คอร์ดเพลง หลบมาตะน้อง – บิ๊กแบงค์

  
Text   

คอร์ดเพลง : หลบมาตะน้อง บิ๊กแบงค์

คอร์ดเพลง หลบมาตะน้อง - บิ๊กแบงค์

เพลง :

ศิลปิน : บิ๊กแบงค์

เนื้อร้อง/ทำนอง : เท่ห์ พอใจ

คอร์ดทั้งหมด : D,F#m,Bm,G,A,D7


INTRO | D F#m | Bm |
INTRO | D F#m | Bm | G | A | A |

 
อยู่ไ
D 
กลกัน
F#m 
คนละครึ่ง
Bm 
ฟ้า
 
แลไ
D 
ปสุด
F#m 
สายตาหาไม่
Bm 
เห็น
 
พ่อ
D 
แม่เจ้าว่า
F#m 
กานดา
 
ไปเป็นดาว
Bm 
เด่นอยู่กรุงเมืองไกล
 
คงลืมเหม็ด
G 
แล้วคนเคยพา
A 
ไปแลเลหนัง
D 
ลุง
A 

 
พี่ยัง
D 
รอ 
 
แต่
F#m 
น้องทุกคืน
Bm 
แลหวัน
 
นึก
D 
ถึงเรื่องราววัน
F#m 
นั้นจนถึงคุม
Bm 
วัน
 
รอย
D 
จูบที่ประ
F#m 
ทับไว้ 
 
อยู่ในใบ
Bm 
หน้าก่อนเราจากกัน
 
ยังชัด
G 
เจนไม่เคยแปร
A 
ผันอย่างนั้น
D 
มิคลาย
D7 

 
ใจหวังเ
G 
หวิดเตลิด
A 
ไป 
 
ตอ
F#m 
ใดแล้ว
Bm 
หลาว
 
ฝากให้
G 
ลมพัดไปบอก
A 
ข่าว
 
ว่าหาดทรายข
D 
าวยังรอน้อง
C 
อยู่
 
ต้นพร้าว
G 
ไสวท้องเลกว้าง
A 
ไกล
 
รอให้
F#m 
หลบใต้แลหนังลุงโน
Bm 
ราห์
 
มากรีด
G 
ยางล่องเรือหา
A 
ปลาให้บินหลาคื
D 
นรัง

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D C |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D | A |

 
พี่ยัง
D 
รอ 
 
แต่
F#m 
น้องทุกคืน
Bm 
แลหวัน
 
นึก
D 
ถึงเรื่องราววัน
F#m 
นั้นจนถึงคุม
Bm 
วัน
 
รอย
D 
จูบที่ประ
F#m 
ทับไว้ 
 
อยู่ในใบ
Bm 
หน้าก่อนเราจากกัน
 
ยังชัด
G 
เจนไม่เคยแปร
A 
ผันอย่างนั้น
D 
มิคลาย
D7 

 
ใจหวัง
G 
เหวิดเตลิด
A 
ไป 
 
ตอ
F#m 
ใดแล้ว
Bm 
หลาว
 
ฝากให้
G 
ลมพัดไปบอก
A 
ข่าว
 
ว่าหาดทราย
D 
ขาวยังรอน้อง
C 
อยู่
 
ต้นพร้าว
G 
ไสวท้องเลกว้าง
A 
ไกล
 
รอให้
F#m 
หลบใต้แลหนังลุงโน
Bm 
ราห์
 
มากรีด
G 
ยางล่องเรือหา
A 
ปลาให้บินหลา
D 
คืนรัง

 
อยู่เมือง
G 
ไกลถ้าน้องเหนื่อย
A 
ล้าก็หลบมาก่อน
D 
น้อง
 
ถ้าเมือง
G 
ไกลทำให้มีน้ำ
A 
ตา.. 
 
ก็หลบมาตะน้อง

OUTRO | G Gm | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หลบมาตะน้อง


อยู่ไกลกันคนละครึ่งฟ้า
แลไปสุดสายตาหาไม่เห็น
พ่อแม่เจ้าว่ากานดา
ไปเป็นดาวเด่นอยู่กรุงเมืองไกล
คงลืมเหม็ดแล้วคนเคยพาไปแลเลหนังลุง

พี่ยังรอ แต่น้องทุกคืนแลหวัน
นึกถึงเรื่องราววันนั้นจนถึงคุมวัน
รอยจูบที่ประทับไว้ อยู่ในใบหน้าก่อนเราจากกัน
ยังชัดเจนไม่เคยแปรผันอย่างนั้นมิคลาย

ใจหวังเหวิดเตลิดไป ตอใดแล้วหลาว
ฝากให้ลมพัดไปบอกข่าว
ว่าหาดทรายขาวยังรอน้องอยู่
ต้นพร้าวไสวท้องเลกว้างไกล
รอให้หลบใต้แลหนังลุงโนราห์
มากรีดยางล่องเรือหาปลาให้บินหลาคืนรัง

( ดนตรี )

พี่ยังรอ แต่น้องทุกคืนแลหวัน
นึกถึงเรื่องราววันนั้นจนถึงคุมวัน
รอยจูบที่ประทับไว้ อยู่ในใบหน้าก่อนเราจากกัน
ยังชัดเจนไม่เคยแปรผันอย่างนั้นมิคลาย

ใจหวังเหวิดเตลิดไป ตอใดแล้วหลาว
ฝากให้ลมพัดไปบอกข่าว
ว่าหาดทรายขาวยังรอน้องอยู่
ต้นพร้าวไสวท้องเลกว้างไกล
รอให้หลบใต้แลหนังลุงโนราห์
มากรีดยางล่องเรือหาปลาให้บินหลาคืนรัง

อยู่เมืองไกลถ้าน้องเหนื่อยล้าก็หลบมาก่อนน้อง
ถ้าเมืองไกลทำให้มีน้ำตา.. ก็หลบมาตะน้อง..

มิวสิควิดีโอ หลบมาตะน้อง บิ๊กแบงค์

เพลง หลบมาตะน้อง
ศิลปิน : บิ๊กแบงค์
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานจ้างศิลปิน
Tel : 062-5656982 / 082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend