คอร์ดเพลง ขอคนไม่เล่น – เอแคลร์ จือปาก

  
Text   

คอร์ดเพลง : ขอคนไม่เล่น เอแคลร์ จือปาก

คอร์ดเพลง ขอคนไม่เล่น - เอแคลร์ จือปาก

เพลง :

ศิลปิน : เอแคลร์ จือปาก

เนื้อร้อง/ทำนอง : Kosit Kerdumpaeng

คอร์ดทั้งหมด : Fmaj7,G,Em,Am,Dm7,G,C


 
  ไม่ว่า
Dm7 
ใครหน้าไหนฉันขอแจ้งเอาไว้
G 
  ปล่อยใจได้ไหม..

INSTRU | Fmaj7 G | Em Am | Dm7 G | C |
INSTRU | Fmaj7 G | Em Am | Dm7 | G |

 
ตั้งแต่
Am 
วันที่เธอเข้ามา.
G 
.. 
 
ทำให้ฉันไหวหวั่น
F 
  เธอบอกกับฉัน 
 
 
E 
  ว่า 
 
เธอจริงใจ
Am 
  แต่วันนี้ เหมือนหลอกกัน  
G 
  ทำให้ฉันต้องร้องไห้
F 
  ทุกอย่างกลับกลาย 
 
 
E 
ไม่จริงจังเหมือนเดิม

F 
เธอมาทำอย่างนี้ 
 
เธอแหละที่ใจร้าย
Em 
ที่เธอทำกับฉัน
Am 
เหมือนฉัน 
 
ไม่มีควา
Dm7 
มหมาย
G 
ฉันไม่ใช่คน
C 
นั้น 
 
ของเธอ

F 
ที่ทำตาใสๆ จริงๆ ข้างในเธอร้าย
Em 
ที่เธอทำอย่างนี้
 
เหมือน
Am 
โดนต้มยำ
Dm7 
น้ำใส
G 
ฉันไม่ไหว.
C 
.. 
 
ไม่ไหวแล้วเธอ

 
ขอคนไม่เ
F 
ล่น 
 
ได้ไ
G 
หม
 
ขอคนปล่อ
Em 
ยใจได้รึเ
Am 
ปล่า
 
ใน
Dm7 
วันที่ฉันปวดร้
G 
าว
 
ขอใครสั
C 
กคนมาเยียวยาใจ
 
ขอคนไม่เ
F 
ล่น 
 
เท่า
G 
นั้น
 
เธอช่วยจริ
Em 
งจังให้ฉันไ
Am 
ด้ไหม
 
ไม่ว่า
Dm7 
ใครหน้าไหนฉันขอแจ้งเอ
G 
าไว้
 
ปล่อยใจได้ไหม จริงจังและไม่เ
Am 
ล่น

(ก่อนเริ่มคุยเธอบอกขอคนจริงใจ
พอเธอเข้ามา ฉันเลยปล่อยใจ
แต่เวลาก็ทำให้รู้ว่า เธอเข้ามา เพื่อปล่อยใน)

 
ขอคนไม่เ
F 
ล่น 
 
ได้ไ
G 
หม
 
ขอคนปล่อ
Em 
ยใจได้รึเ
Am 
ปล่า
 
ใน
Dm7 
วันที่ฉันปวดร้
G 
าว
 
ขอใครสั
C 
กคนมาเยียวยาใจ
 
ขอคนไม่เ
F 
ล่น 
 
เท่า
G 
นั้น
 
เธอช่วยจริ
Em 
งจังให้ฉันไ
Am 
ด้ไหม
 
ไม่ว่า
Dm7 
ใครหน้าไหนฉันขอแจ้งเอ
G 
าไว้
 
ปล่อยใจได้ไหม จริงจังและไม่เล่น
 

 
เห
F 
นื่อย 
 
เหนื่อยแสนเห
G 
นื่อย
 
เจอแต่
Em 
คนปล่อยใจเรื่อ
Am 
ยเปื่อย
Dm7 
ให้ไปมากเท่
G 
าไร
 
แต่สุดท้
C 
ายก็มาเสิร์ฟต้มเปื่อย
 
เห
F 
นื่อย 
 
เหนื่อยแสนเห
G 
นื่อย
 
เจอแต่
Am 
คนเม็ดเยอะ 
 
ฉันเ
Am 
หนื่อย
Dm7 
เลิกทำปากดีได้ไหม
 
ดูไม่จริง
G 
ใจฟังแล้วมันเมื่อย

มันอ๊อม มันอ๋อม มันอ่อม
(เคลียร์โน๊ตหน่อย)

INSTRU | F G | Em Am | Dm7 G |
(อ่อมนะจ๊ะ อ่อม อ่อม อ่อม อ่อม อ่อม อ่อม อ่อม
บูดบูดบูด บูดบูดบูดบูด ต้มเล้งอ่อมบูด)

 
รักนี้ขอคนไม่เ
F 
ล่น 
 
ได้ไ
G 
หม
 
ขอคนปล่อ
Em 
ยใจได้รึเ
Am 
ปล่า
 
ใน
Dm7 
วันที่ฉันปวดร้
G 
าว
 
ขอใครสั
C 
กคนมาเยียวยาใจ
 
ขอคนไม่เ
F 
ล่น 
 
เท่า
G 
นั้น
 
เธอช่วยจริ
Em 
งจังให้ฉันไ
Am 
ด้ไหม
 
ไม่ว่า
Dm7 
ใครหน้าไหนฉันขอแจ้งเอ
G 
าไว้
 
ปล่อยใจได้ไหม
 

 
ขอความชัดเ
F 
จนได้ไ
G 
หม
 
รักเราสด
Em 
ใสอยู่หรือเปล่า
 
หรือว่า
Dm7 
ฉันต้องนอนปวดร้
G 
าว
 
เพราะนี่คือ
C 
จุดจบของเรา
 
คืนนี้พิ
F 
ณา 
 
หน่อยได้ไ
G 
หม
 
พรุ่งนี้เจอ
Em 
กันตอนเ
Am 
ช้าๆ
 
ถ้า
Dm7 
จุดจบจบจุด 
 
ให้เธอใส่ม่วงข
G 
าว
 
หรือใส่เสื้อฟ้าขาว ถ้ารักเราสด
C 
ใส

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขอคนไม่เล่น


ไม่ว่าใครหน้าไหนฉันขอแจ้งเอาไว้
ปล่อยใจได้ไหม..

( ดนตรี )

ตั้งแต่วันที่เธอเข้ามา… ทำให้ฉันไหวหวั่น
เธอบอกกับฉัน ว่า เธอจริงใจ
แต่วันนี้ เหมือนหลอกกัน ทำให้ฉันต้องร้องไห้
ทุกอย่างกลับกลาย ไม่จริงจังเหมือนเดิม

เธอมาทำอย่างนี้ เธอแหละที่ใจร้าย
ที่เธอทำกับฉัน
เหมือนฉัน ไม่มีความหมาย
ฉันไม่ใช่คนนั้น ของเธอ

ที่ทำตาใสๆ จริงๆ ข้างในเธอร้าย
ที่เธอทำอย่างนี้
เหมือนโดนต้มยำน้ำใส
ฉันไม่ไหว… ไม่ไหวแล้วเธอ

ขอคนไม่เล่น ได้ไหม
ขอคนปล่อยใจได้รึเปล่า
ในวันที่ฉันปวดร้าว
ขอใครสักคนมาเยียวยาใจ
ขอคนไม่เล่น เท่านั้น
เธอช่วยจริงจังให้ฉันได้ไหม
ไม่ว่าใครหน้าไหนฉันขอแจ้งเอาไว้
ปล่อยใจได้ไหม จริงจังและไม่เล่น

(ก่อนเริ่มคุยเธอบอกขอคนจริงใจ
พอเธอเข้ามา ฉันเลยปล่อยใจ
แต่เวลาก็ทำให้รู้ว่า เธอเข้ามา เพื่อปล่อยใน)

ขอคนไม่เล่น ได้ไหม
ขอคนปล่อยใจได้รึเปล่า
ในวันที่ฉันปวดร้าว
ขอใครสักคนมาเยียวยาใจ
ขอคนไม่เล่น เท่านั้น
เธอช่วยจริงจังให้ฉันได้ไหม
ไม่ว่าใครหน้าไหนฉันขอแจ้งเอาไว้
ปล่อยใจได้ไหม จริงจังและไม่เล่น

เหนื่อย เหนื่อยแสนเหนื่อย
เจอแต่คนปล่อยใจเรื่อยเปื่อย
ให้ไปมากเท่าไร
แต่สุดท้ายก็มาเสิร์ฟต้มเปื่อย
เหนื่อย เหนื่อยแสนเหนื่อย
เจอแต่คนเม็ดเยอะ ฉันเหนื่อย
เลิกทำปากดีได้ไหม
ดูไม่จริงใจฟังแล้วมันเมื่อย

มันอ๊อม มันอ๋อม มันอ่อม
(เคลียร์โน๊ตหน่อย)

(อ่อมนะจ๊ะ อ่อม อ่อม อ่อม อ่อม อ่อม อ่อม อ่อม
บูดบูดบูด บูดบูดบูดบูด ต้มเล้งอ่อมบูด)

รักนี้ขอคนไม่เล่น ได้ไหม
ขอคนปล่อยใจได้รึเปล่า
ในวันที่ฉันปวดร้าว
ขอใครสักคนมาเยียวยาใจ
ขอคนไม่เล่น เท่านั้น
เธอช่วยจริงจังให้ฉันได้ไหม
ไม่ว่าใครหน้าไหนฉันขอแจ้งเอาไว้
ปล่อยใจได้ไหม

ขอความชัดเจนได้ไหม
รักเราสดใสอยู่หรือเปล่า
หรือว่าฉันต้องนอนปวดร้าว
เพราะนี่คือจุดจบของเรา
คืนนี้พิณา หน่อยได้ไหม
พรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าๆ
ถ้าจุดจบจบจุด ให้เธอใส่ม่วงขาว
หรือใส่เสื้อฟ้าขาว ถ้ารักเราสดใส

มิวสิควิดีโอ ขอคนไม่เล่น เอแคลร์ จือปาก

เพลง ขอคนไม่เล่น
ศิลปิน : เอแคลร์ จือปาก
ทำนอง : Wongwiwat Kittinun
เรียบเรียง : Kosit Kerdumpaeng
Contact for work: [email protected]
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend