คอร์ดเพลง ฝัน – ๘ กันยา

  
Text   

INTRO | Gmaj7 | D | G | A | ( 2 Times )

Gmaj7 
ในความฝันฉันได้เป็นเจ้าชาย 
 
 
D 
มีเจ้าหญิงงดงามข้างกาย
G 
มีทรัพย์สมบัติตั้งมากมายยิ่
A 
งใหญ่กว่าใคร
Gmaj7 
แม้ความฝันฉันได้ครองบัลลังก์ 
 
สว
D 
มมงกุฎชุดอลังการ
G 
พรอบพร้อมด้วยบริวารมีรา
A 
ชวังดุจดั่งวิมานสวรรค์
D 
โลกความฝันนั้นมันหลับไหล 
 
D 
อลืมตาทุกอย่างก็หายไป
G 
จากที่ฉันได้เป็นเจ้าชายก็กลับกล
A 
ายเป็นแค่ผู้ชายธรรมดา
Gmaj7 
ถ้าหากมีพรให้ขอหนึ่งสิ่ง 
 
 
D 
ดลบันดาลให้ความฝันเป็นจริง
 
อำ
G 
นาจบัลลังก์มงกุฎและเจ้าหญิงบริ
A 
วารและราชวัง

 
* อำ
Bm 
นาจฉันไม่ต้องการ 
 
มง
G 
กุฎชุดอลังการ 
 
ราช
A 
วังและบริวารทิ้งมัน
D 
ไว้อย่างนั้น
 
** อยากจะ
D 
ขอเจ้าหญิงในฝันม
F#m 
าเป็นเจ้าสาวของฉัน
 
บน
G 
โลกความจริงที่มันไม่ใช่ความฝันที่มีแต่ฉั
A 
นกับเธอ
 
ไม่ต้อ
D 
งมีบัลลังราชวังม
F#m 
งกุฏดขอแค่ฉันมีเธอ 
 
อยู่ข้าง
G 
ๆฉัน 
 
เป็นค
A 
นธรรมดาในชี
D 
วิตจริง 
 
 
A 

Gmaj7 
ตื่นจากความฝันไม่ได้เป็นเจ้าชาย 
 
มีชี
D 
วิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไป
 
มี
G 
เงินในกระเป๋าแค่พอใช้จ่ายไม่ได้ยิ่
A 
งใหญ่กว่าใคร
Gmaj7 
โลกความจริงที่มันเป็นไปต่า
D 
งจากความฝันที่ฉันเคยยิ่งใหญ่
 
ไม่
G 
มีบัลลังก์และไม่มีเจ้าชาย 
 
A 
ม่มีเจ้าหญิงข้างกาย

 
เจ้
Bm 
าหญิงในฝันนั้นไม่ได้สวยงาม 
 
ถ้
D 
าเธอลืมตาฉันนั้นก็เลือนลาง
 
G 
ะเดินข้างเธอไม่ให้ไกลห่าง 
 
ในเส้
A 
นทางของความเป็นจริง
Bm 
เป็นแค่เจ้าหญิงในจินตนาการ 
 
อยากจะ
D 
มีตัวตนอยากมีคนข้างๆ
 
อยากเกิดเป็นคน
G 
บนถนนดีกว่าอยู่บนบัลลังก์ 
 
ในรา
A 
ชวงศ์ที่เป็นแค่ภาพลวงตา

( *, **, ** )

OUTRO | D | D |


Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend