คอร์ดเพลง สงกรานต์ประหารใจ CAKEPAN

  
Text   
คอร์ดเพลง สงกรานต์ประหารใจ CAKEPAN

คอร์ด :

ศิลปิน : CAKEPAN

เนื้อร้อง/ทำนอง : Tanupat2021 ,Thinneken

คอร์ดในเพลง : C,D,Bm,Em,G


Tune to Eb
INTRO | C D | Bm Em | C D | G |

 
ไม่คิดว่าการโบก
C 
มือบ๊ายบายในครั้ง
D 
นั้น
 
มันจะเป็นภาพ
Bm 
จำสุดท้ายที่คอยตอกย้ำ
Em 
ฉัน
 
ภาพเธออยู่บนรถ
C 
ทัวร์ 
 
เคลื่อนตัวไปจนลับ
D 
ตา
 
ส่งเธอกลับบ้านสง
G 
กรานต์ 
 
ไม่นานเธอคงจะกลับมา

 
แต่ในที่สุดก็ห
C 
าย 
 
ไลน์ไปไม่ค่อยต
D 
อบ
 
ก็พอจะรู้
Bm 
ตัวว่ามีฉันไว้แค่
Em 
ปลอบ
 
และสิ่งที่ฉันก
C 
ลัว 
 
กลัวมาต
D 
ลอด
 
เธอกลับไปห
G 
ากัน

 
ไหนบอกว่าจะกลับบ้
C 
าน
 
ช่วงวันสงก
D 
รานต์หยุด
Bm 
ยาว
 
ทำไมกลับไ
Em 
ปหาแฟนเก่า 
 
 
C 
 
ช่วยอธิบ
D 
ายหน่อยจะไ
G 
ด้ไหม

 
ไหนบอกคิดถึงครอบค
C 
รัว
 
ตกลงครอบค
D 
รัวเธอคือใ
Bm 
คร
 
เธอ
Em 
ลืมฉันลงอย่างง่า
Am 
ยดาย
 
แต่ทำไ
D 
มไม่ยอมลืมแฟ
G 
นเก่า

 
อยากกอด อยากหอม อยากเ
C 
จอ
 
อยากบอกรักเธออีกสักค
D 
รั้ง
 
พอหมดหยุดยาวสงก
Bm 
รานต์
 
หวังว่าจะกลับมาห
Em 
าฉัน
 
ไปรอที่ท่ารถ
C 
ทัวร์ 
 
เธอบอกซื้อตั๋วรถไ
D 
 
ในใจมันก็นึกก
G 
ลัว 
 
กลัวเธอจะกลับรถใคร

 
แต่ในที่สุดแล้วเธอก็ห
C 
าย 
 
ไลน์ไปก็ไม่อ่
D 
าน
 
ยืนรอที่ชาน
Bm 
ชาลา 
 
จะกี่ขบวนที่แล่น
Em 
ผ่าน
 
มองไปยังไม่เห็นเ
C 
ธอ 
 
ก็ยังจะรอที่เ
D 
ดิม
 
เพิ่มเติมคือ
G 
น้ำตา

 
ไหนบอกว่าจะกลับบ้
C 
าน
 
ช่วงวันสงก
D 
รานต์หยุด
Bm 
ยาว
 
ทำไมกลับไ
Em 
ปหาแฟนเก่า 
 
 
C 
 
ช่วยอธิบ
D 
ายหน่อยจะไ
G 
ด้ไหม

 
ไหนบอกคิดถึงครอบค
C 
รัว
 
ตกลงครอบค
D 
รัวเธอคือใ
Bm 
คร
 
เธอ
Em 
ลืมฉันลงอย่างง่า
Am 
ยดาย
 
แต่ทำไ
D 
มไม่ยอมลืมแฟ
G 
นเก่า

INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |

 
ไหนบอกว่าจะกลับบ้
C 
าน
 
ช่วงวันสงก
D 
รานต์หยุด
Bm 
ยาว
 
ทำไมกลับไ
Em 
ปหาแฟนเก่า 
 
 
C 
 
ช่วยอธิบ
D 
ายหน่อยจะไ
G 
ด้ไหม

 
ไหนบอกคิดถึงครอบค
C 
รัว
 
ตกลงครอบค
D 
รัวเธอคือใ
Bm 
คร
 
เธอ
Em 
ลืมฉันลงอย่างง่า
Am 
ยดาย
 
แต่ทำไ
D 
มไม่ยอมลืมแฟ
G 
นเก่า

 
ไหนบอกคิดถึงครอบค
C 
รัว
 
ตกลงครอบค
D 
รัวเธอคือใ
Bm 
คร
 
เธอ
Em 
ลืมฉันลงอย่างง่า
Am 
ยดาย
 
แต่ทำไ
D 
มไม่ยอมลืมแฟ
G 
นเก่า..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สงกรานต์ประหารใจ


ไม่คิดว่าการโบกมือบ๊ายบายในครั้งนั้น
มันจะเป็นภาพจำสุดท้ายที่คอยตอกย้ำฉัน
ภาพเธออยู่บนรถทัวร์ เคลื่อนตัวไปจนลับตา
ส่งเธอกลับบ้านสงกรานต์ ไม่นานเธอคงจะกลับมา

แต่ในที่สุดก็หาย ไลน์ไปไม่ค่อยตอบ
ก็พอจะรู้ตัวว่ามีฉันไว้แค่ปลอบ
และสิ่งที่ฉันกลัว กลัวมาตลอด
เธอกลับไปหากัน

ไหนบอกว่าจะกลับบ้าน
ช่วงวันสงกรานต์หยุดยาว
ทำไมกลับไปหาแฟนเก่า
ช่วยอธิบายหน่อยจะได้ไหม

ไหนบอกคิดถึงครอบครัว
ตกลงครอบครัวเธอคือใคร
เธอลืมฉันลงอย่างง่ายดาย
แต่ทำไมไม่ยอมลืมแฟนเก่า

อยากกอด อยากหอม อยากเจอ
อยากบอกรักเธออีกสักครั้ง
พอหมดหยุดยาวสงกรานต์
หวังว่าจะกลับมาหาฉัน
ไปรอที่ท่ารถทัวร์ เธอบอกซื้อตั๋วรถไฟ
ในใจมันก็นึกกลัว กลัวเธอจะกลับรถใคร

แต่ในที่สุดแล้วเธอก็หาย ไลน์ไปก็ไม่อ่าน
ยืนรอที่ชานชาลา จะกี่ขบวนที่แล่นผ่าน
มองไปยังไม่เห็นเธอ ก็ยังจะรอที่เดิม
เพิ่มเติมคือน้ำตา

ไหนบอกว่าจะกลับบ้าน
ช่วงวันสงกรานต์หยุดยาว
ทำไมกลับไปหาแฟนเก่า
ช่วยอธิบายหน่อยจะได้ไหม

ไหนบอกคิดถึงครอบครัว
ตกลงครอบครัวเธอคือใคร
เธอลืมฉันลงอย่างง่ายดาย
แต่ทำไมไม่ยอมลืมแฟนเก่า

( ดนตรี )

ไหนบอกว่าจะกลับบ้าน
ช่วงวันสงกรานต์หยุดยาว
ทำไมกลับไปหาแฟนเก่า
ช่วยอธิบายหน่อยจะได้ไหม

ไหนบอกคิดถึงครอบครัว
ตกลงครอบครัวเธอคือใคร
เธอลืมฉันลงอย่างง่ายดาย
แต่ทำไมไม่ยอมลืมแฟนเก่า

ไหนบอกคิดถึงครอบครัว
ตกลงครอบครัวเธอคือใคร
เธอลืมฉันลงอย่างง่ายดาย
แต่ทำไมไม่ยอมลืมแฟนเก่า..

มิวสิควิดีโอ สงกรานต์ประหารใจ CAKEPAN

เพลง : สงกรานต์ประหารใจ
ศิลปิน : CAKEPAN
เรียบเรียง : Tanupat2021
ติดต่องานแสดง : 061-4945698
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend