คอร์ดเพลง Red Not Blue – H 3 F

  
Text   

คอร์ดเพลง : Red Not Blue H 3 F

คอร์ดเพลง Red Not Blue - H 3 F

เพลง :

ศิลปิน : H 3 F

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : C,G/B,F,Fm,Am


Tune to Eb
INTRO | C G/B | F Fm | ( 2 Times )

C 
  He’s a  
G/B 
friend and fami
F 
ly
 
  A  
D/F# 
lover and a s
G 
on
 
  He’s just  
E/G# 
another me and  
Am 
you
 
  Under the s
G 
ame blue  
D/F# 
sky

C 
  He dares to  
G/B 
dream and see the t
F 
ruth
 
  He  
D/F# 
wanders through the  
G 
endless 
 
road
 
  of  
E/G# 
hopes for a new  
Am 
dawn
 
  for  
G 
me and  
D/F# 
you

Am 
  Evil 
 
 
E/G# 
minds they hunt him d
G 
own
 
  Erased his  
D/F# 
memories and fate
Am 
  Erasing 
 
 
E/G# 
families and loved o
G 
nes
 
  Just to  
D/F# 
keep their holy grail
Am 
  Just to  
E/G# 
only 
 
prove
 
  that  
G 
he’s another  
D/F# 
man like you a
F 
nd me  
G 

 
We bleed R
C 
ed Not  
G/B 
Blue
 
We bleed r
F 
ed just like  
D/F# 
you
 
After  
G 
all the lives  
E/G# 
erased its all for  
Am 
whom
 
All that you c
G 
ould prove was your own  
D/F# 
demise

 
He bleeds r
C 
ed not  
G/B 
blue
 
He bleeds r
F 
ed just like  
D/F# 
you
 
He bleeds his h
G 
opes and dreams
 
and  
E/G# 
love its all for  
Am 
you..
G 
 
D/F# 

 
All of  
Fmaj7 
you still remains  
G 
 
We’ll meet again at the break of dawn
 

INSTRU | C G/B | F Fm | ( 2 times )

C 
  She’s a sis
G/B 
ter and a c
F 
hild
 
  A  
D/F# 
mother of a m
G 
an
 
  if she could  
E/G# 
lived to see it  
Am 
through
G 
 
D/F# 

C 
  She dares to  
G/B 
dream and say the t
F 
ruth
 
  De
D/F# 
manding better d
G 
ays for you and  
E/G# 
me,
 
  we’re all  
Am 
alike 
 
 
G 
 
D/F# 

Am 
  Evil 
 
 
E/G# 
minds they hunt him d
G 
own
 
  Erased his  
D/F# 
memories and fate
Am 
  Erasing 
 
 
E/G# 
families and loved o
G 
nes
 
  Just to  
D/F# 
keep their holy grail
Am 
  Just to  
E/G# 
only prove that  
G 
he’s another  
D/F# 
man
 
  like you a
F 
nd me  
G 

 
We bleed R
C 
ed Not  
G/B 
Blue
 
We bleed r
F 
ed just like  
D/F# 
you
 
After  
G 
all the lives  
E/G# 
erased its all for  
Am 
whom
 
All that you c
G 
ould prove was your own  
D/F# 
demise

 
He bleeds r
C 
ed not  
G/B 
blue
 
He bleeds r
F 
ed just like  
D/F# 
you
 
He bleeds his h
G 
opes and dreams
 
and  
E/G# 
love its all for  
Am 
you..
G 
 
D/F# 

 
All of  
Fmaj7 
you still remains  
G 
 
We’ll meet again at the break o
Am 
f dawn
G 
 
D/F# 

 
All of  
Fmaj7 
you still remains  
G 
 
We’ll meet again at the break o
Am 
f dawn..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง Red Not Blue


He’s a friend and family
A lover and a son
He’s just another me and you
Under the same blue sky

He dares to dream and see the truth
He wanders through the endless road
of hopes for a new dawn for me and you

Evil minds they hunt him down
Erased his memories and fate
Erasing families and loved ones
Just to keep their holy grail
Just to only prove that he’s another man like you and me

We bleed Red Not Blue
We bleed red just like you
After all the lives erased its all for whom
All that you could prove was your own demise

He bleeds red not blue
He bleeds red just like you
He bleeds his hopes and dreams and love its all for you

All of you still remains
We’ll meet again at the break of dawn

She’s a sister and a child
A mother of a man if she could lived to see it through

She dares to dream and say the truth
Demanding better days for you and me, we’re all alike

Evil minds they hunt her down
Erased her memories and fate
Erasing families and loved ones
Just to keep their holy grail
Just to only prove that she’s another one
Like you and me

We bleed red not blue
We bleed red just like you
After all the lives erased its all for whom
All that you could prove was your own demise

She bleeds red not blue
She bleeds red just like you
She bleeds her hopes and dreams and love its all for you

All of you still remains
We’ll meet again at the break of dawn

All of you still remains
We’ll meet again at the break of dawn

มิวสิควิดีโอ Red Not Blue H 3 F

เพลง Red Not Blue
ศิลปิน : H 3 F
Director / Editor / Colorist : FREYRAY
DOP : BEZT CHUHAVUTTIYANON
Produced by : Labyrinth Records
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend