คอร์ดเพลง มากพอแล้ว lil X

  
Text   
คอร์ดเพลง มากพอแล้ว lil X

คอร์ด :

ศิลปิน : lil X

Prod. By G-BANG

คอร์ดในเพลง : G,Bm,F#m,A


INTRO | G | Bm | F#m | F#m A/E |
INTRO | G | Bm | F#m | F#m A/E |

 
สำหรับฉันเธอคนแรก
ที่เราผ่านไม่ได้แย่ 
 
 
Bm 
 
วันเกิดเธอฉันแค่แกล้ง
F#m 
ลืม
 
เธอเหนื่อยกับฉัน
A/E 
มันก็มากพอแล้ว
 
แค่ได้คุยก็ดีใจมากแล้ว
Bm 
 
ถึงมันจะกลายเป็นเรื่องที่แค่เ
F#m 
คย
 
วันที่ฉันล้า
A/E 
เธอเข้ามาปลอบมาโยน
 
แก้มของเธอมันไร้เดียงสาโคตร
Bm 
 
ตอนนี้ฉันอยากจะกอดเธอมาก
F#m 
ๆ 
 
เลย

 
ต้องขอโทษในบางที
A/E 
ฉันเป็นคนเอาแต่ใจ 
 
 
 
แต่มันก็มีใจความข้างใน  
Bm 
 
มันคงจะดีถ้าหากว่าเธอเข้าไปถึ
F#m 
 
หรือจะมีคน
A/E 
ทำใจเธอเปลี่ยน
..  
Bm 
 
ให้ทำยังไงกับใจที่เปีย
F#m 
ก..  
A/E 

 
Bab
y คืนนี้ r u ready?
 
พร้อม
Bm 
จะไปรึป่าว?
 
บาง
F#m 
ครั้ง 
 
บางที
 
ฉันก็รู้สึกได้ว่าเธอไม่ไหวรึป่าว?
 
 
แต่บางทีเธอก็ต้อง
เข้าใจ
 
ว่าไอ้คนอย่างฉันไม่เคยต้องการ
Bm 
อะไร
 
lil x คนธรรมดาไม่มีกำลัง
F#m 
ภายใน
 
บางครั้งฉันก็ไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไร
 
 
เอาจริง
A/E 
ๆ 
 
ฉันก็พึ่งรู้ว่าเธอต้องการ
จะไป
 
ตอนนั้นฉันไม่ได้ดูแล lil x ต้องเดิน
Bm 
ทางไกล
 
เรื่องของฉันจะกลายเป็นหนัง
 
 
ชื่อว่ากำเนิด
F#m 
ดาวไทย
 
หัวใจของฉันบางๆ อยู่ที่จะเปิดเข้าไป  
A/E 
 
you
are my the first baby ,oh why?
 
ภาพ
Bm 
ของวันเดิมๆ baby ,oh vibe
 
รู้สึกเศร้า
F#m 
why?
 
แต่ฉันยังจำได้ดีกลิ่น that flow
A/E 
er

 
สำหรับฉันเธอคนแรก
ที่เราผ่านไม่ได้แย่ 
 
 
Bm 
 
วันเกิดเธอฉันแค่แกล้ง
F#m 
ลืม
 
เธอเหนื่อยกับฉัน
A/E 
มันก็มากพอแล้ว
 
แค่ได้คุยก็ดีใจมากแล้ว
Bm 
 
ถึงมันจะกลายเป็นเรื่องที่แค่เ
F#m 
คย
 
วันที่ฉันล้า
A/E 
เธอเข้ามาปลอบมาโยน
 
แก้มของเธอมันไร้เดียงสาโคตร
Bm 
 
ตอนนี้ฉันอยากจะกอดเธอมาก
F#m 
ๆ 
 
เลย

 
เธอก็ยังคิดเหมือนกัน
หรือป่าวหนอ
 
ภาพตอนที่เธอไปพ
Bm 
ร้อมข้าวของ
 
จับแก้วเหล้ามายก
F#m 
พิสูจน์คอ
 
จริงๆเธอควรจะหายถึงถูกต้อง
A/E 
 
นี่ฉันแทบจะไปไ
ม่ถูก 
 
oh
 
รู้สึกแค่ว่าใคร
Bm 
ไม่อยู่ 
 
no
 
you บอกว่า x จะไปถึ
F#m 
งสุดยอด
 
ฉันไม่ดีเหมือนใครคนอื่นหรอก
A/E 
 
แต่ว่าตัวเธอทำไมไ
ม่อยู่หนอ
 
แต่บางทีเธอต้อง
Bm 
เข้าใจ
 
ว่าไอ้คนอย่างฉันไม่เคยต้องการ
F#m 
อะไร
 
lil x คนธรรมดาไม่มีกำลังภายใน
 
 
บางครั้ง
A/E 
ฉันไม่รู้ว่าเธอต้องการ
อะไร
 
เอาจริงๆฉันก็พึ่งรู้ว่าเธอต้องการ
Bm 
จะไป
 
ตอนนั้นฉันไม่ได้ดูแล lil x ต้องเดิน
F#m 
ทางไกล
 
เรื่องของฉันจะกลายเป็นหนัง
 
 
ชื่อว่ากำเนิดดาวไทย
 
 
หัวใจ
A/E 
ของฉันบางๆ 
 
อยู่ที่จะเปิดเข้าไป

 
สำหรับฉันเธอคนแรก
ที่เราผ่านไม่ได้แย่ 
 
 
Bm 
 
วันเกิดเธอฉันแค่แกล้ง
F#m 
ลืม
 
เธอเหนื่อยกับฉัน
A/E 
มันก็มากพอแล้ว
 
แค่ได้คุยก็ดีใจมากแล้ว
Bm 
 
ถึงมันจะกลายเป็นเรื่องที่แค่เ
F#m 
คย
 
วันที่ฉันล้า
A/E 
เธอเข้ามาปลอบมาโยน
 
แก้มของเธอมันไร้เดียงสาโคตร
Bm 
 
ตอนนี้ฉันอยากจะกอดเธอมาก
F#m 
ๆ 
 
เลย

OUTRO | G | Bm | F#m | F#m A/E |
OUTRO | G | Bm | F#m | F#m A/E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มากพอแล้ว


* สำหรับฉันเธอคนแรก ที่เราผ่านไม่ได้Bแย่
วันเกิดเธอฉันแค่แกล้งลืม
เธอเหนื่อยกับฉันมันก็มากพอแล้ว
แค่ได้คุยก็ดีใจมากแล้ว
ถึงมันจะกลายเป็นเรื่องที่แค่เคย
วันที่ฉันล้าเธอเข้ามาปลอบมาโยน
แก้มของเธอมันไร้เดียงสาโคตรๆ
ตอนนี้ฉันอยากจะกอดเธอมากๆ เลย

ต้องขอโทษในบางทีฉันเป็นคนเอาแต่ใจ
แต่มันก็มีใจความข้างใน
มันคงจะดีถ้าหากว่าเธอเข้าไปถึง
หรือจะมีคนทำใจเธอเปลี่ยน..
ให้ทำยังไงกับใจที่เปียก..
Baby คืนนี้ r u ready?
พร้อมจะไปรึป่าว?
บางครั้ง บางที
ฉันก็รู้สึกได้ว่าเธอไม่ไหวรึป่าว?
แต่บางทีเธอก็ต้องเข้าใจ
ว่าไอ้คนอย่างฉันไม่เคยต้องการอะไร
lil x คนธรรมดาไม่มีกำลังภายใน
บางครั้งฉันก็ไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไร
เอาจริงๆ ฉันก็พึ่งรู้ว่าเธอต้องการจะไป
ตอนนั้นฉันไม่ได้ดูแล lil x ต้องเดินทางไกล
เรื่องของฉันจะกลายเป็นหนัง
ชื่อว่ากำเนิดดาวไทย
หัวใจของฉันบางๆ อยู่ที่จะเปิดเข้าไป
you r y th irst y ,oh why?
ภาพของวันเดิมๆ y ,oh vi
รู้สึกเศร้า why?
แต่ฉันยังจำได้ดีกลิ่น tht lowr

* สำหรับฉันเธอคนแรก ที่เราผ่านไม่ได้แย่
วันเกิดเธอฉันแค่แกล้งลืม
เธอเหนื่อยกับฉันมันก็มากพอแล้ว
แค่ได้คุยก็ดีใจมากแล้ว
ถึงมันจะกลายเป็นเรื่องที่แค่เคย
วันที่ฉันล้าเธอเข้ามาปลอบมาโยน
แก้มของเธอมันไร้เดียงสาโคตรๆ
ตอนนี้ฉันอยากจะกอดเธอมากๆ เลย
เธอก็ยังคิดเหมือนกันหรือป่าวหนอ
ภาพตอนที่เธอไปพร้อมข้าวของ
จับแก้วเหล้ามายกพิสูจน์คอ
จริงๆเธอควรจะหายถึงถูกต้อง
นี่ฉันแทบจะไปไม่ถูก oh
รู้สึกแค่ว่าใครไม่อยู่ no
you บอกว่า x จะไปถึงสุดยอด
ฉันไม่ดีเหมือนใครคนอื่นหรอก
แต่ว่าตัวเธอทำไมไม่อยู่หนอ
แต่บางทีเธอต้องเข้าใจ
ว่าไอ้คนอย่างฉันไม่เคยต้องการอะไร
lil x คนธรรมดาไม่มีกำลังภายใน
บางครั้งฉันไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไร
เอาจริงๆฉันก็พึ่งรู้ว่าเธอต้องการจะไป
ตอนนั้นฉันไม่ได้ดูแล lil x ต้องเดินทางไกล
เรื่องของฉันจะกลายเป็นหนัง
ชื่อว่ากำเนิดดาวไทย
หัวใจของฉันบางๆ อยู่ที่จะเปิดเข้าไป

* สำหรับฉันเธอคนแรก ที่เราผ่านไม่ได้แย่
วันเกิดเธอฉันแค่แกล้งลืม
เธอเหนื่อยกับฉันมันก็มากพอแล้ว
แค่ได้คุยก็ดีใจมากแล้ว
ถึงมันจะกลายเป็นเรื่องที่แค่เคย
วันที่ฉันล้าเธอเข้ามาปลอบมาโยน
แก้มของเธอมันไร้เดียงสาโคตรๆ
ตอนนี้ฉันอยากจะกอดเธอมากๆ เลย

มิวสิควิดีโอ มากพอแล้ว lil X

เพลง : มากพอแล้ว
ศิลปิน : lil X
Prod. By G-BANG
For Work : 095-8268766
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend