คอร์ดเพลง ความเป็นจริง – กนกพล มูลหงษ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ความเป็นจริง กนกพล มูลหงษ์

คอร์ดเพลง ความเป็นจริง - กนกพล มูลหงษ์

เพลง :

ศิลปิน : กนกพล มูลหงษ์

เนื้อร้อง : นายภูริทัต ปิยสัตย์ตันติ

คอร์ดทั้งหมด : C,Bm,Dm,E,Am,D


Tune to Eb
INTRO | Dbm7b5 Cm | Bm Em |
INTRO | Dbm7b5 Cm | Am D |

 
ด้วยเหตุ
G 
ผลอะไรบางอ
C 
ย่าง
 
ที่มัน
D 
ทำให้เรา
 
ต้องพรา
Bm 
กไกลกันแล
Em 
ะกัน
 
ไม่มี
D 
วัน 
 
ที่ควา
Am 
มรัก
 
ของสองเรา
D 
นั้นจะเป็นความจ
G 
ริง

 
ยิ่งได้
G 
รักเธอมากเท่า
C 
ไร
 
ก็ยิ่งบ
D 
อกตัวเองให้ห้า
Bm 
มหัวใจไว้
Em 
ก่อน
 
หยุดแ
D 
ค่นี้ 
 
ไม่ให้
Am 
ใจมันสั่งส
D 
มองให้รู้สึก

Em 
เริ่มกันไป 
 
สร้า
EmM7 
งมาเท่าไร
 
ไขว่
Bm 
คว้าเพียงใดก็คว
E 
รจบลงตร
Am 
งนี้ก่อน
 
เป็นไปไม่
G 
ได้ระหว่างสอ
D 
งเรา

 
ขอบ
G 
คุณทุกอย่างใน
D/F# 
ความหวังดี
 
แต่วั
Em 
นนี้เราควรหยุ
D 
ดไว้เพราะเ
G 
รื่องบางอ
C 
ย่าง
 
กีด
Bm 
ขวางไม่ให้เราได้ใก
Am 
ล้กัน 
 
(ได้ใก
D 
ล้กัน)
 
ต่อให้
G 
รักแค่ไหน
D/F# 
ก็คงไม่พอ
 
จบ
Em 
แล้วไม่มีวั
D 
นที่จะก
G 
ลายเป็นจ
C 
ริง
 
เพราะ
Bm 
ทุกๆ สิ่ง บอก
Am 
เราให้รู้ความจ
D 
ริง
 
ว่ารักกันไม่ได้..
 

INSTRU | C | Bm | Dm E | Am | D |

Em 
เริ่มกันไป 
 
สร้า
EmM7 
งมาเท่าไร
 
ไขว่
Bm 
คว้าเพียงใดก็คว
E 
รจบลงตร
Am 
งนี้ก่อน
 
เป็นไปไม่
G 
ได้ระหว่างสอ
D 
งเรา

 
ขอบ
G 
คุณทุกอย่างใน
D/F# 
ความหวังดี
 
แต่วั
Em 
นนี้เราควรหยุ
D 
ดไว้เพราะเ
G 
รื่องบางอ
C 
ย่าง
 
กีด
Bm 
ขวางไม่ให้เราได้ใก
Am 
ล้กัน 
 
(ได้ใก
D 
ล้กัน)
 
ต่อให้
G 
รักแค่ไหน
D/F# 
ก็คงไม่พอ
 
จบ
Em 
แล้วไม่มีวั
D 
นที่จะก
G 
ลายเป็นจ
C 
ริง
 
เพราะ
Bm 
ทุกๆ สิ่ง บอก
Am 
เราให้รู้ความจ
D 
ริง
 
ว่ารักกันไม่ได้..
 

OUTRO | C | Bm Em | Am D7-9 | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ความเป็นจริง


ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง
ที่มันทำให้เราต้องพรากไกลกันและกัน ไม่มีวัน
ที่ความรักของสองเรานั้นจะเป็นความจริง

ยิ่งได้รักเธอมากเท่าไร
ก็ยิ่งบอกตัวเองให้ห้ามหัวใจไว้ก่อน
หยุดแค่นี้ ไม่ให้ใจมันสั่งสมองให้รู้สึก

เริ่มกันไป สร้างมาเท่าไร
ไขว่คว้าเพียงใดก็ควรจบลงตรงนี้ก่อน
เป็นไปไม่ได้ระหว่างสองเรา

ขอบคุณทุกอย่างในความหวังดี
แต่วันนี้เราควรหยุดไว้เพราะเรื่องบางอย่าง
กีดขวางไม่ให้เราได้ใกล้กัน (ได้ใกล้กัน)
ต่อให้รักแค่ไหนก็คงไม่พอ จบแล้วไม่มีวันที่จะกลายเป็นจริง
เพราะทุกๆ สิ่ง บอกเราให้รู้ความจริง ว่ารักกันไม่ได้

เริ่มกันไป สร้างมาเท่าไร
ไขว่คว้าเพียงใดก็ควรจบลงตรงนี้ก่อน
เป็นไปไม่ได้ระหว่างสองเรา

ขอบคุณทุกอย่างในความหวังดี
แต่วันนี้เราควรหยุดไว้เพราะเรื่องบางอย่าง
กีดขวางไม่ให้เราได้ใกล้กัน (ได้ใกล้กัน)
ต่อให้รักแค่ไหนก็คงไม่พอ จบแล้วไม่มีวันที่จะกลายเป็นจริง
เพราะทุกๆ สิ่ง บอกเราให้รู้ความจริง ว่ารักกันไม่ได้

มิวสิควิดีโอ ความเป็นจริง กนกพล มูลหงษ์

เพลง ความเป็นจริง
ศิลปิน : กนกพล มูลหงษ์
ทำนอง : ดำรงค์ศักดิ์ บุตรแก้ว
วิสุทธิ์ คงหุย/ ปรัชญ์ เฉลยอาจ / จิรโรจน์ อ่อนนิ่ม
เรียบเรียง : ฐานนท์ อานทอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend