คอร์ดเพลง อย่าพึ่งบานเลยนะดาวเรือง – นุ ภานุวัฒน์

  
Text   

INTRO | A | E | D | A E |


F#m 
เข็มนาฬิกา 
 
D 
ล่ต้อนเวลา
Bm 
ส่งข่าวจากฟ้า 
 
ใก
C# 
ล้ถึงวันจะขาดใจ
F#m 
วันที่ลูกทุกคน 
 
 
D 
ไม่ต้องการให้เป็นไป
 
วั
Bm 
นที่น้ำตาต้องไหล 
 
ส่งท
C# 
างพ่อสู่สวรรค์


F#m 
ปลูกดอกไม้ให้พ่อ 
 
เจ็
D 
ดสิบล้านต้นรวมกัน
Bm 
เพื่อให้เป็นของขวัญใน
C# 
วันที่พ่อต้อ
F#m 
งไป


 
*  
Bm 
..แต่หัวใจ 
 
 
F#m 
ของลูกทุกดวง
 
ยั
D 
งคงถามทวง 
 
อยา
C# 
กย้อนเวลากลับได้
Bm 
..แม้ความจริง 
 
 
F#m 
จะยิ่งกว่าโหดร้าย
 
D 
พราะยังเร็วเกินไป 
 
มันเร็วเกิ
E 
นไป


 
** อย่าพึ่งบ
A 
าน 
 
เลยนะดา
E 
วเรือง
 
ช่วยเห็
Bm 
นใจพวกเราหน่อ
F#m 
ยหนา
 
ก็
A 
รู้ว่าถึงเว
E 
ลา 
 
แต่อยากใ
Bm 
ห้ฟ้า
 
เข้าใจน้ำตา
F#m 
ที่ไหล

 
*** อย่าพึ่งบ
A 
าน 
 
เลยนะดา
E 
วเรือง
 
ช่ว
Bm 
ยยื้อเวลาอีกหน่อยไ
F#m 
ด้ไหม
 
เพราะเจ็ดสิบล้
A 
านหั
E 
วใจของค
D 
นไทย
 
ยังไม่พ
E 
ร้อมให้ดอกดาวเรือ
A 
งบาน
E 


INSTRU | A | E | Bm | F#m |
INSTRU | D | A | Bm | C# |


( *, **, *** )


 
อย่าพิ่
Bm 
งบาน.
E 
.. 
 
เลยนะดา
A 
วเรือง

OUTRO | Bm E | A | ( 2 Times )

เนื้อเพลง
เข็มนาฬิกา ไล่ต้อนเวลา
ส่งข่าวจากฟ้าใกล้ถึงวันจะขาดใจ
วันที่ลูกทุกคน ไม่ต้องการให้เป็นไป
วันที่น้ำตาต้องไหล ส่งทางพ่อสู่สวรรค์


ปลูกดอกไม้ให้พ่อ 70 ล้านต้นรวมกัน
เพื่อให้เป็นของขวัญในวันที่พ่อต้องไป


* แต่หัวใจของลูกทุกดวง
ยังคงถามทวง อยากย้อนเวลากลับได้
แม้ความจริง จะยิ่งกว่าโหดร้าย
เพราะยังเร็วเกินไป มันเร็วเกินไป


** อย่าพึ่งบาน เลยนะดาวเรือง
ช่วยเห็นใจพวกเราหน่อยหนา
ก็รู้ว่าถึงเวลา แต่อยากให้ฟ้า
เข้าใจน้ำตาที่ไหล


*** อย่าพึ่งบาน เลยนะดาวเรือง
ช่วยยื้อเวลาอีกหน่อยได้ไหม
เพราะเจ็ดสิบล้านหัวใจของคนไทย
ยังไม่พร้อมให้ดอกดาวเรืองบาน


(ดนตรี)


( *, **, *** )


อย่าพิ่งบาน เลยนะดาวเรือง
เพลง อย่าพึ่งบานเลยนะดาวเรือง
ขับร้อง นุ ภานุวัฒน์
คำร้องทำนอง ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง KITTANG MINI STUDIO
โปรดิวเซอร์ อภิชาติ มาศวรรณา
นุ ภานุวัฒน์ - อย่าพึ่งบานเลยนะดาวเรือง - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend