คอร์ดเพลง เธออิรับได้หม้าย – ปอนด์ วงเด็กนอกท่อง

  
Text   

คอร์ดเพลง : เธออิรับได้หม้าย ปอนด์ วงเด็กนอกท่อง

คอร์ดเพลง เธออิรับได้หม้าย - ปอนด์ วงเด็กนอกท่อง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : เธออิรับได้หม้าย


INTRO | G | D | Em | D |

 
หยบ
G 
เเลมาตั้งนาน 
 
ไม่
D 
รู้มีเเฟนเเล้วหม้าย
 
น่า
Em 
รักใช้ได้ 
 
พี่มีใจไห้รู้ห
D 
ม้ายน้อง
 
หรือน้องช
G 
อบคนหนุ่มเมืองกรุง
 
กับ
D 
พี่เลยไม่หั
Em 
นมอง
 
หรือพี่ไม่
C 
มีอะไรไห้น้อง 
 
ไห้น้
D 
องใช่หม้าย

Bm 
มีเเต่ความจริงใจ 
 
น้อง
Em 
อีรักหม้าย
Bm 
ไม่ได้มีเงินทอง 
 
กลัวน้อง
Em 
อีรับไม่ได้
 
อยากไห้เ
C 
ธอเข้าใจผู้ชาย 
 
บ้า
D 
นๆ 
 
อืออื้อ

 
ก็ไม่ได้ใช้ไอโ
G 
ฟน 
 
และไม่มีรถป้ายเเ
D 
ดง
 
เเละก็ไม่มี
Em 
แบงค์เทาๆ ไห้เ
D 
ธอใช้
 
มีเเต่พวงข้
G 
าง 
 
ทุกหญ้าวัวร้า
D 
ยๆ
 
แล้วเธออิรับได้ห
Em 
ม้าย 
 
เด็กนอกท่องอย่า
D 
งเรา
 
อยากจะบอกเธอสั
G 
กคำ 
 
ว่าถูกใจอย่างเเ
D 
รง
 
แล้วไม่ได้มาเเ
Em 
หลงขี้หก 
 
ไห้ตา
D 
ยเปล่า
 
เธออยู่สวยพั
G 
นนี้ 
 
เเละสากลัวไม่เ
D 
อา
 
ฐานะของเ
C 
ค้า 
 
กลัวจะ
D 
รับคนอย่างเราไ
 
ม่ได้

INSTRU | G | Bm | Em | Bm | C | D | D |

Bm 
มีเเต่ความจริงใจ 
 
น้อง
Em 
อีรักหม้าย
Bm 
ไม่ได้มีเงินทอง 
 
กลัวน้อง
Em 
อีรับไม่ได้
 
อยากไห้เ
C 
ธอเข้าใจผู้ชาย 
 
บ้า
D 
นๆ 
 
อืออื้อ

 
ก็ไม่ได้ใช้ไอโ
G 
ฟน 
 
และไม่มีรถป้ายเเ
D 
ดง
 
เเละก็ไม่มี
Em 
แบงค์เทาๆ ไห้เ
D 
ธอใช้
 
มีเเต่พวงข้
G 
าง 
 
ทุกหญ้าวัวร้า
D 
ยๆ
 
แล้วเธออิรับได้ห
Em 
ม้าย 
 
เด็กนอกท่องอย่า
D 
งเรา
 
อยากจะบอกเธอสั
G 
กคำ 
 
ว่าถูกใจอย่างเเ
D 
รง
 
แล้วไม่ได้มาเเ
Em 
หลงขี้หก 
 
ไห้ตา
D 
ยเปล่า
 
เธออยู่สวยพั
G 
นนี้ 
 
เเละสากลัวไม่เ
D 
อา
 
ฐานะของเ
C 
ค้า 
 
 
D 

 
ก็ไม่ได้ใช้ไอโ
G 
ฟน 
 
และไม่มีรถป้ายเเ
D 
ดง
 
เเละก็ไม่มี
Em 
แบงค์เทาๆ ไห้เ
D 
ธอใช้
 
มีเเต่พวงข้
G 
าง 
 
ทุกหญ้าวัวร้า
D 
ยๆ
 
แล้วเธออิรับได้ห
Em 
ม้าย 
 
เด็กนอกท่องอย่า
D 
งเรา
 
อยากจะบอกเธอสั
G 
กคำ 
 
ว่าถูกใจอย่างเเ
D 
รง
 
แล้วไม่ได้มาเเ
Em 
หลงขี้หก 
 
ไห้ตา
D 
ยเปล่า
 
เธออยู่สวยพั
G 
นนี้ 
 
เเละสากลัวไม่เ
D 
อา
 
ฐานะของเ
C 
ค้า 
 
กลัวจะ
D 
รับคนอย่างเราไ
 
ม่ได้

INSTRU | G | Bm | Em | Bm |

 
ฐา
C 
นะของเค้า.
D 
.. 
 
อยู่สูงหว่าเราใ
G 
ช้ได้..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


หยบเเลมาตั้งนาน ไม่รู้มีเเฟนเเล้วหม้าย
น่ารักใช้ได้ พี่มีใจไห้รู้หม้ายน้อง
หรือน้องชอบคนหนุ่มเมืองกรุง
กับพี่เลยไม่หันมอง
หรือพี่ไม่มีอะไรไห้น้อง ไห้น้องใช่หม้าย

มีเเต่ความจริงใจ น้องอีรักหม้าย
ไม่ได้มีเงินทอง กลัวน้องอีรับไม่ได้
อยากไห้เธอเข้าใจผู้ชาย บ้านๆ อืออื้อ

ก็ไม่ได้ใช้ไอโฟน และไม่มีรถป้ายเเดง
เเละก็ไม่มีแบงค์เทาๆ ไห้เธอใช้
มีเเต่พวงข้าง ทุกหญ้าวัวร้ายๆ
แล้วเธออิรับได้หม้าย เด็กนอกท่องอย่างเรา
อยากจะบอกเธอสักคำ ว่าถูกใจอย่างเเรง
แล้วไม่ได้มาเเหลงขี้หก ไห้ตายเปล่า
เธออยู่สวยพันนี้ เเละสากลัวไม่เอา
ฐานะของเค้า กลัวจะรับคนอย่างเราไม่ได้

( ดนตรี )

มีเเต่ความจริงใจ น้องอีรักหม้าย
ไม่ได้มีเงินทอง กลัวน้องอีรับไม่ได้
อยากไห้เธอเข้าใจผู้ชาย บ้านๆ อืออื้อ

ก็ไม่ได้ใช้ไอโฟน และไม่มีรถป้ายเเดง
เเละก็ไม่มีแบงค์เทาๆ ไห้เธอใช้
มีเเต่พวงข้าง ทุกหญ้าวัวร้ายๆ
แล้วเธออิรับได้หม้าย เด็กนอกท่องอย่างเรา
อยากจะบอกเธอสักคำ ว่าถูกใจอย่างเเรง
แล้วไม่ได้มาเเหลงขี้หก ไห้ตายเปล่า
เธออยู่สวยพันนี้ เเละสากลัวไม่เอา
ฐานะของเค้า

ก็ไม่ได้ใช้ไอโฟน และไม่มีรถป้ายเเดง
เเละก็ไม่มีแบงค์เทาๆ ไห้เธอใช้
มีเเต่พวงข้าง ทุกหญ้าวัวร้ายๆ
แล้วเธออิรับได้หม้าย เด็กนอกท่องอย่างเรา
อยากจะบอกเธอสักคำ ว่าถูกใจอย่างเเรง
แล้วไม่ได้มาเเหลงขี้หก ไห้ตายเปล่า
เธออยู่สวยพันนี้ เเละสากลัวไม่เอา
ฐานะของเค้า กลัวจะรับคนอย่างเราไม่ได้

( ดนตรี )

ฐานะของเค้า… อยู่สูงหว่าเราใช้ได้..

มิวสิควิดีโอ เธออิรับได้หม้าย ปอนด์ วงเด็กนอกท่อง

เพลง เธออิรับได้หม้าย (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปอนด์ เด็กนอกท่อง
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานแสดง 093-7380249
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend