คอร์ดเพลง อ้อมกอดของเรา พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  
Text   
คอร์ดเพลง อ้อมกอดของเรา พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ด :

ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : Em,G,Am,C,D


INTRO | Em | Em | Em | Em | Em |

Em 
ผ่านรองเท้าคู่เดิม 
 
กับ
G 
ขาคู่เดิม
 
กับโ
Am 
ลกใบเดิมๆ 
 
เติมแ
C 
ต่งชีวิตพลิก
D 
ผัน
Em 
ผ่านหนาว 
 
ผ่านร้อน
 
ซอกซ
G 
อนทุกข์สุขนิรันดร์
Am 
ผ่านเดือนผ่านตะวัน
 
เพื่อต
C 
าม 
 
ความ
D 
ฝัน 
 
โชกโชน

INSTRU | Em | Em |

Em 
แต่ชีวิตดินฟ้าลิขิต 
 
ไม่เ
G 
คยซ้ำเดิม
Am 
ประสบการณ์แต่งเติม
 
ขวากห
C 
นาม 
 
 
D 
ซ้ำๆ 
 
ให้จำ

INSTRU | Em | Em |

 
ใน
C 
ทุกๆ เวลา คิดถึงเ
D 
ธอ 
 
Em 
สมอ
 
จะเ
C 
นิ่นจะนานอย่างไร เพื่อเธอ ฉัน
D 
ยังคง
Em 
มั่น
 
ฉัน
C 
รู้เธออยู่ที่ไหน 
 
คนไ
D 
กลอย่าได้ไหว
Em 
หวั่น
 
บ้าน
Am 
เรายังอยู่ตรงนั้น 
 
 
C 
 
หัวใจฉันอยู่ตรง
D 
นั้น 
 
กับ
Em 
เธอ 
 
 
D 

INSTRU | Em | D | Em | D | ( 4 Times ) | D | D |

C 
ในทุกๆ เวลา คิดถึงเ
D 
ธอ 
 
Em 
สมอ
 
จะเ
C 
นิ่นจะนานอย่างไร เพื่อเธอ ฉัน
D 
ยังคง
Em 
มั่น
 
ฉัน
C 
รู้เธออยู่ที่ไหน 
 
คนไ
D 
กลอย่าได้ไหว
Em 
หวั่น
 
บ้าน
Am 
เรายังอยู่ตรงนั้น
 
หัวใ
C 
จฉันอยู่ตรงนั้น 
 
กั
Em 
บเธอ 
 
 
D 

Em 
ใจผูกพันหัวใจ 
 
อ้อมแ
G 
ขนอบอุ่นสุดท้าย
Am 
บ้านของเรา 
 
อ้อมก
C 
อดของเ
D 
รา
Em 
ใจผูกพันหัวใจ 
 
อ้อมแ
G 
ขนอบอุ่นสุดท้าย
Am 
บ้านของเรา 
 
อ้อมก
C 
อดของเ
D 
รา

Am 
บ้านของเรา 
 
อ้อมก
C 
อดของเ
D 
รา..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อ้อมกอดของเรา


ผ่านรองเท้าคู่เดิม กับขาคู่เดิม
กับโลกใบเดิมๆ เติมแต่งชีวิตพลิกผัน
ผ่านหนาวผ่านร้อน
ซอกซอนทุกข์สุขนิรันดร์
ผ่านเดือนผ่านตะวัน
เพื่อตาม ความฝันโชกโชน

(ดนตรี)

แต่ชีวิตดินฟ้าลิขิต ไม่เคยซ้ำเดิม
ประสบการณ์แต่งเติม
ขวากหนาม ซ้ำๆ ให้จำ

(ดนตรี)

ในทุกๆ เวลา คิดถึงเธอ เสมอ
จะเนิ่นจะนานอย่างไร เพื่อเธอ ฉันยังคงมั่น
ฉันรู้เธออยู่ที่ไหน คนไกลอย่าได้ไหวหวั่น
บ้านเรายังอยู่ตรงนั้น
หัวใจฉันอยู่ตรงนั้น กับเธอ..

(ดนตรี)

ในทุกๆ เวลา คิดถึงเธอ เสมอ
จะเนิ่นจะนานอย่างไร เพื่อเธอ ฉันยังคงมั่น
ฉันรู้เธออยู่ที่ไหน คนไกลอย่าได้ไหวหวั่น
บ้านเรายังอยู่ตรงนั้น
หัวใจฉันอยู่ตรงนั้น กับเธอ..

ใจผูกพันหัวใจ อ้อมแขนอบอุ่นสุดท้าย
บ้านของเรา อ้อมกอดของเรา
ใจผูกพันหัวใจ อ้อมแขนอบอุ่นสุดท้าย
บ้านของเรา อ้อมกอดของเรา
บ้านของเรา อ้อมกอดของเรา

มิวสิควิดีโอ อ้อมกอดของเรา พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง อ้อมกอดของเรา
ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
:
:

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend