คอร์ดเพลง หมาเปล่า ปอนด์ เด็กนอกท่อง

  
Text   
คอร์ดเพลง หมาเปล่า ปอนด์ เด็กนอกท่อง

คอร์ด :

ศิลปิน : ปอนด์ เด็กนอกท่อง

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปอนด์ เด็กนอกท่อง

คอร์ดในเพลง : C,Em,Am,F,G,Dm


INTRO | C Em | Am Em | F Em | Dm G | G |

 
หากไม่
C 
รักก็อย่ามาห
Em 
ลอก
 
อย่ามา
Am 
บอกว่าเธอนั้น
Em 
จริงใจ
 
มันเ
F 
จ็บในอก 
 
เหมือนพ
Em 
ลัดได
Dm 
เจ็บข้างในรู้ห
G 
ม้าย

 
ก็ได้แต่น
C 
อนเสียใจอยู่
Em 
ซ้ำๆ
 
กับการกร
Am 
ะทำที่เขาให้เธอ 
 
มันเป
Em 
ลี่ยนไป
 
จาก
F 
คำว่ารัก 
 
กลายเป็นน
Em 
อกใจ
Dm 
ใครเล่าอิทนไ
G 
ด้

 
ถ้าเขาไม่
Dm 
สนใจเธอ 
 
ก็ต้อง
Em 
พอกันที
 
และถ้าความ
F 
รักดีๆ 
 
เขาไม
C 
่เอา
 
ก็อย่าไป
Dm 
พยายาม 
 
กับคนไม่
Em 
เห็นค่าเรา
 
เปลืองตั
F 
วเปล่า 
 
มันเสียเ
G 
วลา

 
ถ้าอยู่กันไ
F 
ป 
 
แล้วมีแต่ค
G 
วามเสียใจ
 
ต่างคนต่าง
Em 
ไป 
 
คนล
Am 
ะทาง
 
ออกไปเ
F 
ดินเผชิญโลกก
G 
ว้าง 
 
อ้างว้างอยู่
C 
ทำไม
C7 
 
เธออาจจะ
F 
เจอ 
 
คนที่
G 
ดีกว่านี้
 
จะได้
Em 
มีชีวิตที่ส
Am 
ดใส
 
เช็ดน้ำ
F 
ตาสองแก้มที่ไ
G 
หล 
 
แล้วไป
C 
ต่อ

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

 
ถ้าเขาไม่
Dm 
สนใจเธอ 
 
ก็ต้อง
Em 
พอกันที
 
และถ้าความ
F 
รักดีๆ 
 
เขาไ
C 
ม่เอา
 
ก็อย่าไป
Dm 
พยายาม 
 
กับคนไม่
Em 
เห็นค่าเรา
 
เปลืองตั
F 
วเปล่า 
 
มันเสียเ
G 
วลา

 
ถ้าเขาบอก
Dm 
รักแต่ปาก
 
แต่การกระทำเขาไม่แคร์
 
 
เขาบอกว่า
Em 
จะดูแล 
 
แต่เขาอีทิ้งเธอไป
 
แล้วอี
F 
ทนอยู่ทำไหร 
 
ว่าหม
G 
าเปล่า

 
ถ้าอยู่กันไ
F 
ป 
 
แล้วมีแต่ค
G 
วามเสียใจ
 
ต่างคนต่าง
Em 
ไป 
 
คนล
Am 
ะทาง
 
ออกไปเ
F 
ดินเผชิญโลกก
G 
ว้าง 
 
อ้างว้างอยู่
C 
ทำไม
C7 
 
เธออาจจะ
F 
เจอ 
 
คนที่
G 
ดีกว่านี้
 
จะได้
Em 
มีชีวิตที่ส
Am 
ดใส
 
เช็ดน้ำ
F 
ตาสองแก้มที่ไ
G 
หล 
 
แล้วไป
C 
ต่อ

 
เธอมอบความ
F 
รัก 
 
แล้วคันถ้าเ
G 
ขาไม่เอา
 
เธอไม่ต้อง
Em 
ร้อง 
 
ไม่ต้องมานอ
Am 
นเสียใจ
 
เช็ดน้ำ
F 
ตาสองแก้มที่ไ
G 
หล 
 
แล้วไป
C 
ต่อ

 
เช็ดน้ำ
F 
ตาสองแก้มที่ไ
G 
หล.. 
 
แล้วไป
C 
ต่อ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หมาเปล่า


หากไม่รักก็อย่ามาหลอก
อย่ามาบอกว่าเธอนั้นจริงใจ
มันเจ็บในอก เหมือนพลัดได
เจ็บข้างในรู้หม้าย

ก็ได้แต่นอนเสียใจอยู่ซ้ำๆ
กับการกระทำที่เขาให้เธอ มันเปลี่ยนไป
จากคำว่ารัก กลายเป็นนอกใจ
ใครเล่าอิทนได้

ถ้าเขาไม่สนใจเธอ ก็ต้องพอกันที
และถ้าความรักดีๆ เขาไม่เอา
ก็อย่าไปพยายาม กับคนไม่เห็นค่าเรา
เปลืองตัวเปล่า มันเสียเวลา

ถ้าอยู่กันไป แล้วมีแต่ความเสียใจ
ต่างคนต่างไป คนละทาง
ออกไปเดินเผชิญโลกกว้าง อ้างว้างอยู่ทำไม
เธออาจจะเจอ คนที่ดีกว่านี้
จะได้มีชีวิตที่สดใส
เช็ดน้ำตาสองแก้มที่ไหล แล้วไปต่อ

( ดนตรี )

ถ้าเขาไม่สนใจเธอ ก็ต้องพอกันที
และถ้าความรักดีๆ เขาไม่เอา
ก็อย่าไปพยายาม กับคนไม่เห็นค่าเรา
เปลืองตัวเปล่า มันเสียเวลา

ถ้าเขาบอกรักแต่ปาก
แต่การกระทำเขาไม่แคร์
เขาบอกว่าจะดูแล แต่เขาอีทิ้งเธอไป
แล้วอีทนอยู่ทำไหร ว่าหมาเปล่า

ถ้าอยู่กันไป แล้วมีแต่ความเสียใจ
ต่างคนต่างไป คนละทาง
ออกไปเดินเผชิญโลกกว้าง อ้างว้างอยู่ทำไม
เธออาจจะเจอ คนที่ดีกว่านี้
จะได้มีชีวิตที่สดใส
เช็ดน้ำตาสองแก้มที่ไหล แล้วไปต่อ

เธอมอบความรัก แล้วคันถ้าเขาไม่เอา
เธอไม่ต้องร้อง ไม่ต้องมานอนเสียใจ
เช็ดน้ำตาสองแก้มที่ไหล แล้วไปต่อ

เช็ดน้ำตาสองแก้มที่ไหล.. แล้วไปต่อ..

มิวสิควิดีโอ หมาเปล่า ปอนด์ เด็กนอกท่อง

คอร์ดเพลง หมาเปล่า
ศิลปิน : ปอนด์ เด็กนอกท่อง
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานแสดง : 093-7380249
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend