คอร์ดเพลง แกล้งรักก็ยังดี เบบี้มายด์

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : แกล้งรักก็ยังดี เบบี้มายด์

คอร์ดเพลง แกล้งรักก็ยังดี เบบี้มายด์

เพลง :

ศิลปิน : เบบี้มายด์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ดิว Anfield

คอร์ดทั้งหมด : C,Em,Am,F,G


INTRO | C Em | Am G |
INTRO | F Em | Dm G | G |

 
ทำไมเ
C 
ธอ 
 
ถึงมาก
Em 
ลายเป็นแบ
Am 
บนี้
 
คนที่
Dm 
เคยแสน
G 
ดี 
 
วันนี้ไปอ
C 
ยู่ไหน
 
คำว่า
Dm 
รักที่เคยได้
G 
ฟัง
 
กลับต้อง
Em 
พังเกินใจฉันท
Am 
นได้
 
จา
Dm 
กนี้ 
 
ฉันเอง
G 
คงต้องตาย 
 
 
C 
ทั้งเป็น

 
ก่อนที่
Dm 
เธอจะจากฉันไ
G 
 
อยากจะ
Em 
ขออะไรสัครั้
Am 
งหนึ่ง
 
ให้เว
Dm 
ลาฉันคน
G 
นี้ได้ทำใ
C 
 
ก่อนท้อง
Dm 
ฟ้า 
 
จะมืด
G 
ลง
 
ก่อนต้อง
Em 
พบเรื่องราวที่โห
Am 
ดร้าย
 
ก่อนที่ควา
Dm 
มเหงาความเดียวด
F 
าย
 
จะมาที่ตร
G 
งนี้..

 
ฉันขอร้องเธอได้ไ
C 
หม
 
อย่าพึ่ง
G/B 
ทิ้งฉันไปตอ
Am 
นนี้
 
ช่วยแก
G 
ล้งรักกันก็ยั
F 
งดี
 
ให้เว
G 
ลาทำใจซักนิดนึง

C 
รัก คำๆ  
G/B 
นั้นที่ฟังจ
Am 
นซึ้ง
 
บอกให้
G 
ฉันได้ยินอีกครั้
F 
งหนึ่ง
 
ก็ตัว
G 
ฉันยังไม่พร้อมเสียเธอไ
C 
ป.. 
 
 
G 

INSTRU | C G/B | Am G | F | G |
INSTRU | C Em | Am G | F | G |

 
ก่อนที่
Dm 
เธอจะจากฉันไ
G 
 
อยากจะ
Em 
ขออะไรสัครั้
Am 
งหนึ่ง
 
ให้เว
Dm 
ลาฉันคน
G 
นี้ได้ทำใ
C 
 
ก่อนท้อง
Dm 
ฟ้า 
 
จะมืด
G 
ลง
 
ก่อนต้อง
Em 
พบเรื่องราวที่โห
Am 
ดร้าย
 
ก่อนที่ควา
Dm 
มเหงาความเดียวด
F 
าย
 
จะมาที่ตร
G 
งนี้.. 
 
โฮ่โฮโ
A 
ฮ..

 
ฉานขอร้องเธอได้ม้
D 
าย
 
อย่าพึ่ง
F#m 
ทุ่มฉันไปตอ
Bm 
นนี้
 
ช่วยแก
A 
ล้งรักกันกะยั
G 
งดี
 
ห้ายเว
A 
ลาทำใจสักหิดนึง
D 
รัก คำๆ  
F#m 
นั้นที่ฟังจ
Bm 
นซึ้ง
 
แหลงให้ฉ
A 
านได้ฟังสักครึ่
G 
งหนึ่ง
 
บอกตร
A 
งๆ 
 
ยังไม่พร้อม..

 
ฉันขอร้องเธอได้ไ
D 
หม
 
อย่าพึ่ง
A/C# 
ทิ้งฉันไปตอ
Bm 
นนี้
 
ช่วยแก
A 
ล้งรักกันก็ยั
G 
งดี
 
ให้เว
A 
ลาทำใจซักนิดนึง
D 
รัก คำๆ  
A/C# 
นั้นที่ฟังจ
Bm 
นซึ้ง
 
บอกให้
A 
ฉันได้ยินอีกครั้
G 
งหนึ่ง
 
ก็ตัว
A 
ฉันยังไม่พร้อมเสียเธอไ
D 
ป..

 
บอกตร
G 
งๆ 
 
ยังไม่พ
A 
ร้อม.. 
 
ที่จะเสี
D 
ยใจ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แกล้งรักก็ยังดี


ทำไมเธอ ถึงมากลายเป็นแบบนี้
คนที่เคยแสนดี วันนี้ไปอยู่ไหน
คำว่ารักที่เคยได้ฟัง
กลับต้องพังเกินใจฉันทนได้
จากนี้ ฉันเองคงต้องตาย ทั้งเป็น

ก่อนที่เธอจะจากฉันไป
อยากจะขออะไรสัครั้งหนึ่ง
ให้เวลาฉันคนนี้ได้ทำใจ
ก่อนท้องฟ้า จะมืดลง
ก่อนต้องพบเรื่องราวที่โหดร้าย
ก่อนที่ความเหงาความเดียวดาย
จะมาที่ตรงนี้..

ฉันขอร้องเธอได้ไหม
อย่าพึ่งทิ้งฉันไปตอนนี้
ช่วยแกล้งรักกันก็ยังดี
ให้เวลาทำใจซักนิดนึง

รัก คำๆ นั้นที่ฟังจนซึ้ง
บอกให้ฉันได้ยินอีกครั้งหนึ่ง
ก็ตัวฉันยังไม่พร้อมเสียเธอไป..

( ดนตรี )

ก่อนที่เธอจะจากฉันไป
อยากจะขออะไรสัครั้งหนึ่ง
ให้เวลาฉันคนนี้ได้ทำใจ
ก่อนท้องฟ้า จะมืดลง
ก่อนต้องพบเรื่องราวที่โหดร้าย
ก่อนที่ความเหงาความเดียวดาย
จะมาที่ตรงนี้.. โฮ่โฮโฮ..

ฉานขอร้องเธอได้ม้าย
อย่าพึ่งทุ่มฉันไปตอนนี้
ช่วยแกล้งรักกันกะยังดี
ห้ายเวลาทำใจสักหิดนึง
รัก คำๆ นั้นที่ฟังจนซึ้ง
แหลงให้ฉานได้ฟังสักครึ่งหนึ่ง
บอกตรงๆ ยังไม่พร้อม..

ฉันขอร้องเธอได้ไหม
อย่าพึ่งทิ้งฉันไปตอนนี้
ช่วยแกล้งรักกันก็ยังดี
ให้เวลาทำใจซักนิดนึง
รัก คำๆ นั้นที่ฟังจนซึ้ง
บอกให้ฉันได้ยินอีกครั้งหนึ่ง
ก็ตัวฉันยังไม่พร้อมเสียเธอไป..

บอกตรงๆ ยังไม่พร้อม.. ที่จะเสียใจ..

มิวสิควิดีโอ แกล้งรักก็ยังดี เบบี้มายด์

เพลง แกล้งรักก็ยังดี
ศิลปิน : เบบี้มายด์
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานเบบี้มายด์ : 061-802-8817
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend