คอร์ดเพลง Time Machine – Mew Suppasit

  
Text   

คอร์ดเพลง : Time Machine Mew Suppasit

คอร์ดเพลง Time Machine - Mew Suppasit

เพลง :

ศิลปิน : Mew Suppasit

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : Am,D,G,E,C,Cm


INTRO | Am | D | G | E |

Am 
กาลเวลาเนิ่นนานเท่าไรไ
D 
ม่รู้
 
แต่ฉั
G 
นยังอยู่ที่เดิมที่เราอ
E 
ยู่ด้วยกัน
 
พยายามรื้อ
Am 
ฟื้นเรื่องราวดีๆ 
 
ที่เมื่อก่
D 
อนนี้
 
โลกใบ
G 
นี้มีเพียงแค่เรา 
 
ตอนที่เ
E 
ธอยังไม่มีเขา

 
แต่สุดท้
C 
ายก็เข้า
Cm 
ใจ 
 
มัน
Bm 
ไม่มีค่าอะ
E 
ไร
 
ได้แต่
C 
ฝืนทนเก็
Cm 
บไว้ 
 
 
D 

 
ให้ทบทวนค
Am 
วามทรงจำเท่าไร
 
เธอคง
D 
ลบมันไปหมดแล้ว
 
ต่อให้ย้
G 
อนเวลา 
 
กลับไปพร้อ
E 
มกับรอยน้ำตา
 
You prolly  
Am 
don’t even know my name
 
But I’m just  
D 
missin’ you again
 
แต่เธอคงลืมมัน
G 
ไปหมดแล้ว
 
เธอคงลืมมัน
E 
ไปหมดแล้ว

Am 
บอกตัวเองฉันต้องให้ชินต้องอยู่คนเดียวให้ไหว
D 
มันก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีเธออีกแล้ว
G 
แต่ฉันยังรอที่เดิม 
 
ยังคงไม่ไปไหน
E 
ทั้งที่รู้ว่าเธอนั้นไม่กลับมาอีกแล้ว

Am 
อ่านหนังสือเล่มเดิมไม่ว่าจะสัก
D 
กี่ครั้ง
 
อ่านจน
G 
ฉันจดจำเรื่องราว 
 
วน
E 
ซ้ำๆ 
 
ให้ใจมันหนาว

 
แต่สุดท้
C 
ายก็เข้า
Cm 
ใจ 
 
มัน
Bm 
ไม่มีค่าอะ
E 
ไร
 
ได้แต่
C 
ฝืนทนเก็
Cm 
บไว้ 
 
 
D 

 
ให้ทบทวนค
Am 
วามทรงจำเท่าไร
 
เธอคง
D 
ลบมันไปหมดแล้ว
 
ต่อให้ย้
G 
อนเวลา 
 
กลับไปพร้อ
E 
มกับรอยน้ำตา
 
You prolly  
Am 
don’t even know my name
 
But I’m just  
D 
missin’ you again
 
แต่เธอคงลืมมัน
G 
ไปหมดแล้ว
 
เธอคงลืมมัน
E 
ไปหมดแล้ว

 
เธอคง
Am 
ลืมมันไปหมดแล้ว
 
เธอคงไม่มี
D 
วันกลับมา
 
แต่ฉันคงไม่เป็น
G 
ไรหรอกหนา
 
ฉันคงไม่เป็น
E 
ไรหรอกหนา

 
จะต้อง
Am 
ใช้เวลาเพื่อลืมเธอน
D 
านสักเท่าไร
 
แบบที่เ
G 
ธอลบฉันออกจากใ
E 
จฉันว่ามันไม่ง่าย

 
ให้ทบทวนค
Am 
วามทรงจำเท่าไร
 
เธอคง
D 
ลบมันไปหมดแล้ว
 
ต่อให้ย้
G 
อนเวลา 
 
กลับไปพร้อ
E 
มกับรอยน้ำตา
 
You prolly  
Am 
don’t even know my name
 
But I’m just  
D 
missin’ you again
 
แต่เธอคงลืมมัน
G 
ไปหมดแล้ว
 
เธอคงลืมมัน
E 
ไปหมดแล้ว

OUTRO | Am | D | G | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง Time Machine


กาลเวลาเนิ่นนานเท่าไรไม่รู้
แต่ฉันยังอยู่ที่เดิมที่เราอยู่ด้วยกัน
พยายามรื้อฟื้นเรื่องราวดีๆ ที่เมื่อก่อนนี้

โลกใบนี้มีเพียงแค่เรา ตอนที่เธอยังไม่มีเขา
แต่สุดท้ายก็เข้าใจ มันไม่มีค่าอะไร
ได้แต่ฝืนทนเก็บไว้

ให้ทบทวนความทรงจำเท่าไร
เธอคงลบมันไปหมดแล้ว
ต่อให้ย้อนเวลากลับไปพร้อมกับรอยน้ำตา
You prolly don’t even know my name
But I’m just missin’ you again
แต่เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว
เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว

บอกตัวเองฉันต้องให้ชินต้องอยู่คนเดียวให้ไหว
มันก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีเธออีกแล้ว
แต่ฉันยังรอที่เดิม ยังคงไม่ไปไหน
ทั้งที่รู้ว่าเธอนั้นไม่กลับมาอีกแล้ว

อ่านหนังสือเล่มเดิมไม่ว่าจะสักกี่ครั้ง
อ่านจนฉันจดจำเรื่องราว
วนซ้ำๆ ให้ใจมันหนาว

แต่สุดท้ายก็เข้าใจมันไม่มีค่าอะไร
ได้แต่ฝืนทนเก็บไว้

ให้ทบทวนความทรงจำเท่าไร
เธอคงลบมันไปหมดแล้ว
ต่อให้ย้อนเวลากลับไปพร้อมกับรอยน้ำตา
You prolly don’t even know my name
But I’m just missin’ you again
แต่เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว
เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว

เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว
เธอคงไม่มีวันกลับมา
แต่ฉันคงไม่เป็นไรหรอกหนา
ฉันคงไม่เป็นไรหรอกหนา

จะต้องใช้เวลาเพื่อลืมเธอนานสักเท่าไร
แบบที่เธอลบฉันออกจากใจฉันว่ามันไม่ง่าย

ให้ทบทวนความทรงจำเท่าไร
เธอคงลบมันไปหมดแล้ว
ต่อให้ย้อนเวลากลับไปพร้อมกับรอยน้ำตา
You prolly don’t even know my name
But I’m just missin’ you again
แต่เธอคงลืมมันไปหมดแล้ว
เธอคงลืมฉันไปหมดแล้ว

มิวสิควิดีโอ Time Machine Mew Suppasit

เพลง Time Machine
ศิลปิน : Mew Suppasit

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend