาให้ฉันได้
G/B 
ทำใจ
 
ได้หลอกตัว
Am 
เองต่อไปเพราะ
G 
ใจของฉัน
F 
รู้ดี
Em 
 
ถ้า
Dm 
เสียเธอไปตอ
G 
นนี้ 
 
ฉันยังทำใ
C 
จไม่ได้..
Asus4 
 
A 

Dm 
ชีวิตของคนค
Fm 
นนี้..มันคงขาดเธอไม่ได้..

OUTRO | C G/B | Am G | F Em | Dm G |
OUTRO ( Fade out.. )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ยังทำใจไม่ได้


รู้ ฉันรู้ว่าเธอต้องการ ที่จะเปลี่ยน
เปลี่ยนใจของเธอไปจากฉัน
แต่มันก็ผิดที่ฉันเอง ที่มันยังดื้อดึงยังฉุดรั้ง
ไม่ปล่อยเธอไปจากฉันเพราะยังทำใจไม่ได้

เคย ฉันเคยนึกถึงเวลา
ไม่มีเธอ ไม่มีใครไม่มีเธอตรงนี้
แค่คิดก็ทำให้หัวใจ ของฉันอ่อนไหวทุกที
จะอยู่บนโลกใบนี้ได้ไงถ้าไม่มีเธอ

อยากให้เธอฝืนใจ ได้ไหมที่ฉันต้องการ
ก็รู้ว่ามันยาก แต่ขอร้องเธอสักครั้ง

อยู่ก่อนได้ไหมให้ฉันได้ทำใจ
ให้ทำอะไรแค่ไหนฉันก็ยอม
อ่อนแอจริงๆ ฉันยังไม่พร้อม
จะเสียเธอไปตอนนี้
แค่ต่อเวลาให้ฉันได้ทำใจ
ได้หลอกตัวเองต่อไป เพราะใจของฉันรู้ดี
ถ้าเสียเธอไปตอนนี้คงยังทำใจไม่ได้

เพราะ ก็เพราะทุกความทรงจำ
ของฉันมัน มีแต่เธอแค่เธอแค่เท่านี้
ถ้าหากว่าเธอนั้นเห็นใจ ขอความเมตตาให้ฉันที
อยากกอดเธอไว้แบบนี้ให้นานกว่านี้ ได้ไหมเธอ

อยากให้เธอฝืนใจ ได้ไหมที่ฉันต้องการ
ก็รู้ว่ามันยาก แต่ขอร้องเธอสักครั้ง

อยู่ก่อนได้ไหมให้ฉันได้ทำใจ
ให้ทำอะไรแค่ไหนฉันก็ยอม
อ่อนแอจริงๆ ฉันยังไม่พร้อม
จะเสียเธอไปตอนนี้
แค่ต่อเวลาให้ฉันได้ทำใจ
ได้หลอกตัวเองต่อไป เพราะใจของฉันรู้ดี
ถ้าเสียเธอไปตอนนี้คงยังทำใจไม่ได้

( ดนตรี )

อยู่ก่อนได้ไหมให้ฉันได้ทำใจ
ให้ทำอะไรแค่ไหนฉันก็ยอม
อ่อนแอจริงๆฉันยังไม่พร้อม
จะเสียเธอไปตอนนี้
แค่ต่อเวลาให้ฉันได้ทำใจ
ได้หลอกตัวเองต่อไปเพราะใจของฉันรู้ดี
ถ้าเสียเธอไปตอนนี้ ฉันยังทำใจไม่ได้..

ชีวิตของคนคนนี้..มันคงขาดเธอไม่ได้..

มิวสิควิดีโอ ยังทำใจไม่ได้ THE DOLLS

เพลง : ยังทำใจไม่ได้
ศิลปิน : THE DOLLS
เรียบเรียง : The Dolls
ติดต่อ : ig: Wat_thedolls
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend