คอร์ดเพลง เสียเวลา – เหล็กโคน x กางเกง

  
Text   

คอร์ดเพลง : เสียเวลา เหล็กโคน x กางเกง

คอร์ดเพลง เสียเวลา - เหล็กโคน x กางเกง

เพลง :

ศิลปิน :

อัลบั้ม Single : เสียเวลา


 
เมื่อเขาไม่ได้รั
G 
กเรา
 
แล้วเราจะร้องไปเพื่ออ
Am 
ะไร
 
เมื่อเขาทิ้งเร
G 
าไป
 
ตัดใจ แล้วเดินถอยออ
Am 
กมา

 
อย่าไปเสียเ
F 
วลา 
 
เสีย
G 
น้ำตา
 
กับไอ้
Em 
คนที่มันไม่เคยมองเห็
Am 
นค่า
 
เสียเวลาเป
F 
ล่า 
 
เสียน้ำต
G 
าเปล่า
 
ปล่อยเข
Am 
าไป..

INSTRU | F | G | Am | Am | ( 2 Times )

 
เมื่อคนที่เรา
F 
รัก 
 
มันไม่ได้เสี
G 
ยใจ
 
ไอ้คนที่เสีย
Em 
ใจมันก็เป็นแค่ตั
Am 
วฉัน
 
เมื่อคนที่เราห
F 
วง 
 
มันไม่ได้ร้อ
G 
งไห้
 
คนที่ใจส
Em 
ลายมันก็เพียงแค่ตั
Am 
วฉัน
 
เสียเวลาเป
F 
ล่า 
 
เสียน้ำต
G 
าเปล่า
 
ปล่อยเข
Am 
าไป..

 
เสียเวลาเป
F 
ล่า 
 
เสียน้ำต
G 
าเปล่า
 
ปล่อยเข
Am 
าไป..

INSTRU | F | G | Em | Am | ( 2 Times )
INSTRU | F | F | G | G | Am | Am |

 
อย่าไปเสียเ
F 
วลา 
 
เสีย
G 
น้ำตา
 
กับไอ้
Em 
คนที่มันไม่เคยมองเห็
Am 
นค่า
 
เสียเวลาเป
F 
ล่า 
 
เสียน้ำต
G 
าเปล่า
 
ปล่อยเข
Am 
าไป..

 
เมื่อคนที่เรา
F 
รัก 
 
มันไม่ได้เสี
G 
ยใจ
 
ไอ้คนที่เสีย
Em 
ใจมันก็เป็นแค่ตั
Am 
วฉัน
 
เมื่อคนที่เราห
F 
วง 
 
มันไม่ได้ร้อ
G 
งไห้
 
คนที่ใจส
Em 
ลายมันก็เพียงแค่ตั
Am 
วฉัน
 
เสียเวลาเป
F 
ล่า 
 
เสียน้ำต
G 
าเปล่า
 
ปล่อยเข
Am 
าไป..

 
เสียเวลาเป
F 
ล่า 
 
เสียน้ำต
G 
าเปล่า
 
ปล่อยเข
Am 
าไป..

 
เมื่อคนที่เรา
F 
รัก 
 
มันไม่ได้เสี
G 
ยใจ
 
ไอ้คนที่เสีย
Em 
ใจมันก็เป็นแค่ตั
Am 
วฉัน
 
เมื่อคนที่เราห
F 
วง 
 
มันไม่ได้ร้อ
G 
งไห้
 
คนที่ใจส
Em 
ลายมันก็เพียงแค่ตั
Am 
วฉัน
 
เสียเวลาเป
F 
ล่า 
 
เสียน้ำต
G 
าเปล่า
 
ปล่อยเข
Am 
าไป..

 
เสียเวลาเป
F 
ล่า 
 
เสียน้ำต
G 
าเปล่า
 
ปล่อยเข
Am 
าไป..

 
เสียเวลาเป
F 
ล่า 
 
เสียน้ำต
G 
าเปล่า
 
ปล่อยเข
Am 
าไป..

 
มันเสียเวลาเป
F 
ล่า 
 
มันเสียน้ำต
G 
าเปล่า
 
ปล่อยเข
Am 
าไป..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เสียเวลา


เมื่อ็เขาไม่ได้รักเรา
แล้วเราจะร้องไปเพื่ออะไร
เมื่อเขาทิ้งเราไป
ตัดใจ แล้วเดินถอยออกมา

อย่าไปเสียเวลา เสียน้ำตา
กับไอ้คนที่มันไม่เคยมองเห็นค่า
เสียเวลาเปล่า เสียน้ำตาเปล่า
ปล่อยเขาไป..

( ดนตรี )

เมื่อคนที่เรารัก มันไม่ได้เสียใจ
ไอ้คนที่เสียใจมันก็เป็นแค่ตัวฉัน
เมื่อคนที่เราหวง มันไม่ได้ร้องไห้
คนที่ใจสลายมันก็เพียงแค่ตัวฉัน
เสียเวลาเปล่า เสียน้ำตาเปล่า
ปล่อยเขาไป..

เสียเวลาเปล่า เสียน้ำตาเปล่า
ปล่อยเขาไป..

( ดนตรี )

อย่าไปเสียเวลา เสียน้ำตา
กับไอ้คนที่มันไม่เคยมองเห็นค่า
เสียเวลาเปล่า เสียน้ำตาเปล่า
ปล่อยเขาไป..

เมื่อคนที่เรารัก มันไม่ได้เสียใจ
ไอ้คนที่เสียใจมันก็เป็นแค่ตัวฉัน
เมื่อคนที่เราหวง มันไม่ได้ร้องไห้
คนที่ใจสลายมันก็เพียงแค่ตัวฉัน
เสียเวลาเปล่า เสียน้ำตาเปล่า
ปล่อยเขาไป..

เสียเวลาเปล่า เสียน้ำตาเปล่า
ปล่อยเขาไป..

เมื่อคนที่เรารัก มันไม่ได้เสียใจ
ไอ้คนที่เสียใจมันก็เป็นแค่ตัวฉัน
เมื่อคนที่เราหวง มันไม่ได้ร้องไห้
คนที่ใจสลายมันก็เพียงแค่ตัวฉัน
เสียเวลาเปล่า เสียน้ำตาเปล่า
ปล่อยเขาไป..

เสียเวลาเปล่า เสียน้ำตาเปล่า
ปล่อยเขาไป..

เสียเวลาเปล่า เสียน้ำตาเปล่า
ปล่อยเขาไป..

มันเสียเวลาเปล่า มันเสียน้ำตาเปล่า
ปล่อยเขาไป..

มิวสิควิดีโอ เสียเวลา เหล็กโคน x กางเกง

เพลง เสียเวลา (คอร์ด)
ศิลปิน : เหล็กโคน x กางเกง

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend