คอร์ดเพลง ขอโทษที่เป็นความสุขให้อ้ายบ่ได้ – เดือนเพ็ญ อำนวยพร

  
Text   

คอร์ดเพลง : ขอโทษที่เป็นความสุขให้อ้ายบ่ได้ เดือนเพ็ญ อำนวยพร

คอร์ดเพลง ขอโทษที่เป็นความสุขให้อ้ายบ่ได้ - เดือนเพ็ญ อำนวยพร

เพลง :

ศิลปิน : เดือนเพ็ญ อำนวยพร

เนื้อร้อง : ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดทั้งหมด : F#m,E,D,A,Bm,C#m


Tune to Eb
INTRO | F#m E | D A | Bm | C#m |
INTRO | F#m A | Bm F#m |
INTRO | D C#m | F#m | F#m |

F#m 
เขาคนใหม่คน
E 
นั้น 
 
คือสิ
D 
ดีกว่าน้องสุ
A 
อย่าง
 
บ่เป็น
Bm 
หยัง 
 
คันอ้ายสิไปอี
C#7 
หลี
Bm 
ตัดสินใจละ
E 
บ้อ 
 
จั่งมา
C#m 
เว่าใส่กันจั
F#m 
งซี้
 
แดก
D 
ดัน 
 
จนน้องอยากอายเจ้า
C#7 
ของ

F#m 
เจ็บคักจนน้ำตาน
E 
อง 
 
บ่คิดว่าอ้
D 
ายสิเฮ็ดกันไ
A 
ด้
 
ไสว่า
Bm 
ฮัก 
 
เป็นหยังจั่งนอกใจ
C#m 
กัน
Bm 
สั้นเหี่ยนกว่าหางเ
E 
ต่า 
 
คือใ
C#m 
จอ้าย 
 
พ้อใหม่มั
F#m 
กหน้า
 
ตัดใจ
D 
ลา 
 
เมื่ออ้าย
C#m 
ว่าไปไสก
F#m 
ะไป

 
ขอโทษหลา
D 
ยๆ 
 
ที่เป็นความ
E 
สุขให้อ้าย
F#m 
บ่ได้
 
ถึงฮักสุด
D 
ใจ 
 
กะสู้คนใ
E 
หม่บ่ได้ดอ
A 
กหนา
C#7 
 
มัน
Bm 
เจ็บแปลบๆ แสบๆ ซ้ำๆ
 
ตำหั
F#m 
วใจทุกคำที่อ้ายเว่ามา
 
สิ้นผ
D 
ลากันละหนอ 
 
ความฮักสอง
C#7 
เฮา

 
ขอโทษอี
D 
หลีที่น้องบ
E 
ดี 
 
ได้ส่ำค
F#m 
นนั้น
 
คืนใจให้
D 
กัน 
 
น้องกะสิ
E 
หันไปเป็นแฟ
A 
นเก่า
C#7 
 
ยกควา
Bm 
มฝันที่เคยฮ่วมกับอ้าย
 
จาก
F#m 
มื้อนี้ 
 
ให้เป็นหน้าที่ของเขา
 
เจ็บเห
D 
งา 
 
สิอยู่
C#m 
ตามประสา 
 
คน
F#m 
ดีบ่พอ

INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E |
INSTRU | A C#7 | D E | C#m F#m | D E | F#m |

 
ขอโทษหลา
D 
ยๆ 
 
ที่เป็นความ
E 
สุขให้อ้าย
F#m 
บ่ได้
 
ถึงฮักสุด
D 
ใจ 
 
กะสู้คนใ
E 
หม่บ่ได้ดอ
A 
กหนา
C#7 
 
มัน
Bm 
เจ็บแปลบๆ แสบๆ ซ้ำๆ
 
ตำหั
F#m 
วใจทุกคำที่อ้ายเว่ามา
 
สิ้นผ
D 
ลากันละหนอ 
 
ความฮักสอง
C#7 
เฮา

 
ขอโทษอี
D 
หลีที่น้อง
E 
บ่ดี 
 
ได้ส่ำค
F#m 
นนั้น
 
คืนใจให้
D 
กัน 
 
น้องกะสิ
E 
หันไปเป็นแฟ
A 
นเก่า
C#7 
 
ยกควา
Bm 
มฝันที่เคยฮ่วมกับอ้าย
 
จาก
F#m 
มื้อนี้ 
 
ให้เป็นหน้าที่ของเขา
 
เจ็บเห
D 
งา 
 
สิอยู่
C#m 
ตามประสา 
 
คน
F#m 
ดีบ่พอ

 
สิเจ็บสิเ
D 
หงา.. 
 
สิอยู่ตามประ
E 
สา..
 
ให้สมคนที่อ้าย.. บ่เอา..
 

OUTRO | F#m A | Bm F#m |
OUTRO | D C#m | F#m | F#m |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขอโทษที่เป็นความสุขให้อ้ายบ่ได้


็เขาคนใหม่คนนั้น คือสิดีกว่าน้องสุอย่าง
บ่เป็นหยัง คันอ้ายสิไปอีหลี
ตัดสินใจละบ้อ จั่งมาเว่าใส่กันจังซี้
แดกดัน จนน้องอยากอายเจ้าของ

เจ็บคักจนน้ำตานอง บ่คิดว่าอ้ายสิเฮ็ดกันได้
ไสว่าฮัก เป็นหยังจั่งนอกใจกัน
สั้นเหี่ยนกว่าหางเต่า คือใจอ้าย พ้อใหม่มักหน้า
ตัดใจลา เมื่ออ้ายว่าไปไสกะไป

ขอโทษหลายๆ ที่เป็นความสุขให้อ้ายบ่ได้
ถึงฮักสุดใจ กะสู้คนใหม่บ่ได้ดอกหนา
มันเจ็บแปลบๆ แสบๆ ซ้ำๆ
ตำหัวใจทุกคำที่อ้ายเว่ามา
สิ้นผลากันละหนอ ความฮักสองเฮา

ขอโทษอีหลีที่น้องบดี ได้ส่ำคนนั้น
คืนใจให้กัน น้องกะสิหันไปเป็นแฟนเก่า
ยกความฝันที่เคยฮ่วมกับอ้าย
จากมื้อนี้ ให้เป็นหน้าที่ของเขา
เจ็บเหงา สิอยู่ตามประสา คนดีบ่พอ

( ดนตรี )

ขอโทษหลายๆ ที่เป็นความสุขให้อ้ายบ่ได้
ถึงฮักสุดใจ กะสู้คนใหม่บ่ได้ดอกหนา
มันเจ็บแปลบๆ แสบๆ ซ้ำๆ
ตำหัวใจทุกคำที่อ้ายเว่ามา
สิ้นผลากันละหนอ ความฮักสองเฮา

ขอโทษอีหลีที่น้องบ่ดี ได้ส่ำคนนั้น
คืนใจให้กัน น้องกะสิหันไปเป็นแฟนเก่า
ยกความฝันที่เคยฮ่วมกับอ้าย
จากมื้อนี้ ให้เป็นหน้าที่ของเขา
เจ็บเหงา สิอยู่ตามประสา คนดีบ่พอ

สิเจ็บสิเหงา.. สิอยู่ตามประสา..
ให้สมคนที่อ้าย.. บ่เอา..

มิวสิควิดีโอ ขอโทษที่เป็นความสุขให้อ้ายบ่ได้ เดือนเพ็ญ อำนวยพร

เพลง ขอโทษที่เป็นความสุขให้อ้ายบ่ได้
ศิลปิน : เดือนเพ็ญ อำนวยพร
เรียบเรียง อ.ตุ๊ก จันทร์ฉาย

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend