คอร์ดเพลง ไอเจ้ารุ่นน้อง – PONWP x PONDSER

  
Text   

คอร์ดเพลง ไอเจ้ารุ่นน้อง PONWP x PONDSER

คอร์ดเพลง ไอเจ้ารุ่นน้อง - PONWP x PONDSER

เพลง ไอเจ้ารุ่นน้อง (คอร์ด)

ศิลปิน : PONWP x PONDSER

แนวเพลง : #แร็พ

Single : PONWP x PONDSER ไอเจ้ารุ่นน้อง

คีย์คอร์ดเพลง ไอเจ้ารุ่นน้อง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Fmaj7 | Fm | Em | Am | Dm | G | C | Am |

 
ก็ไอเจ้ารุ่นน้
Fmaj7 
องน่ารัก 
 
พี่แค่อยากจะ
Fm 
เข้าไปทัก
 
ก็ไม่รู้ว่า
Em 
ตอนนี้น้องเอง 
 
มีใครอ
Am 
ยู่รึยัง
 
พี่แค่อยากจะเดินไ
Dm 
ปส่งถึงบ้าน 
 
ถือกระเป๋าไป
G 
เดินข้างๆ
 
พาไปเที่ยวใน
C 
ตอนว่างๆ 
 
ไม่รู้ว่าจะชอ
Am 
บมั้ย

 
ก็
Fmaj7 
ถ้าถึงวันเกิดพี่จะซื้อของให้
 
จะ
Fm 
ตุ๊กตาตัวใหญ่พี่ก็แบกมันได้
 
เพียงแ
Em 
ค่น้องตกลงจะรับรักพี่มั้ย
 
บอกต
Am 
รงนี้ง่ายๆเรามาคบกันมั้ย
 
พี่ไ
Dm 
ม่ได้มาลวงหลอกน้อง
 
ถ้าไ
G 
ม่เชื่อก็ถามเพื่อนพ้อง
 
ดีแถ
C 
มเปย์ Together been along
 
อยู่ด้วย
Am 
กันจะไม่เหงารับรอง

 
ก็อาจจะ
Fmaj7 
พูดไม่ค่อยเก่ง 
 
ไม่ได้อวด
Fm 
เบ่งเหมือนใคร
 
แต่ถ้
Em 
าเชื่อพี่จะเร่ง 
 
ทำคะแนน
Am 
ให้ดีเอาไว้
 
เเค่เปิ
Dm 
ดใจ 
 
 
G 
รู้ได้เลยไม่มีวันทิ้ง
C 
แน่นอน.. 
 
 
Am 

 
ก็
Fmaj7 
รู้ว่าแก่ไปแต่รักเดียว
Fm 
นะเชื่อมั้ย
 
หากไม่ติด
Em 
ข้องอะไรก็ลองเอา
Am 
มันกลับไป
 
แล้ว
Dm 
คิดดีๆ 
 
อีกที
 
เผื่อ
G 
พี่คนนี้จะได้อยู่
C 
ใน List ของคนสำ
Am 
คัญ

INSTRU | Fmaj7 | Fm | Em | Am | Dm | G | C | Am |

 
ก็
Fmaj7 
ถ้าถึงวันเกิดพี่จะซื้อของให้
 
จะ
Fm 
ตุ๊กตาตัวใหญ่พี่ก็แบกมันได้
 
เพียงแ
Em 
ค่น้องตกลงจะรับรักพี่มั้ย
 
บอกต
Am 
รงนี้ง่ายๆเรามาคบกันมั้ย
 
พี่ไ
Dm 
ม่ได้มาลวงหลอกน้อง
 
ถ้าไ
G 
ม่เชื่อก็ถามเพื่อนพ้อง
 
ดีแถ
C 
มเปย์ Together been along
 
อยู่ด้วย
Am 
กันจะไม่เหงารับรอง

 
ก็อาจจะ
Fmaj7 
พูดไม่ค่อยเก่ง 
 
ไม่ได้อวด
Fm 
เบ่งเหมือนใคร
 
แต่ถ้
Em 
าเชื่อพี่จะเร่ง 
 
ทำคะแนน
Am 
ให้ดีเอาไว้
 
เเค่เปิ
Dm 
ดใจ 
 
 
G 
รู้ได้เลยไม่มีวันทิ้ง
C 
แน่นอน.. 
 
 
Am 

 
ก็
Fmaj7 
รู้ว่าแก่ไปแต่รักเดียว
Fm 
นะเชื่อมั้ย
 
หากไม่ติด
Em 
ข้องอะไรก็ลองเอา
Am 
มันกลับไป
 
แล้ว
Dm 
คิดดีๆ 
 
อีกที
 
เผื่อ
G 
พี่คนนี้จะได้อยู่
C 
ใน List ของคนสำ
Am 
คัญ

Fmaj7 
ก็พี่รักหนูเนี่ยต้องทำยัง
Fm 
ไง
 
ถ้าให้พี่เรียกหนู
Em 
เนี่ยคงไม่เป็นไร
 
ได้โปรดเชื่อ
Am 
ใจกันสักครั้งได้ไหม
 
ขอ
Dm 
ร้องได้โปรด 
 
อย่าทำอย่าง
G 
นั้นเลย
 
ให้พี่เข้าไป
C 
ในใจของหนูสักครั้ง oh  
Am 
my 
 
boo

 
ก็พี่
Fmaj7 
ไม่เคยเลยสักนิด 
 
ที่คิด
Fm 
จะรักน้อยลงไป
 
ไม่
Em 
เคยเลยสักนิด 
 
ที่คิดจะหยุดรัก
Am 
เอาไว้
 
แค่
Dm 
น้องคนดี 
 
เพียงลองได้เปิ
G 
ดหัวใจ
 
ให้พี่คนนี้
C 
ได้ลองเข้าไป 
 
ข้างในของ
Am 
เธอ

 
ให้
Fmaj7 
พี่คนนี้ได้ลองเข้าไป 
 
ข้าง
Fm 
ในของเธอ
 
แล้วเธอ
Em 
จะรู้ว่ามีอีกคน 
 
ที่คอยยืน
Am 
เคียงข้างเธอ
 
Dm 
พียงน้องลองเปิดหัวใจ 
 
ให้พี่
G 
ได้เดินเข้าไปข้าง
C 
ในหัวใจของเธอ.. 
 
 
Am 

OUTRO | Fmaj7 | Fm | Em | Am | Dm | G | C | Am |


ก็ไอเจ้ารุ่นน้องน่ารัก พี่แค่อยากจะเข้าไปทัก
ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องเอง มีใครอยู่รึยัง
พี่แค่อยากจะเดินไปส่งถึงบ้าน ถือกระเป๋าไปเดินข้างๆ
พาไปเที่ยวในตอนว่างๆ ไม่รู้ว่าจะชอบมั้ย

ก็ถ้าถึงวันเกิดพี่จะซื้อของให้
จะตุ๊กตาตัวใหญ่พี่ก็แบกมันได้
เพียงแค่น้องตกลงจะรับรักพี่มั้ย
บอกตรงนี้ง่ายๆเรามาคบกันมั้ย
พี่ไม่ได้มาลวงหลอกน้อง
ถ้าไม่เชื่อก็ถามเพื่อนพ้อง
ดีแถมเปย์ Together been along
อยู่ด้วยกันจะไม่เหงารับรอง

ก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่ง ไม่ได้อวดเบ่งเหมือนใคร
แต่ถ้าเชื่อพี่จะเร่ง ทำคะแนนให้ดีเอาไว้
เเค่เปิดใจ รู้ได้เลยไม่มีวันทิ้งแน่นอน..
ก็รู้ว่าแก่ไปแต่รักเดียวนะเชื่อมั้ย
หากไม่ติดข้องอะไรก็ลองเอามันกลับไป
แล้วคิดดีๆ อีกที
เผื่อพี่คนนี้จะได้อยู่ใน List ของคนสำคัญ

ก็ถ้าถึงวันเกิดพี่จะซื้อของให้
จะตุ๊กตาตัวใหญ่พี่ก็แบกมันได้
เพียงแค่น้องตกลงจะรับรักพี่มั้ย
บอกตรงนี้ง่ายๆเรามาคบกันมั้ย
พี่ไม่ได้มาลวงหลอกน้อง
ถ้าไม่เชื่อก็ถามเพื่อนพ้อง
ดีแถมเปย์ Together been along
อยู่ด้วยกันจะไม่เหงารับรอง

ก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่ง ไม่ได้อวดเบ่งเหมือนใคร
แต่ถ้าเชื่อพี่จะเร่ง ทำคะแนนให้ดีเอาไว้
เเค่เปิดใจ รู้ได้เลยไม่มีวันทิ้งแน่นอน..
ก็รู้ว่าแก่ไปแต่รักเดียวนะเชื่อมั้ย
หากไม่ติดข้องอะไรก็ลองเอามันกลับไป
แล้วคิดดีๆ อีกที
เผื่อพี่คนนี้จะได้อยู่ใน List ของคนสำคัญ

ก็พี่รักหนูเนี่ยต้องทำยังไง
ถ้าให้พี่เรียกหนูเนี่ยคงไม่เป็นไร
ได้โปรดเชื่อใจกันสักครั้งได้ไหม
ขอร้องได้โปรด อย่าทำอย่างนั้นเลย
ให้พี่เข้าไปในใจของหนูสักครั้ง oh my boo

ก็พี่ไม่เคยเลยสักนิด ที่คิดจะรักน้อยลงไป
ไม่เคยเลยสักนิด ที่คิดจะหยุดรักเอาไว้
แค่น้องคนดี เพียงลองได้เปิดหัวใจ
ให้พี่คนนี้ได้ลองเข้าไป ข้างในของเธอ
ให้พี่คนนี้ได้ลองเข้าไป ข้างในของเธอ
แล้วเธอจะรู้ว่ามีอีกคน ที่คอยยืนเคียงข้างเธอ
เพียงน้องลองเปิดหัวใจ ให้พี่ได้เดินเข้าไปข้าง
ในหัวใจของเธอ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไอเจ้ารุ่นน้อง (คอร์ด)
ศิลปิน PONWP x PONDSER
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend