คอร์ดเพลง 100วัน (ไว้อาลัยน้าค่อม) – ก้อย ณิชาภา

  
Text   

คอร์ดเพลง : 100วัน (ไว้อาลัยน้าค่อม) ก้อย ณิชาภา

คอร์ดเพลง 100วัน (ไว้อาลัยน้าค่อม) - ก้อย ณิชาภา

เพลง :

ศิลปิน : ก้อย ณิชาภา

เนื้อร้อง/ทำนอง : TKM

คอร์ดทั้งหมด : D,A/C#,Bm,A,G,F#m,Em


Tune to Eb

D 
  ตั้งแต่วันแรกที่
A/C# 
เราเจอกัน
Bm 
  เธอรู้มั้ยเธอมาเ
A 
ติมชีวิตของ
G 
ฉัน
 
  ให้
F#m 
สดใส 
 
 
Em 
ยิ่งกว่าในทุ
A 
กๆ 
 
วัน

D 
  วันที่เหงาวันที่
A/C# 
ไม่มีใคร
Bm 
  ก็มีเธอคอยมา
A 
ทำให้ใจฉัน
G 
ยิ้มได้
 
  ให้
F#m 
ชีวิต 
 
ได้
Em 
อยู่กับเสียงหัวเ
A 
ราะตลอดมา

Em 
จนมาถึงวันสุด
F#m 
ท้ายที่เราต้องล
G 
ากัน
Em 
กว่าจะรู้มันก็
F#m 
รั้งเธอไว้ไม่
G 
ได้ 
 
อีกแ
A 
ล้ว

 
หนึ่ง
D 
วันที่รู้จั
A/C# 
กเธอ 
 
ฉันมีควา
Bm 
มสุขเพียงใด 
 
 
A 
 
หนึ่งร้
G 
อยวันที่เสียเธ
F#m 
อไป 
 
ยัง
Em 
ทำใจไม่ได้เ
A 
ลย
 
ไม่มีแ
G 
ล้วรอยยิ้ม 
 
เสียง
F#m 
หัวเราะที่เราคุ้นเคย
 
คิด
Em 
ถึงเธอมากเลย.
A 
.. 
 
อยากให้เธอได้ยิน

INSTRU | D A/C# | Bm A | G F#m | Em A |

D 
  ตั้งแต่วันที่ไ
A/C# 
ม่ได้เจอเธอ
Bm 
  เธอรู้ไหมยังอ้างว้
A 
างแบบนี้ทุกๆ
G 
วัน
 
  ยัง
F#m 
จดจำ 
 
เรื่องร
Em 
าวดีๆ 
 
ที่เ
A 
ธอเคยทำไว้

Em 
จนมาถึงวันสุด
F#m 
ท้ายที่เราต้องล
G 
ากัน
Em 
กว่าจะรู้มันก็
F#m 
รั้งเธอไว้ไม่
G 
ได้ 
 
อีกแ
A 
ล้ว

 
หนึ่ง
D 
วันที่รู้จั
A/C# 
กเธอ 
 
ฉันมีควา
Bm 
มสุขเพียงใด 
 
 
A 
 
หนึ่งร้
G 
อยวันที่เสียเธ
F#m 
อไป 
 
ยัง
Em 
ทำใจไม่ได้เ
A 
ลย
 
ไม่มีแ
G 
ล้วรอยยิ้ม 
 
เสียง
F#m 
หัวเราะที่เราคุ้นเคย
 
คิด
Em 
ถึงเธอมากเลย.
A 
.. 
 
อยากให้เธอได้ยิน

INSTRU | G | F#m | G | A |

 
หนึ่ง
D 
วันที่รู้จั
A/C# 
กเธอ 
 
ฉันมีควา
Bm 
มสุขเพียงใด 
 
 
A 
 
หนึ่งร้
G 
อยวันที่เสียเธ
F#m 
อไป 
 
ยัง
Em 
ทำใจไม่ได้เ
A 
ลย
 
ไม่มีแ
G 
ล้วรอยยิ้ม 
 
เสียง
F#m 
หัวเราะที่เราคุ้นเคย
 
คิด
Em 
ถึงเธอมากเลย.
A 
.. 
 
อยากให้เธอได้
D 
ยิน

Em 
รักเธอเหมือนเ
A 
คย 
 
อยากให้เธอได้
D 
ยิน

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 100วัน (ไว้อาลัยน้าค่อม)


ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกัน
เธอรู้มั้ยเธอมาเติมชีวิตของฉัน
ให้สดใส ยิ่งกว่าในทุกๆ วัน
วันที่เหงาวันที่ไม่มีใคร
ก็มีเธอคอยมาทำให้ใจฉันยิ้มได้
ให้ชีวิต ได้กับอยู่เสียงหัวเราะตลอดมา

จนมาถึงวันสุดท้ายที่เราต้องลากัน
กว่าจะรู้มันก็รั้งเธอไว้ไม่ได้ อีกแล้ว

หนึ่งวันที่รู้จักเธอ ฉันมีความสุขเพียงใด
หนึ่งร้อยวันที่เสียเธอไป ยังทำใจไม่ได้เลย
ไม่มีแล้วรอยยิ้ม เสียงหัวเราะที่เราคุ้นเคย
คิดถึงเธอมากเลย อยากให้เธอได้ยิน

ตั้งแต่วันที่ไม่ได้เจอเธอ
เธอรู้ไหมยังอ้างว้างแบบนี้ทุกๆวัน
ยังจดจำ เรื่องราวดีๆ ที่เธอเคยทำไว้

จนมาถึงวันสุดท้ายที่เราต้องลากัน
กว่าจะรู้มันก็รั้งเธอไว้ไม่ได้ อีกแล้ว

หนึ่งวันที่รู้จักเธอ ฉันมีความสุขเพียงใด
หนึ่งร้อยวันที่เสียเธอไป ยังทำใจไม่ได้เลย
ไม่มีแล้วรอยยิ้ม เสียงหัวเราะที่เราคุ้นเคย
คิดถึงเธอมากเลย อยากให้เธอได้ยิน

หนึ่งวันที่รู้จักเธอ ฉันมีความสุขเพียงใด
หนึ่งร้อยวันที่เสียเธอไป ยังทำใจไม่ได้เลย
ไม่มีแล้วรอยยิ้ม เสียงหัวเราะที่เราคุ้นเคย
คิดถึงเธอมากเลย อยากให้เธอได้ยิน

รักเธอเหมือนเคย อยากให้เธอได้ยิน

มิวสิควิดีโอ 100วัน (ไว้อาลัยน้าค่อม) ก้อย ณิชาภา

เพลง 100วัน (ไว้อาลัยน้าค่อม)
ศิลปิน : ก้อย ณิชาภา
Arrange : TKM
ติดต่องาน : 088-873-6778
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend