คอร์ดเพลง คนฝึกบ่ท้อ คนรออย่าทิ้ง โอม พรชนะ

  
Text   
คอร์ดเพลง คนฝึกบ่ท้อ คนรออย่าทิ้ง โอม พรชนะ

คอร์ด :

ศิลปิน : โอม พรชนะ

เนื้อร้อง/ทำนอง : อาแบ้ ไลค์มิวสิค

คอร์ดในเพลง : F,Dm,Bb,C,Am,Gm


INTRO | F | Dm | Bb | C | ( 3 Times )

 
อยู่แนวห
F 
ลังเป็นจังใด๋
 
อ้ายห่วง
Am 
ใยเจ้าเด้อนาง
 
ระยะ
Gm 
ทางเฮ็ดให้เฮาต้องห่างไ
C 
กล

 
คึดฮอด
F 
ตักที่เคยหนุน
 
แก้มนุ่ม
Am 
นุ่ม 
 
ที่เคยบาย
 
ไหล่ข้าง
Gm 
ซ้าย 
 
ที่เจ้าเคยหนุนน
C 
อน

 
พลเ
F 
รือนมาเป็นพล
Am 
ทหารรักษาเหล่า
 
คึดฮอด
Gm 
เจ้าผู้สาวอ้ายเคยอ้
C 
อน

 
ส่งข้อค
Bb 
วามคิดฮอด 
 
ผ่าน
C 
จอมือถือ
 
โปรไฟล์รู
Am 
ปคู่ 
 
แนมเบิ่งดู๋เติ
Dm 
มใจก่อนนอน
 
พลท
Bb 
หารอยากขอวอน 
 
รักษาใจอ้ายไ
C 
ว้

 
คนฝึกบ่
Bb 
ท้อคนรอ 
 
อย่า
C 
ทิ้งอ้ายเด้อ
 
วอนเจ้าอย่าเ
Am 
ผลอปันใจ 
 
ให้ชา
Dm 
ยคนใหม่
 
คนฝึกบ่
Bb 
ท้อคนรอ 
 
อย่า
C 
หนีไปไส
 
ใส่กลอนหั
Am 
วใจ 
 
เก็บใจ
Dm 
ไว้เพื่อรอ..

 
ฝึกเสร็จแ
Bb 
ล้วคงได้พ้อ
 
อยากสิขอให้เจ้ารอ เด้อนาง..เ
C 
ด้อ

INSTRU | Bb | C | Am | Dm |
INSTRU | Bb | Bb | C | C |

 
ส่งข้อค
Bb 
วามคิดฮอด 
 
ผ่าน
C 
จอมือถือ
 
โปรไฟล์รู
Am 
ปคู่ 
 
แนมเบิ่งดู๋เติ
Dm 
มใจก่อนนอน
 
พลท
Bb 
หารอยากขอวอน 
 
รักษาใจอ้ายไ
C 
ว้

 
คนฝึกบ่
Bb 
ท้อคนรอ 
 
อย่า
C 
ทิ้งอ้ายเด้อ
 
วอนเจ้าอย่าเ
Am 
ผลอปันใจ 
 
ให้ชา
Dm 
ยคนใหม่
 
คนฝึกบ่
Bb 
ท้อคนรอ 
 
อย่า
C 
หนีไปไส
 
ใส่กลอนหั
Am 
วใจ 
 
เก็บใจ
Dm 
ไว้เพื่อรอ..

 
ฝึกเสร็จแ
Bb 
ล้วคงได้พ้อ
 
อยากสิขอให้เจ้ารอ เด้อนาง..เ
C 
ด้อ

 
คนฝึกบ่
Bb 
ท้อคนรอ 
 
อย่า
C 
ทิ้งอ้ายเด้อ
 
วอนเจ้าอย่าเ
Am 
ผลอปันใจ 
 
ให้ชา
Dm 
ยคนใหม่
 
คนฝึกบ่
Bb 
ท้อคนรอ 
 
อย่า
C 
หนีไปไส
 
ใส่กลอนหั
Am 
วใจ 
 
เก็บใจ
Dm 
ไว้เพื่อรอ

 
คนฝึกบ่
Bb 
ท้อคนรอ 
 
อย่า
C 
ทิ้งอ้ายเด้อ
 
วอนเจ้าอย่าเ
Am 
ผลอปันใจ 
 
ให้ชา
Dm 
ยคนใหม่
 
คนฝึกบ่
Bb 
ท้อคนรอ 
 
อย่า
C 
หนีไปไส
 
ใส่กลอนหั
Am 
วใจ 
 
เก็บใจ
Dm 
ไว้เพื่อรอ

 
ฝึกเสร็จแ
Bb 
ล้วคงได้พ้อ
 
อยากสิขอให้เจ้ารอ เด้อนาง..เ
C 
ด้อ
 
อย่าเผลอไปฮักไผ..
 

OUTRO | Bb | Bbm | F | F | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนฝึกบ่ท้อ คนรออย่าทิ้ง


อยู่แนวหลังเป็นจังใด๋
อ้ายห่วงใยเจ้าเด้อนาง
ระยะทางเฮ็ดให้เฮาต้องห่างไกล

คึดฮอดตักที่เคยหนุน
แก้มนุ่มนุ่ม ที่เคยบาย
ไหล่ข้างซ้าย ที่เจ้าเคยหนุนนอน

พลเรือนมาเป็นพลทหารรักษาเหล่า
คึดฮอดเจ้าผู้สาวอ้ายเคยอ้อน

ส่งข้อความคิดฮอด ผ่านจอมือถือ
โปรไฟล์รูปคู่ แนมเบิ่งดู๋เติมใจก่อนนอน
พลทหารอยากขอวอน รักษาใจอ้ายไว้

คนฝึกบ่ท้อคนรอ อย่าทิ้งอ้ายเด้อ
วอนเจ้าอย่าเผลอปันใจ ให้ชายคนใหม่
คนฝึกบ่ท้อคนรอ อย่าหนีไปไส
ใส่กลอนหัวใจ เก็บใจไว้เพื่อรอ..

ฝึกเสร็จแล้วคงได้พ้อ
อยากสิขอให้เจ้ารอ เด้อนาง..เด้อ

( ดนตรี )

ส่งข้อความคิดฮอด ผ่านจอมือถือ
โปรไฟล์รูปคู่ แนมเบิ่งดู๋เติมใจก่อนนอน
พลทหารอยากขอวอน รักษาใจอ้ายไว้

คนฝึกบ่ท้อคนรอ อย่าทิ้งอ้ายเด้อ
วอนเจ้าอย่าเผลอปันใจ ให้ชายคนใหม่
คนฝึกบ่ท้อคนรอ อย่าหนีไปไส
ใส่กลอนหัวใจ เก็บใจไว้เพื่อรอ..

ฝึกเสร็จแล้วคงได้พ้อ
อยากสิขอให้เจ้ารอ เด้อนาง..เด้อ

คนฝึกบ่ท้อคนรอ อย่าทิ้งอ้ายเด้อ
วอนเจ้าอย่าเผลอปันใจ ให้ชายคนใหม่
คนฝึกบ่ท้อคนรอ อย่าหนีไปไส
ใส่กลอนหัวใจ เก็บใจไว้เพื่อรอ

คนฝึกบ่ท้อคนรอ อย่าทิ้งอ้ายเด้อ
วอนเจ้าอย่าเผลอปันใจ ให้ชายคนใหม่
คนฝึกบ่ท้อคนรอ อย่าหนีไปไส
ใส่กลอนหัวใจ เก็บใจไว้เพื่อรอ

ฝึกเสร็จแล้วคงได้พ้อ
อยากสิขอให้เจ้ารอ เด้อนาง..เด้อ
อย่าเผลอไปฮักไผ.

มิวสิควิดีโอ คนฝึกบ่ท้อ คนรออย่าทิ้ง โอม พรชนะ

เพลง : คนฝึกบ่ท้อ คนรออย่าทิ้ง
ศิลปิน : โอม พรชนะ
เรียบเรียง : ไอดิน อภินันท์
ติดต่องานแสดง : 062-369-7289, 093-674-0093
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend