คอร์ดเพลง งามกว่าเขา เหงากว่าหมู่ บี กรวิกา

  
Text   
คอร์ดเพลง งามกว่าเขา เหงากว่าหมู่ บี กรวิกา

คอร์ด :

ศิลปิน : บี กรวิกา

เนื้อร้อง/ทำนอง : ราช ภูมิวาริน

คอร์ดในเพลง : Eb,Cm,Ab,Bb


INTRO | Eb | Cm | Ab | Bb | ( 2 Times )

 
กะว่าเจ้า
Eb 
ของงามอยู่เด้ล่ะ 
 
 
Bb 
สิว่าไป
 
อิแม่เพิ้นใ
Cm 
ห้มาหลาย 
 
ไผๆกะ
Bb 
ส่าว่างามได้แม่
Eb 
แต่เป็นอิหยังนะดนปา
Bb 
นนี้ยังบ่มีคนเทค
Cm 
แคร์
 
ยังบ่
Ab 
มีเจ้าของหัวใจ

Eb 
กะงามอยู่เด้แต่ดนแล้วเ
Bb 
ด้อ 
 
ยังบ่มีไ
Cm 
ผ๋ 
 
 
Ab 
 
เข้ามาเบิ่งใจกันสั
Bb 
กที

 
งามปาน
Ab 
นี้คือบ่มีไ
Gm 
 
บ่เคย
Fm 
พ้อดอกคนที่
Ab 
ใช่ 
 
สิมาถามใจกันจั
Bb 
กเทื่อ

 
งามกว่าเ
Eb 
ขาคือเหงากว่า
Gm 
หมู่
 
คือบ่มี
Fm 
คู่คือจั่งหมู่เ
Bb 
ขา
 
งามกว่าเ
Eb 
ขาคือเศร้าแถะ
Gm 
เฮา
 
มันอึดปาน
Ab 
นั้นแท้บ่.
Bb 
..ผู้บ่าว
 
หรือสิให้แจกข้าว
Eb 
หา

Cm 
  สาธุ สาธุ อ้ายไปอยู่ไส
Bb 
  ได้ยินเสียงน้องไป่ 
 
ให้มาเด้อขวัญเอ๋ย
Ab 
  มาเด้อขวั
Bb 
ญเอย
Cm 
  ให้มาเป็นคู่ซ้อน 
 
อยู่ไสให้โค้งต่าว
Bb 
  ให้หัวใจโอ้อ่าว.
Ab 
   
 
มาใช้คำว่าเ
Bb 
รา

 
งามปาน
Ab 
นี้คือบ่มีไ
Gm 
 
บ่เคย
Fm 
พ้อดอกคนที่
Ab 
ใช่ 
 
สิมาถามใจกันจั
Bb 
กเทื่อ

INSTRU | Cm | Cm | Cm | Cm |
INSTRU | Fm | Fm | Ab Bb | Cm |
INSTRU | Eb | Cm | Ab | Bb | Bb |

 
งามกว่าเ
Eb 
ขาคือเหงากว่า
Gm 
หมู่
 
คือบ่มี
Fm 
คู่คือจั่งหมู่เ
Bb 
ขา
 
งามกว่าเ
Eb 
ขาคือเศร้าแถะ
Gm 
เฮา
 
มันอึดปาน
Ab 
นั้นแท้บ่.
Bb 
..ผู้บ่าว

 
งามกว่าเ
Eb 
ขาคือเหงากว่า
Gm 
หมู่
 
คือบ่มี
Fm 
คู่คือจั่งหมู่เ
Bb 
ขา
 
งามกว่าเ
Eb 
ขาคือเศร้าแถะ
Gm 
เฮา
 
มันอึดปาน
Ab 
นั้นแท้บ่.
Bb 
..ผู้บ่าว

 
งามกว่าเ
Eb 
ขาคือเหงากว่า
Gm 
หมู่
 
คือบ่มี
Fm 
คู่คือจั่งหมู่เ
Bb 
ขา
 
งามกว่าเ
Eb 
ขาคือเศร้าแถะ
Gm 
เฮา
 
มันอึดปาน
Ab 
นั้นแท้บ่.
Bb 
..ผู้บ่าว
 
หรือสิให้แจกข้าว
Eb 
หา

OUTRO | Eb | Cm | Ab | Bb |
OUTRO | Eb | Cm | Ab | Bb | Eb |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง งามกว่าเขา เหงากว่าหมู่


กะว่าเจ้าของงามอยู่เด้ล่ะ สิว่าไป
อิแม่เพิ้นให้มาหลาย ไผๆกะส่าว่างามได้แม่
แต่เป็นอิหยังนะดนปานนี้ยังบ่มีคนเทคแคร์
ยังบ่มีเจ้าของหัวใจ

กะงามอยู่เด้แต่ดนแล้วเด้อ ยังบ่มีไผ๋…
เข้ามาเบิ่งใจกันสักที

งามปานนี้คือบ่มีไผ
บ่เคยพ้อดอกคนที่ใช่ สิมาถามใจกันจักเทื่อ

งามกว่าเขาคือเหงากว่าหมู่
คือบ่มีคู่คือจั่งหมู่เขา
งามกว่าเขาคือเศร้าแถะเฮา
มันอึดปานนั้นแท้บ่…ผู้บ่าว
หรือสิให้แจกข้าวหา

สาธุ สาธุ อ้ายไปอยู่ไส
ได้ยินเสียงน้องไป่ ให้มาเด้อขวัญเอ๋ย
มาเด้อขวัญเอย
ให้มาเป็นคู่ซ้อน อยู่ไสให้โค้งต่าว
ให้หัวใจโอ้อ่าว. มาใช้คำว่าเรา

งามปานนี้คือบ่มีไผ
บ่เคยพ้อดอกคนที่ใช่ สิมาถามใจกันจักเทื่อ

( ดนตรี )

งามกว่าเขาคือเหงากว่าหมู่
คือบ่มีคู่คือจั่งหมู่เขา
งามกว่าเขาคือเศร้าแถะเฮา
มันอึดปานนั้นแท้บ่…ผู้บ่าว

งามกว่าเขาคือเหงากว่าหมู่
คือบ่มีคู่คือจั่งหมู่เขา
งามกว่าเขาคือเศร้าแถะเฮา
มันอึดปานนั้นแท้บ่…ผู้บ่าว

งามกว่าเขาคือเหงากว่าหมู่
คือบ่มีคู่คือจั่งหมู่เขา
งามกว่าเขาคือเศร้าแถะเฮา
มันอึดปานนั้นแท้บ่…ผู้บ่าว
หรือสิให้แจกข้าวหา

มิวสิควิดีโอ งามกว่าเขา เหงากว่าหมู่ บี กรวิกา

เพลง : งามกว่าเขา เหงากว่าหมู่
ศิลปิน : บี กรวิกา
เรียบเรียง : บุญหลง มงคลพร
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend