คอร์ดเพลง โดนของ – Labanoon (ลาบานูน)

  
Text   

คอร์ดเพลง : โดนของ Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง โดนของ - Labanoon (ลาบานูน)

เพลง :

ศิลปิน : Labanoon (ลาบานูน)

เนื้อร้อง : โป โปษยะนุกูล

คอร์ดทั้งหมด : F#m,C#m,DE


 
รักไปอย่า
F#m 
งนี้ก็เจ็บ 
 
ยื้อไปอย่า
C#m 
งนี้ก็พัง
 
ทำไมใจง่ายอย่างงั้น ทำไมยังย้
D 
อนวนเวียนกลับไป

INSTRU | F#m | F#m | C#m | D E |

F#m 
ช้ำ 
 
ช้ำมากี่
C#m 
ครั้ง
 
ยังจะทนให้ทำซ้ำแล้วซ้ำเ
D 
ล่า
 
บอกไม่เอาอี
F#m 
กแล้ว 
 
ก็อายค
C#m 
นเขา
 
พูดกี่ทีแต่เราก็ทำไม่
D 
ได้

F#m 
น้องคนดี 
 
ที่คิดว่าแสนจริงใจ
C#m 
ละเป็นไง 
 
สมแล้วที่พี่โดนลวง
 
รักหมดตัก ทั้งรักทั้งหวงแหละห่วง  
D 
หัวใจไม่หลาบ
F#m 
น้องคนดี 
 
ที่คิดว่าแสนจริงใจ
C#m 
ละเป็นไง 
 
ได้รู้ได้เห็นใจกัน
 
น้องคนงาม ที่พรื้อที่เพ้อรำพัน  
D 
หัวใจเอย

 
รักไปอย่า
F#m 
งนี้ก็เจ็บ 
 
ยื้อไปอย่า
C#m 
งนี้ก็พัง
 
ทำไมใจง่ายอย่างงั้น ทำไมยังย้
D 
อนวนเวีย
E 
นไป
F#m 
ไม่ฉลาด 
 
รักไปคง
C#m 
ไม่ฉลาด 
 
เธอคือลมเพลมพัด
 
เธอคือความ
D 
รักที่
E 
มันหลอกลวง

INSTRU | F#m | F#m |

F#m 
หลง 
 
ฉันคงจะ
C#m 
หลง
 
งง ที่เคยไม่ยอม ก็ยอมเธอ
D 
ได้
 
อย่างกับคนโดน
F#m 
ของ 
 
ถึงเธอใ
C#m 
จร้าย
 
ยังให้เธอกระทำเหมือนไม่มี
D 
ค่า

F#m 
น้องคนดี 
 
ที่คิดว่าแสนจริงใจ
C#m 
ละเป็นไง 
 
สมแล้วที่พี่โดนลวง
 
รักหมดตัก ทั้งรักทั้งหวงแหละห่วง  
D 
หัวใจไม่หลาบ
F#m 
น้องคนดี 
 
ที่คิดว่าแสนจริงใจ
C#m 
ละเป็นไง 
 
ได้รู้ได้เห็นใจกัน
 
น้องคนงาม ที่พรื้อที่เพ้อรำพัน  
D 
หัวใจเอย

 
รักไปอย่า
F#m 
งนี้ก็เจ็บ 
 
ยื้อไปอย่า
C#m 
งนี้ก็พัง
 
ทำไมใจง่ายอย่างงั้น ทำไมยังย้
D 
อนวนเวีย
E 
นไป
F#m 
ไม่ฉลาด 
 
รักไปคง
C#m 
ไม่ฉลาด 
 
เธอคือลมเพลมพัด
 
เธอคือความ
D 
รักที่
E 
มันหลอกลวง

INSTRU | F#m | C#m | D | E | ( 3 Times )

F#m 
น้องคนดี 
 
ที่คิดว่าแสนจริงใจ
C#m 
ละเป็นไง 
 
ได้รู้ได้เห็นใจกัน
 
น้องคนงาม ที่พรื้อที่เพ้อรำพัน  
D 
หัวใจเอย

 
รักไปอย่า
F#m 
งนี้ก็เจ็บ 
 
ยื้อไปอย่า
C#m 
งนี้ก็พัง
 
ทำไมใจง่ายอย่างงั้น ทำไมยังย้
D 
อนวนเวีย
E 
นไป
F#m 
หนีให้พ้น 
 
ให้พ้นหน้า
C#m 
คนใจดำ 
 
เคี่ยวกรำให้ใจมันจำ
 
ว่าเธอทำร้
D 
ายกันเท่
E 
าไร

 
รักไปอย่า
F#m 
งนี้ก็เจ็บ 
 
ยื้อไปอย่า
C#m 
งนี้ก็พัง
 
ทำไมใจง่ายอย่างงั้น ทำไมยังย้
D 
อนวนเวีย
E 
นไป
F#m 
ไม่ฉลาด 
 
รักไปคง
C#m 
ไม่ฉลาด 
 
เธอคือลมเพลมพัด
 
เธอคือความ
D 
รักที่
E 
มันหลอกลวง

 
ครั้งนี้ต้อง
F#m 
หนีให้พ้น 
 
ให้พ้นหน้า
C#m 
คนใจดำ
 
เคี่ยวกรำให้ใจมันจำ ว่าเธอทำร้
D 
ายกันเท่
E 
าไร

 
รักไปอย่า
F#m 
งนี้ก็เจ็บ 
 
ยื้อไปอย่า
C#m 
งนี้ก็พัง
 
ทำไมใจง่ายอย่างงั้น ทำไมยังย้
D 
อนวนเวีย
E 
นไป

 
(ครั้งนี้ต้องหนีให้พ้น)
 
F#m 
ไม่ฉลาด 
 
รักไปคง
C#m 
ไม่ฉลาด 
 
เธอคือลมเพลมพัด
 
เธอคือความ
D 
รักที่
E 
มันหลอกลวง

INSTRU | F#m | C#m | C#m | D E | ( 2 Times)

 
รักไปยั
F#m 
งงี้ก็เจ็บ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง โดนของ


รักไปอย่างนี้ก็เจ็บ ยื้อไปอย่างนี้ก็พัง
ทำไมใจง่ายอย่างงั้น ทำไมยังย้อนวนเวียนกลับไป

( ดนตรี )

ช้ำ ช้ำมากี่ครั้ง
ยังจะทนให้ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า
บอกไม่เอาอีกแล้ว ก็อายคนเขา
พูดกี่ทีแต่เราก็ทำไม่ได้

น้องคนดี ที่คิดว่าแสนจริงใจ
ละเป็นไง สมแล้วที่พี่โดนลวง
รักหมดตัก ทั้งรักทั้งหวงแหละห่วง หัวใจไม่หลาบ
น้องคนดี ที่คิดว่าแสนจริงใจ
ละเป็นไง ได้รู้ได้เห็นใจกัน
น้องคนงาม ที่พรื้อที่เพ้อรำพัน หัวใจเอย

รักไปอย่างนี้ก็เจ็บ ยื้อไปอย่างนี้ก็พัง
ทำไมใจง่ายอย่างงั้น ทำไมยังย้อนวนเวียนไป
ไม่ฉลาด รักไปคงไม่ฉลาด เธอคือลมเพลมพัด
เธอคือความรักที่มันหลอกลวง

( ดนตรี )

หลง ฉันคงจะหลง
งง ที่เคยไม่ยอม ก็ยอมเธอได้
อย่างกับคนโดนของ ถึงเธอใจร้าย
ยังให้เธอกระทำเหมือนไม่มีค่า

น้องคนดี ที่คิดว่าแสนจริงใจ
ละเป็นไง สมแล้วที่พี่โดนลวง
รักหมดตัก ทั้งรักทั้งหวงแหละห่วง หัวใจไม่หลาบ
น้องคนดี ที่คิดว่าแสนจริงใจ
ละเป็นไง ได้รู้ได้เห็นใจกัน
น้องคนงาม ที่พรื้อที่เพ้อรำพัน หัวใจเอย

รักไปอย่างนี้ก็เจ็บ ยื้อไปอย่างนี้ก็พัง
ทำไมใจง่ายอย่างงั้น ทำไมยังย้อนวนเวียนไป
ไม่ฉลาด รักไปคงไม่ฉลาด เธอคือลมเพลมพัด
เธอคือความรักที่มันหลอกลวง

( ดนตรี )

น้องคนดี ที่คิดว่าแสนจริงใจ
ละเป็นไง ได้รู้ได้เห็นใจกัน
น้องคนงาม ที่พรื้อที่เพ้อรำพัน หัวใจเอย

รักไปอย่างนี้ก็เจ็บ ยื้อไปอย่างนี้ก็พัง
ทำไมใจง่ายอย่างงั้น ทำไมยังย้อนวนเวียนไป
หนีให้พ้น ให้พ้นหน้าคนใจดำ เคี่ยวกรำให้ใจมันจำ
ว่าเธอทำร้ายกันเท่าไร

รักไปอย่างนี้ก็เจ็บ ยื้อไปอย่างนี้ก็พัง
ทำไมใจง่ายอย่างงั้น ทำไมยังย้อนวนเวียนไป
ไม่ฉลาด รักไปคงไม่ฉลาด เธอคือลมเพลมพัด
เธอคือความรักที่มันหลอกลวง

ครั้งนี้ต้องหนีให้พ้น ให้พ้นหน้าคนใจดำ
เคี่ยวกรำให้ใจมันจำ ว่าเธอทำร้ายกันเท่าไร

รักไปอย่างนี้ก็เจ็บ ยื้อไปอย่างนี้ก็พัง
ทำไมใจง่ายอย่างงั้น ทำไมยังย้อนวนเวียนไป

(ครั้งนี้ต้องหนีให้พ้น)
ไม่ฉลาด รักไปคงไม่ฉลาด เธอคือลมเพลมพัด
เธอคือความรักที่มันหลอกลวง

( ดนตรี )

รักไปยังงี้ก็เจ็บ..

มิวสิควิดีโอ โดนของ Labanoon (ลาบานูน)

เพลง โดนของ
ศิลปิน : Labanoon (ลาบานูน)
ทำนอง : เมธี อรุณ
เรียบเรียง : Labanoon
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend