หน้าแรก » ๘ กันยา » คอร์ดเพลง ฝัน – ๘ กันยา

คอร์ดเพลง ฝัน – ๘ กันยา


INTRO | Gmaj7 | D | G | A | ( 2 Times )

Gmaj7 
ในความฝันฉันได้เป็นเจ้าชาย 
 
 
มีเจ้าหญิงงดงามข้างกาย
มีทรัพย์สมบัติตั้งมากมายยิ่
งใหญ่กว่าใคร
Gmaj7 
แม้ความฝันฉันได้ครองบัลลังก์ 
 
สว
มมงกุฎชุดอลังการ
พรอบพร้อมด้วยบริวารมีรา
ชวังดุจดั่งวิมานสวรรค์
โลกความฝันนั้นมันหลับไหล 
 
อลืมตาทุกอย่างก็หายไป
จากที่ฉันได้เป็นเจ้าชายก็กลับกล
ายเป็นแค่ผู้ชายธรรมดา
Gmaj7 
ถ้าหากมีพรให้ขอหนึ่งสิ่ง 
 
 
ดลบันดาลให้ความฝันเป็นจริง
 
อำ
นาจบัลลังก์มงกุฎและเจ้าหญิงบริ
วารและราชวัง

 
* อำ
Bm 
นาจฉันไม่ต้องการ 
 
มง
กุฎชุดอลังการ 
 
ราช
วังและบริวารทิ้งมัน
ไว้อย่างนั้น
 
** อยากจะ
ขอเจ้าหญิงในฝันม
F#m 
าเป็นเจ้าสาวของฉัน
 
บน
โลกความจริงที่มันไม่ใช่ความฝันที่มีแต่ฉั
นกับเธอ
 
ไม่ต้อ
งมีบัลลังราชวังม
F#m 
งกุฏดขอแค่ฉันมีเธอ 
 
อยู่ข้าง
ๆฉัน 
 
เป็นค
นธรรมดาในชี
วิตจริง 
 
 

Gmaj7 
ตื่นจากความฝันไม่ได้เป็นเจ้าชาย 
 
มีชี
วิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไป
 
มี
เงินในกระเป๋าแค่พอใช้จ่ายไม่ได้ยิ่
งใหญ่กว่าใคร
Gmaj7 
โลกความจริงที่มันเป็นไปต่า
งจากความฝันที่ฉันเคยยิ่งใหญ่
 
ไม่
มีบัลลังก์และไม่มีเจ้าชาย 
 
ม่มีเจ้าหญิงข้างกาย

 
เจ้
Bm 
าหญิงในฝันนั้นไม่ได้สวยงาม 
 
ถ้
าเธอลืมตาฉันนั้นก็เลือนลาง
 
ะเดินข้างเธอไม่ให้ไกลห่าง 
 
ในเส้
นทางของความเป็นจริง
Bm 
เป็นแค่เจ้าหญิงในจินตนาการ 
 
อยากจะ
มีตัวตนอยากมีคนข้างๆ
 
อยากเกิดเป็นคน
บนถนนดีกว่าอยู่บนบัลลังก์ 
 
ในรา
ชวงศ์ที่เป็นแค่ภาพลวงตา

( *, **, ** )

OUTRO | D | D |


 โฆษณา