คอร์ดเพลง คนอบอุ่น – Labanoon (ลาบานูน), feat. โอ๊ต ปราโมทย์

  
Text   

INTRO | C | C | C | C |

 
ไม่ไ
ด้จีบเป็นน้อง..
 
แต่ไม่รู้ทำไมเธอมอง
Em 
ว่าเป็นพี่ชาย
 
เป็นความรักที่ไม่ลงเอย
เป็นหวานใจ
 
ทำยังไงกันดี..
 
คอย
ให้คำปรึกษา..
 
แก้ปัญหาให้ทุกเวลา
Em 
ที่เธอร้อนใจ
 
มอบรอยยิ้มในวันที่เหงา
ไม่เหลือใคร
 
ทุ่มเทฟรี ๆ
 
เป็น
Am 
แค่คนน่ารักที่ดีเกินไป
 
คน
Em 
ที่ต้องมีไว้แต่ไม่มีใจ 
 
ฉัน
เป็นได้แค่นี้..

 
อบอุ่นนัก
แล้วเป็นยังไง
 
พูดเพราะ  
Am 
ๆ 
 
แล้วได้อะไร
 
เมื่อสุดท้าย
ที่ทำลงไป 
 
ไม่มีค
ะแนน
 
บอกว่าฉัน
เป็นคนใจดี 
 
อยู่ใกล้ชิด
Am 
แล้วอารมณ์ดี
 
แต่ไม่เห็น
ว่ามันจะมี 
 
โอกาส
เป็นแฟน 
 
บ้างเลย..

INSTRU | C | C | Am | Am |
INSTRU | F | F | G | G |

 
หรือ
ดูซื่อ ๆ จนน่าสงสาร
 
หรือเห็นฉันไม่มีพิษมีภัย
 
 
ยิ่ง
Em 
ใกล้ชิดยิ่งมองข้ามกันไป
 
ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ารัก
 
 
แต่ไม่เคยคิด
จะเลื่อนชั้นให้เป็นที่รัก
 
ก็เธอแค่คิดจะทัก เมื่อคิดจะพัก
 
 
ไม่เข้าใจ  
ว่าทำไม 
 
ไม่รักกัน
 
เป็น
Am 
แค่คนน่ารักที่ดีเกินไป
 
คน
Em 
ที่ต้องมีไว้แต่ไม่มีใจ 
 
ให้มั
นได้อย่างนี้..

 
อบอุ่นนัก
แล้วเป็นยังไง
 
พูดเพราะ  
Am 
ๆ 
 
แล้วได้อะไร
 
เมื่อสุดท้าย
ที่ทำลงไป 
 
ไม่มีค
ะแนน
 
บอกว่าฉัน
เป็นคนใจดี 
 
อยู่ใกล้ชิด
Am 
แล้วอารมณ์ดี
 
แต่ไม่เห็น
ว่ามันจะมี 
 
โอกาส
เป็นแฟน 
 
บ้างเลย..

 
อบอุ่นหัว
ใจไปวัน ๆ เป็นที่พัก
Am 
ใจไปวัน 
 
 
แต่สุดท้าย
ไม่ได้รางวัล 
 
ไม่ได้ค
ะแนน
 
ก็แค่เห็น
เป็นคนใจดี 
 
อยู่ใกล้ชิด
Am 
แล้วอารมณ์ดี
 
แต่ไม่เห็น
ว่ามันจะมี 
 
ใครอยาก
เป็นแฟน 
 
บ้างเลย

INSTRU | C | C | Am | Am |
INSTRU | F | F | G | G |

 
อบอุ่นนัก
แล้วเป็นยังไง
 
พูดเพราะ  
Am 
ๆ 
 
แล้วได้อะไร
 
เมื่อสุดท้าย
ก็ไม่มีใคร 
 
ควงแขน
..

 
อบอุ่นหัว
ใจไปวัน ๆ เป็นที่พัก
Am 
ใจไปวัน 
 
 
แต่สุดท้าย
ไม่ได้รางวัล 
 
ไม่ได้ค
ะแนน
 
ก็แค่เห็น
เป็นคนใจดี 
 
อยู่ใกล้ชิด
Am 
แล้วอารมณ์ดี
 
แต่ไม่เห็น
ว่ามันจะมี 
 
ใครอยาก
เป็นแฟน 
 
บ้างเลย

OUTRO | C | Am | F | G |
OUTRO | C | C | Am | Am |
OUTRO | C | Am | F | G |
OUTRO | C | C | Am | Am | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


ไม่ได้จีบเป็นน้อง แต่ไม่รู้ทำไมเธอมองว่าเป็นพี่ชาย
เป็นความรักที่ไม่ลงเอยเป็นหวานใจ ทำยังไงกันดี
คอยให้คำปรึกษา แก้ปัญหาให้ทุกเวลาที่เธอร้อนใจ
มอบรอยยิ้มในวันที่เหงาไม่เหลือใคร ทุ่มเทฟรีๆ

เป็นแค่คนน่ารักที่ดีเกินไป
คนที่ต้องมีไว้แต่ไม่มีใจ ฉันเป็นได้แค่นี้

อบอุ่นนักแล้วเป็นยังไง พูดเพราะๆแล้วได้อะไร
เมื่อสุดท้ายที่ทำลงไป ไม่มีคะแนน
บอกว่าฉันเป็นคนใจดี อยู่ใกล้ชิดแล้วอารมณ์ดี
แต่ไม่เห็นว่ามันจะมี โอกาสเป็นแฟน บ้างเลย…

หรือดูซื่อๆจนน่าสงสาร หรือเห็นฉันไม่มีพิษมีภัย
ยิ่งใกล้ชิดยิ่งมองข้ามกันไป ทั้งๆที่รู้ว่ารัก
แต่ไม่เคยคิดจะเลื่อนชั้นให้เป็นที่รัก
เธอแค่คิดจะทัก เมื่อคิดจะพัก
ไม่เข้าใจ ว่าทำไม ไม่รักกัน

เป็นแค่คนน่ารักที่ดีเกินไป
คนที่ต้องมีไว้แต่ไม่มีใจ ให้มันได้อย่างนี้

อบอุ่นนักแล้วเป็นยังไง พูดเพราะๆแล้วได้อะไร
เมื่อสุดท้ายที่ทำลงไป ไม่มีคะแนน
บอกว่าฉันเป็นคนใจดี อยู่ใกล้ชิดแล้วอารมณ์ดี
แต่ไม่เห็นว่ามันจะมีโอกาสเป็นแฟน
อบอุ่นหัวใจไปวันๆ เป็นที่พักใจไปวันๆ
แต่สุดท้ายไม่ได้รางวัล ไม่ได้คะแนน
ก็แค่เห็นเป็นคนใจดี อยู่ใกล้ชิดแล้วอารมณ์ดี
แต่ไม่เห็นว่ามันจะมี ใครอยากเป็นแฟน บ้างเลย…

อบอุ่นนักแล้วเป็นยังไง พูดเพราะๆแล้วได้อะไร
เมื่อสุดท้ายก็ไม่มีใคร ควงแขน
อบอุ่นหัวใจไปวันๆ เป็นที่พักใจไปวันๆ
แต่สุดท้ายไม่ได้รางวัล ไม่ได้คะแนน
ก็แค่เห็นเป็นคนใจดี อยู่ใกล้ชิดแล้วอารมณ์ดี
แต่ไม่เห็นว่ามันจะมี ใครอยากเป็นแฟน บ้างเลย..

มิวสิควิดีโอ คนอบอุ่น LABANOON (ลาบานูน) ft. โอ๊ต ปราโมทย์

เพลง คนอบอุ่น (คอร์ด)

เนื้อร้อง : สุรชัย พรพิมานแมน
ทำนอง : เมธี อรุณ
เรียบเรียง : Labanoon
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend