คอร์ดเพลง ไม่ใช่หรือไม่รัก – เบิร์ดหน้าลาย X หมวยเล็กนิปปี้

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่ใช่หรือไม่รัก เบิร์ดหน้าลาย X หมวยเล็กนิปปี้

คอร์ดเพลง ไม่ใช่หรือไม่รัก - เบิร์ดหน้าลาย X หมวยเล็กนิปปี้

เพลง :

ศิลปิน : เบิร์ดหน้าลาย X หมวยเล็กนิปปี้

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : F,C,Dm,Bb


INTRO | F | C | Dm | Bb | ( 2 Times )

F 
รู้ทั้งรู้ว่าเธอเปลี่ยนไ
C 
 
เธอไม่เหมือ
Dm 
นเดิม
 
ไม่เ
Bb 
หมือนคนเคยรักกันในวันนั้น
F 
เธอเปลี่ยนไปทุก
C 
ๆ 
 
วัน
 
แตกต่างจาก
Dm 
ฉันนั้นยังเหมือนเดิม
 
และยังคง
Bb 
มีเพียงแต่เธอ

Gm 
  แต่สุดท้ายความจริงจากเ
F 
ธอก็เปิดเผย
Gm 
  เธอบอกว่าเรานั้นยังไม่ใ
F 
ช่ในวันนี้
Gm 
  เหตุผลที่พังรักเราเธอ
Dm 
รู้ใจเธอดี
 
  ไม่ใ
E 
ช่ในวันนี้หรือเธอมีใ
C 
คร

 
ไม่ใช่หรือเธอไม่
F 
รักบอก
Am 
ฉันทีจะไ
Dm 
ด้ไหม
 
ให้
C 
รู้ในวันสุดท้
Bb 
าย 
 
 
Am 
 
ก่อนจะ
Gm 
ไปจากฉันในวั
C 
นนี้
 
ถ้า
F 
ไม่ได้รัก 
 
ช่วยบอก
Am 
ฉันให้ฟังเสี
Dm 
ยที
 
ก่อนไ
C 
ปให้เธอช่วยหวั
Bb 
งดี 
 
 
Am 
 
บอก
Gm 
ฉันที.
C 
.. 
 
ไม่ใช่หรือไม่
F 
รัก 
 
 
C 

INSTRU | F Am | Dm C | Bb Am | Gm C |
INSTRU | F Am | Dm C | Bb Am | Gm C | F |

Gm 
  แต่สุดท้ายความจริงจากเ
F 
ธอก็เปิดเผย
Gm 
  เธอบอกว่าเรานั้นยังไม่ใ
F 
ช่ในวันนี้
Gm 
  เหตุผลที่พังรักเราเธอ
Dm 
รู้ใจเธอดี
 
  ไม่ใ
E 
ช่ในวันนี้หรือเธอมีใ
C 
คร

 
ไม่ใช่หรือเธอไม่
F 
รักบอก
Am 
ฉันทีจะไ
Dm 
ด้ไหม
 
ให้
C 
รู้ในวันสุดท้
Bb 
าย 
 
 
Am 
 
ก่อนจะ
Gm 
ไปจากฉันในวั
C 
นนี้
 
ถ้า
F 
ไม่ได้รัก 
 
ช่วยบอก
Am 
ฉันให้ฟังเสี
Dm 
ยที
 
ก่อนไ
C 
ปให้เธอช่วยหวั
Bb 
งดี 
 
 
Am 
 
บอก
Gm 
ฉันที.
C 
..

 
ไม่ใช่หรือเธอไม่
F 
รักบอก
Am 
ฉันทีจะไ
Dm 
ด้ไหม
 
ให้
C 
รู้ในวันสุดท้
Bb 
าย 
 
 
Am 
 
ก่อนจะ
Gm 
ไปจากฉันในวั
C 
นนี้
 
ถ้า
F 
ไม่ได้รัก 
 
ช่วยบอก
Am 
ฉันให้ฟังเสี
Dm 
ยที
 
ก่อนไ
C 
ปให้เธอช่วยหวั
Bb 
งดี 
 
 
Am 
 
บอก
Gm 
ฉันที.
C 
.. 
 
ไม่ใช่หรือไม่รัก

OUTRO | Gm C | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่ใช่หรือไม่รัก


รู้ทั้งรู้ว่าเธอเปลี่ยนไป
เธอไม่เหมือนเดิม
ไม่เหมือนคนเคยรักกันในวันนั้น
เธอเปลี่ยนไปทุกๆ วัน
แตกต่างที่ฉันนั้นยังเหมือนเดิม
และยังคงมีเพียงแต่เธอ

แต่สุดท้ายความจริงจากเธอก็เปิดเผย
เธอบอกว่าเรานั้นยังไม่ใช่ในวันนี้
เหตุผลที่พังรักเราเธอรู้ใจเธอดี
ไม่ใช่ในวันนี้หรือเธอมีใคร

ไม่ใช่หรือเธอไม่รักบอกฉันทีจะได้ไหม
ให้รู้ในวันสุดท้าย
ก่อนจะไปจากฉันในวันนี้
ถ้าไม่ได้รัก ช่วยบอกฉันให้ฟังเสียที
ก่อนไปให้เธอช่วยหวังดี
บอกฉันที ไม่ใช่หรือไม่รัก

แต่สุดท้ายความจริงจากเธอก็เปิดเผย
เธอบอกว่าเรานั้นยังไม่ใช่ในวันนี้
เหตุผลที่พังรักเราเธอรู้ใจเธอดี
ไม่ใช่ในวันนี้หรือเธอมีใคร

ไม่ใช่หรือเธอไม่รักบอกฉันทีจะได้ไหม
ให้รู้ในวันสุดท้าย
ก่อนจะไปจากฉันในวันนี้
ถ้าไม่ได้รัก ช่วยบอกฉันให้ฟังเสียที
ก่อนไปให้เธอช่วยหวังดี
บอกฉันที

ไม่ใช่หรือเธอไม่รักบอกฉันทีจะได้ไหม
ให้รู้ในวันสุดท้าย
ก่อนจะไปจากฉันในวันนี้
ถ้าไม่ได้รัก ช่วยบอกฉันให้ฟังเสียที
ก่อนไปให้เธอช่วยหวังดี
บอกฉันที ไม่ใช่หรือไม่รัก

มิวสิควิดีโอ ไม่ใช่หรือไม่รัก เบิร์ดหน้าลาย X หมวยเล็กนิปปี้

เพลง ไม่ใช่หรือไม่รัก
ศิลปิน : เบิร์ดหน้าลาย X หมวยเล็กนิปปี้

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend