หน้าแรก » บิ๊กแบงค์ » คอร์ดเพลง หลบมาตะน้อง – บิ๊กแบงค์

คอร์ดเพลง หลบมาตะน้อง – บิ๊กแบงค์

คอร์ดเพลง : หลบมาตะน้อง บิ๊กแบงค์

คอร์ดเพลง หลบมาตะน้อง - บิ๊กแบงค์

เพลง :

ศิลปิน : บิ๊กแบงค์

เนื้อร้อง/ทำนอง : เท่ห์ พอใจ

คอร์ดทั้งหมด : D,F#m,Bm,G,A,D7


INTRO | D F#m | Bm |
INTRO | D F#m | Bm | G | A | A |

 
อยู่ไ
กลกัน
F#m 
คนละครึ่ง
Bm 
ฟ้า
 
แลไ
ปสุด
F#m 
สายตาหาไม่
Bm 
เห็น
 
พ่อ
แม่เจ้าว่า
F#m 
กานดา
 
ไปเป็นดาว
Bm 
เด่นอยู่กรุงเมืองไกล
 
คงลืมเหม็ด
แล้วคนเคยพา
ไปแลเลหนัง
ลุง

 
พี่ยัง
รอ 
 
แต่
F#m 
น้องทุกคืน
Bm 
แลหวัน
 
นึก
ถึงเรื่องราววัน
F#m 
นั้นจนถึงคุม
Bm 
วัน
 
รอย
จูบที่ประ
F#m 
ทับไว้ 
 
อยู่ในใบ
Bm 
หน้าก่อนเราจากกัน
 
ยังชัด
เจนไม่เคยแปร
ผันอย่างนั้น
มิคลาย
D7 

 
ใจหวังเ
หวิดเตลิด
ไป 
 
ตอ
F#m 
ใดแล้ว
Bm 
หลาว
 
ฝากให้
ลมพัดไปบอก
ข่าว
 
ว่าหาดทรายข
าวยังรอน้อง
อยู่
 
ต้นพร้าว
ไสวท้องเลกว้าง
ไกล
 
รอให้
F#m 
หลบใต้แลหนังลุงโน
Bm 
ราห์
 
มากรีด
ยางล่องเรือหา
ปลาให้บินหลาคื
นรัง

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D C |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D | A |

 
พี่ยัง
รอ 
 
แต่
F#m 
น้องทุกคืน
Bm 
แลหวัน
 
นึก
ถึงเรื่องราววัน
F#m 
นั้นจนถึงคุม
Bm 
วัน
 
รอย
จูบที่ประ
F#m 
ทับไว้ 
 
อยู่ในใบ
Bm 
หน้าก่อนเราจากกัน
 
ยังชัด
เจนไม่เคยแปร
ผันอย่างนั้น
มิคลาย
D7 

 
ใจหวัง
เหวิดเตลิด
ไป 
 
ตอ
F#m 
ใดแล้ว
Bm 
หลาว
 
ฝากให้
ลมพัดไปบอก
ข่าว
 
ว่าหาดทราย
ขาวยังรอน้อง
อยู่
 
ต้นพร้าว
ไสวท้องเลกว้าง
ไกล
 
รอให้
F#m 
หลบใต้แลหนังลุงโน
Bm 
ราห์
 
มากรีด
ยางล่องเรือหา
ปลาให้บินหลา
คืนรัง

 
อยู่เมือง
ไกลถ้าน้องเหนื่อย
ล้าก็หลบมาก่อน
น้อง
 
ถ้าเมือง
ไกลทำให้มีน้ำ
ตา.. 
 
ก็หลบมาตะน้อง

OUTRO | G Gm | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หลบมาตะน้อง


อยู่ไกลกันคนละครึ่งฟ้า
แลไปสุดสายตาหาไม่เห็น
พ่อแม่เจ้าว่ากานดา
ไปเป็นดาวเด่นอยู่กรุงเมืองไกล
คงลืมเหม็ดแล้วคนเคยพาไปแลเลหนังลุง

พี่ยังรอ แต่น้องทุกคืนแลหวัน
นึกถึงเรื่องราววันนั้นจนถึงคุมวัน
รอยจูบที่ประทับไว้ อยู่ในใบหน้าก่อนเราจากกัน
ยังชัดเจนไม่เคยแปรผันอย่างนั้นมิคลาย

ใจหวังเหวิดเตลิดไป ตอใดแล้วหลาว
ฝากให้ลมพัดไปบอกข่าว
ว่าหาดทรายขาวยังรอน้องอยู่
ต้นพร้าวไสวท้องเลกว้างไกล
รอให้หลบใต้แลหนังลุงโนราห์
มากรีดยางล่องเรือหาปลาให้บินหลาคืนรัง

( ดนตรี )

พี่ยังรอ แต่น้องทุกคืนแลหวัน
นึกถึงเรื่องราววันนั้นจนถึงคุมวัน
รอยจูบที่ประทับไว้ อยู่ในใบหน้าก่อนเราจากกัน
ยังชัดเจนไม่เคยแปรผันอย่างนั้นมิคลาย

ใจหวังเหวิดเตลิดไป ตอใดแล้วหลาว
ฝากให้ลมพัดไปบอกข่าว
ว่าหาดทรายขาวยังรอน้องอยู่
ต้นพร้าวไสวท้องเลกว้างไกล
รอให้หลบใต้แลหนังลุงโนราห์
มากรีดยางล่องเรือหาปลาให้บินหลาคืนรัง

อยู่เมืองไกลถ้าน้องเหนื่อยล้าก็หลบมาก่อนน้อง
ถ้าเมืองไกลทำให้มีน้ำตา.. ก็หลบมาตะน้อง..

มิวสิควิดีโอ หลบมาตะน้อง บิ๊กแบงค์

เพลง หลบมาตะน้อง
ศิลปิน : บิ๊กแบงค์
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานจ้างศิลปิน
Tel : 062-5656982 / 082-6164544

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา