คอร์ดเพลง เห็นฉันเหงา…อย่าเหมาว่าง่าย – ธัญญ่า Rsiam

  
Text   

คอร์ดเพลง : เห็นฉันเหงา…อย่าเหมาว่าง่าย ธัญญ่า Rsiam

คอร์ดเพลง เห็นฉันเหงา...อย่าเหมาว่าง่าย - ธัญญ่า Rsiam

เพลง :

ศิลปิน : ธัญญ่า Rsiam

เนื้อร้อง : ธานี วงศ์นิวัติขจร

คอร์ดทั้งหมด : C,Am,Dm,F,G,E


INTRO | Dm G | C G |

 
แค่อยาก
C 
มีบางคนเข้าใ
G 
จ 
 
เลยเปิดใ
Am 
จให้ใครเข้า
G 
มา
 
อยากให้เ
F 
ธอมาซับน้ำ
G 
ตาที่เปียกข้า
C 
งใน
 
ที่มา
F 
พบทุกหลังเลิกง
G 
าน 
 
แค่ต้องก
E 
ารสักคนใกล้
Am 
ใกล้
 
ผิดหรือ
Dm 
ไง 
 
ที่ฉันอ่อนแออย่า
G 
งนี้

 
นี่น่ะห
C 
รือคนที่ไว้ใ
G 
จ 
 
คนที่
Am 
ฉันให้ความสำ
G 
คัญ
 
คนๆ  
F 
นั้นที่ฉันนั้น
G 
คิดไปว่าแส
C 
นดี
 
เธอเอา
F 
รักที่ฉันให้ไ
G 
ป 
 
ไปทำล
E 
ายด้วยการ
Am 
ย่ำยี
 
เท่านี้
Dm 
เอง 
 
โถ
G 
คิดแค่มาล่ว
C 
งเกิน

 
แค่เห็นฉันเ
F 
หงา 
 
อย่าเ
G 
หมาว่าฉันนั้นง่
C 
าย 
 
 
Am 
 
แค่วันนี้ใ
Dm 
จอ่อนไหว 
 
ไม่ได้แ
G 
ปลว่ากายฉั
C 
นยอม
Bb 
 
ปล่อยให้ฉันเ
F 
หงา
 
ถ้าเ
G 
ธอนั้นคิดว่าเ
C 
ธอ 
 
 
Em 
แค่มา
Am 
หลอก 
 
 
G 
 
ให้ใ
C 
จมันล็อก.
G 
.. 
 
ดีกว่าเสี
C 
ยใจ 
 
 
G 

INSTRU | C G | Am G | F G | C G |

 
นี่น่ะห
C 
รือคนที่ไว้ใ
G 
จ 
 
คนที่
Am 
ฉันให้ความสำ
G 
คัญ
 
คนๆ  
F 
นั้นที่ฉันนั้น
G 
คิดไปว่าแส
C 
นดี
 
เธอเอา
F 
รักที่ฉันให้ไ
G 
ป 
 
ไปทำล
E 
ายด้วยการ
Am 
ย่ำยี
 
เท่านี้
Dm 
เอง 
 
โถ
G 
คิดแค่มาล่ว
C 
งเกิน

 
แค่เห็นฉันเ
F 
หงา 
 
อย่าเ
G 
หมาว่าฉันนั้นง่
C 
าย 
 
 
Am 
 
แค่วันนี้ใ
Dm 
จอ่อนไหว 
 
ไม่ได้แ
G 
ปลว่ากายฉั
C 
นยอม
Bb 
 
ปล่อยให้ฉันเ
F 
หงา
 
ถ้าเ
G 
ธอนั้นคิดว่าเ
C 
ธอ 
 
 
Em 
แค่มา
Am 
หลอก 
 
 
G 
 
ให้ใ
C 
จมันล็อก.
G 
.. 
 
ดีกว่าเสี
C 
ยใจ 
 
 
G 

 
แค่เห็นฉันเ
F 
หงา 
 
อย่าเ
G 
หมาว่าฉันนั้นง่
C 
าย 
 
 
Am 
 
แค่วันนี้ใ
Dm 
จอ่อนไหว 
 
ไม่ได้แ
G 
ปลว่ากายฉั
C 
นยอม
Bb 
 
ปล่อยให้ฉันเ
F 
หงา
 
ถ้าเ
G 
ธอนั้นคิดว่าเ
C 
ธอ 
 
 
Em 
แค่มา
Am 
หลอก 
 
 
G 
 
ให้ใ
C 
จมันล็อก.
G 
.. 
 
ดีกว่าเสี
C 
ยใจ 
 
 
G 

OUTRO | C G | Am G | F G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เห็นฉันเหงา…อย่าเหมาว่าง่าย


แค่อยากมีบางคนเข้าใจ เลยเปิดใจให้ใครเข้ามา
อยากให้เธอมาซับน้ำตาที่เปียกข้างใน
ที่มาพบทุกหลังเลิกงาน แค่ต้องการสักคนใกล้ใกล้
ผิดหรือไง ที่ฉันอ่อนแออย่างนี้

นี่น่ะหรือคนที่ไว้ใจ คนที่ฉันให้ความสำคัญ
คนๆ นั้นที่ฉันนั้นคิดไปว่าแสนดี
เธอเอารักที่ฉันให้ไป ไปทำลายด้วยการย่ำยี
เท่านี้เอง โถคิดแค่มาล่วงเกิน

แค่เห็นฉันเหงา อย่าเหมาว่าฉันนั้นง่าย
แค่วันนี้ใจอ่อนไหว ไม่ได้แปลว่ากายฉันยอม
ปล่อยให้ฉันเหงา
ถ้าเธอนั้นคิดว่าเธอ แค่มาหลอก
ให้ใจมันล็อก… ดีกว่าเสียใจ

( ดนตรี )

นี่น่ะหรือคนที่ไว้ใจ คนที่ฉันให้ความสำคัญ
คนๆ นั้นที่ฉันนั้นคิดไปว่าแสนดี
เธอเอารักที่ฉันให้ไป ไปทำลายด้วยการย่ำยี
เท่านี้เอง โถคิดแค่มาล่วงเกิน

แค่เห็นฉันเหงา อย่าเหมาว่าฉันนั้นง่าย
แค่วันนี้ใจอ่อนไหว ไม่ได้แปลว่ากายฉันยอม
ปล่อยให้ฉันเหงา
ถ้าเธอนั้นคิดว่าเธอ แค่มาหลอก
ให้ใจมันล็อก… ดีกว่าเสียใจ

แค่เห็นฉันเหงา อย่าเหมาว่าฉันนั้นง่าย
แค่วันนี้ใจอ่อนไหว ไม่ได้แปลว่ากายฉันยอม
ปล่อยให้ฉันเหงา
ถ้าเธอนั้นคิดว่าเธอ แค่มาหลอก
ให้ใจมันล็อก… ดีกว่าเสียใจ

มิวสิควิดีโอ เห็นฉันเหงา…อย่าเหมาว่าง่าย ธัญญ่า Rsiam

เพลง เห็นฉันเหงา…อย่าเหมาว่าง่าย
ศิลปิน : ธัญญ่า Rsiam
Original ปอ ปริชาต อาร์สยาม
ทำนอง/เรียบเรียง ระวี กังสนารักษ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend