คอร์ดเพลง เหตุผลทำไม – น้องผักบุ้ง x ก๊อต ศักดิ์ตะวัน

  
Text   

คอร์ดเพลง : เหตุผลทำไม น้องผักบุ้ง X ก๊อต ศักดิ์ตะวัน

คอร์ดเพลง เหตุผลทำไม - น้องผักบุ้ง X ก๊อต ศักดิ์ตะวัน

เพลง :

ศิลปิน : น้องผักบุ้ง X ก๊อต ศักดิ์ตะวัน

เนื้อร้อง/ทำนอง : ก๊อต ศักดิ์ตะวัน

คอร์ดทั้งหมด : G,D,Em,C


Tune to Eb
INTRO | G | D | Em C | D C |

G 
คนที่บอกเลิกก่อนเป็นหยังคือเ
D 
จ็บหลาย
 
กะ
Em 
เมื่อมันไปกันบ่ได้
 
จะอยู่ทำ
C 
ไม 
 
ก็คงจะเสียเวลา

 
แต่
G 
ไผสิฮู้บ่ว่าคนที่บอกเลิกนั้น
 
มันกะเสี
D 
ยใจบ่ต่างกันกว่าคนที่ถูกทิ้ง
Em 
ฮักกะฮักอยู่ดอกแต่อ้ายกะว่าแต่น้องผิด
 
อ้ายบ่
C 
คิดว่าเจ้าของ
D 
แน

Em 
ที่อ้ายว่าน้องย่านอ้ายถิ่มมื้อนี่น้องคือมาถิ่มไป
C 
อ้ายถามเจ้าของเราไป่ 
 
แคร์ความรู้สึกละไป่
D 
อยู่นำก็บ่สนใจเล่นตายแต่เกมเวลงเวลากะบ่มี
Em 
ให้
 
สิให้น้องอยู่ได้จั่ง
D 
ใด๋ 
 
โอยย..

 
น้องนั้นเ
G 
คยกลัวอ้า
Em 
ยทิ้ง
 
แต่ก่อนนั้น
D 
มันเรื่องจริง
 
ที่น้องต้อง
Em 
ทิ้ง 
 
เพราะว่าอ้ายบ่สน
 
เพราะว่าอ้ายบ่แ
C 
คร์ 
 
บ่ใส่ใจอีหยังเลย

G 
ที่ผ่านมาน้องซื่อ
Em 
สัตย์
 
น้องโคตรฮัก น้องโคตรห
D 
ลง
 
อ้ายคงเข้าใจ ความฮู้สึกนั้
C 
นดี
 
แล้วมาวั
G 
นนี้ 
 
แล้วมาวันนี้
 
อ้ายสิมาถา
D 
มเหตุผลนั้นทำ
G 
ไม

 
ไหนเธอบอกจะไ
G 
ม่ทิ้ง
 
ไหนเธอบอกจะรั
D 
กกัน
 
ที่ผ่านมาอ้ายขอโ
Em 
ทษได้บ่
 
สิตั้งใจรอ อ้ายสิบ่ท้อ อ้ายยังคิ
C 
ดต่อ
 
เฮ็ดอยู่กอซอ นั่งคิดฮอดเจ้าบ่เซาจั่กเทือ
 

G 
  อ้ายเข้าใจในเหตุผล 
 
แต่อ้ายบ่คิดว่าน้องสิถิ่ม
Em 
  ขอโทษทีอ้ายบ่ได้แค่ร์ บ่ได้สนใจ ใยดี
C 
  ตอนที่อยู่นำกัน 
 
อ้ายกะสนแต่เกม
 
  บ่มีเว
D 
ลงเวลาไปหาน้องหล่าเอย
 
  อ้ายอยู่บ่ได้ถ้าบ่มีเจ้า
 

INSTRU | Em | C | D |
INSTRU | G Em | D | Em C |
INSTRU | G Em | D C | D |

Em 
ที่อ้ายว่าน้องย่านอ้ายถิ่มมื้อนี่น้องคือมาถิ่มไป
C 
อ้ายถามเจ้าของเราไป่ 
 
แคร์ความรู้สึกละไป่
D 
อยู่นำก็บ่สนใจเล่นตายแต่เกมเวลงเวลากะบ่มี
Em 
ให้
 
สิให้น้องอยู่ได้จั่ง
D 
ใด๋ 
 
โอยย..

 
น้องนั้นเ
G 
คยกลัวอ้า
Em 
ยทิ้ง
 
แต่ก่อนนั้น
D 
มันเรื่องจริง
 
ที่น้องต้อง
Em 
ทิ้ง 
 
เพราะว่าอ้ายบ่สน
 
เพราะว่าอ้ายบ่แ
C 
คร์ 
 
บ่ใส่ใจอีหยังเลย

G 
ที่ผ่านมาน้องซื่อ
Em 
สัตย์
 
น้องโคตรฮัก น้องโคตรห
D 
ลง
 
อ้ายคงเข้าใจ ความฮู้สึกนั้
C 
นดี
 
แล้วมาวั
G 
นนี้ 
 
แล้วมาวันนี้
 
อ้ายสิมาถา
D 
มเหตุผลนั้นทำ
G 
ไม

 
ไหนเธอบอกจะไ
G 
ม่ทิ้ง
 
ไหนเธอบอกจะรั
D 
กกัน
 
ที่ผ่านมาอ้ายขอโ
Em 
ทษได้บ่
 
สิตั้งใจรอ อ้ายสิบ่ท้อ อ้ายยังคิ
C 
ดต่อ
 
เฮ็ดอยู่กอซอ นั่งคิดฮอดเจ้าบ่เซาจั่กเทือ
 

G 
  อ้ายเข้าใจในเหตุผล 
 
แต่อ้ายบ่คิดว่าน้องสิถิ่ม
Em 
  ขอโทษทีอ้ายบ่ได้แค่ร์ บ่ได้สนใจ ใยดี
C 
  ตอนที่อยู่นำกัน 
 
อ้ายกะสนแต่เกม
 
  บ่มีเว
D 
ลงเวลาไปหาน้องหล่าเอย

 
น้องนั้นเ
G 
คยกลัวอ้า
Em 
ยทิ้ง
 
แต่ก่อนนั้น
D 
มันเรื่องจริง
 
ที่น้องต้อง
Em 
ทิ้ง 
 
เพราะว่าอ้ายบ่สน
 
เพราะว่าอ้ายบ่แ
C 
คร์ 
 
บ่ใส่ใจอีหยังเลย

G 
ที่ผ่านมาน้องซื่อ
Em 
สัตย์
 
น้องโคตรฮัก น้องโคตรห
D 
ลง
 
อ้ายคงเข้าใจ ความฮู้สึกนั้
C 
นดี
 
แล้วมาวั
G 
นนี้ 
 
แล้วมาวันนี้
 
อ้ายสิมาถา
D 
มเหตุผลนั้นทำ
G 
ไม

 
อ้ายสิมาถา
D 
มเหตุผล.. 
 
น้องทำไม..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เหตุผลทำไม


คนที่บอกเลิกก่อนเป็นหยังคือเจ็บหลาย
กะเมื่อมันไปกันบ่ได้
จะอยู่ทำไม ก็คงจะเสียเวลา

แต่ไผสิฮู้บ่ว่าคนที่บอกเลิกนั้น
มันกะเสียใจบ่ต่างกันกว่าคนที่ถูกทิ้ง
ฮักกะฮักอยู่ดอกแต่อ้ายกะว่าแต่น้องผิด
อ้ายบ่คิดว่าเจ้าของแน

ที่อ้ายว่าน้องย่านอ้ายถิ่มมื้อนี่น้องคือมาถิ่มไป
อ้ายถามเจ้าของเราไป่ แคร์ความรู้สึกละไป่
อยู่นำก็บ่สนใจเล่นตายแต่เกมเวลงเวลากะบ่มีให้
สิให้น้องอยู่ได้จั่งใด๋ โอยย..

น้องนั้นเคยกลัวอ้ายทิ้ง
แต่ก่อนนั้นมันเรื่องจริง
ที่น้องต้องทิ้ง เพราะว่าอ้ายบ่สน
เพราะว่าอ้ายบ่แคร์ บ่ใส่ใจอีหยังเลย

ที่ผ่านมาน้องซื่อสัตย์
น้องโคตรฮัก น้องโคตรหลง
อ้ายคงเข้าใจ ความฮู้สึกนั้นดี
แล้วมาวันนี้ แล้วมาวันนี้
อ้ายสิมาถามเหตุผลนั้นทำไม

ไหนเธอบอกจะไม่ทิ้ง
ไหนเธอบอกจะรักกัน
ที่ผ่านมาอ้ายขอโทษได้บ่
สิตั้งใจรอ อ้ายสิบ่ท้อ อ้ายยังคิดต่อ
เฮ็ดอยู่กอซอ นั่งคิดฮอดเจ้าบ่เซาจั่กเทือ

อ้ายเข้าใจในเหตุผล แต่อ้ายบ่คิดว่าน้องสิถิ่ม
ขอโทษทีอ้ายบ่ได้แค่ร์ บ่ได้สนใจ ใยดี
ตอนที่อยู่นำกัน อ้ายกะสนแต่เกม
บ่มีเวลงเวลาไปหาน้องหล่าเอย
อ้ายอยู่บ่ได้ถ้าบ่มีเจ้า

( ดนตรี )

ที่อ้ายว่าน้องย่านอ้ายถิ่มมื้อนี่น้องคือมาถิ่มไป
อ้ายถามเจ้าของเราไป่ แคร์ความรู้สึกละไป่
อยู่นำก็บ่สนใจเล่นตายแต่เกมเวลงเวลากะบ่มีให้
สิให้น้องอยู่ได้จั่งใด๋ โอยย..

น้องนั้นเคยกลัวอ้ายทิ้ง
แต่ก่อนนั้นมันเรื่องจริง
ที่น้องต้องทิ้ง เพราะว่าอ้ายบ่สน
เพราะว่าอ้ายบ่แคร์ บ่ใส่ใจอีหยังเลย

ที่ผ่านมาน้องซื่อสัตย์
น้องโคตรฮัก น้องโคตรหลง
อ้ายคงเข้าใจ ความฮู้สึกนั้นดี
แล้วมาวันนี้ แล้วมาวันนี้
อ้ายสิมาถามเหตุผลนั้นทำไม

ไหนเธอบอกจะไม่ทิ้ง
ไหนเธอบอกจะรักกัน
ที่ผ่านมาอ้ายขอโทษได้บ่
สิตั้งใจรอ อ้ายสิบ่ท้อ อ้ายยังคิดต่อ
เฮ็ดอยู่กอซอ นั่งคิดฮอดเจ้าบ่เซาจั่กเทือ

อ้ายเข้าใจในเหตุผล แต่อ้ายบ่คิดว่าน้องสิถิ่ม
ขอโทษทีอ้ายบ่ได้แค่ร์ บ่ได้สนใจ ใยดี
ตอนที่อยู่นำกัน อ้ายกะสนแต่เกม
บ่มีเวลงเวลาไปหาน้องหล่าเอย

น้องนั้นเคยกลัวอ้ายทิ้ง
แต่ก่อนนั้นมันเรื่องจริง
ที่น้องต้องทิ้ง เพราะว่าอ้ายบ่สน
เพราะว่าอ้ายบ่แคร์ บ่ใส่ใจอีหยังเลย

ที่ผ่านมาน้องซื่อสัตย์
น้องโคตรฮัก น้องโคตรหลง
อ้ายคงเข้าใจ ความฮู้สึกนั้นดี
แล้วมาวันนี้ แล้วมาวันนี้
อ้ายสิมาถามเหตุผลนั้นทำไม

อ้ายสิมาถามเหตุผล.. น้องทำไม..

มิวสิควิดีโอ เหตุผลทำไม น้องผักบุ้ง X ก๊อต ศักดิ์ตะวัน

เพลง เหตุผลทำไม
ศิลปิน : น้องผักบุ้ง X ก๊อต ศักดิ์ตะวัน
เรียบเรียง กล้าชัย ไทหนองคาย
ติดต่องานแสดง : 098-386-6268
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend