หน้าแรก » THE LUIS » คอร์ดเพลง ใคร่รัก – The Luis

คอร์ดเพลง ใคร่รัก – The Luis

คอร์ดเพลง ใคร่รัก The Luis

คอร์ดเพลง ใคร่รัก - The Luis

เพลง ใคร่รัก (คอร์ด)

ศิลปิน : The Luis

แนวเพลง : #สตริง

Single : The Luis ใคร่รัก

คีย์คอร์ดเพลง ใคร่รัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | C | E7 | Am | F | G | C | G |

 
แรกพ
บเจอเจ้า
E7 
พาหัวใจไห
Am 
วหวั่น
 
แรกพ
บกัน 
 
ลุ่มห
ลงเจ้าเต็ม
อุรา
 
แรกรู้
ตัว 
 
จ้องเ
E7 
ธอ 
 
ไม่วางสา
Am 
ยตา
 
ช่างโส
ภา 
 
เปรียบ
ดังสวรรค์อว
ยพร 
 
 

 
รอยยิ้
มเธอ 
 
เปลี่ยนเ
E7 
หงาให้เป็นคว
Am 
ามสุข
 
เสียงเ
ธอ 
 
คลาย
ทุกข์ 
 
ให้ชุ่ม
ชีวา
 
ใคร่รู้จ
ริง 
 
นี่
E7 
คน 
 
หรือว่านา
Am 
งฟ้า
 
คืนนี้อำ
ลา 
 
สัญ
ญา 
 
จะฝันถึ
งเธอ 
 
 
C7 

 
อยากจะ
พบ 
 
หน้าเ
ธอ 
 
ในวันต่
อไป
 
อยากอยู่ใ
กล้ 
 
ชิด
กันในทุกวั
นคืน
 
ไม่อยากแค่เ
พิ่ม 
 
เรื่องร
าว 
 
อีกวันเจ้
าลืม
 
แต่หากเจ้
าฝืน 
 
พี่
นั้น 
 
คงต้องผิ
ดหวัง 
 
 

INSTRU | C | E7 | Am | F | G | C |
INSTRU | C | E7 | Am | F | G | C | C7 |

 
อยากจะ
พบ 
 
หน้าเ
ธอ 
 
ในวันต่
อไป
 
อยากอยู่ใ
กล้ 
 
ชิด
กันในทุกวั
นคืน
 
ไม่อยากแค่เ
พิ่ม 
 
เรื่องร
าว 
 
อีกวันเจ้
าลืม
 
แต่หากเจ้
าฝืน 
 
พี่
นั้น 
 
คงต้องผิ
ดหวัง 
 
 

 
หากเจ้
าคิด 
 
เช่น
E7 
พี่ 
 
ขอจงเร่
Am 
งบอก
 
หรือว่า
มี 
 
ชาย
ใด 
 
หมายปองห
รือยัง
 
อาจจะ
พบ 
 
กัน
E7 
ได้ 
 
แค่เพียงใ
Am 
นฝัน
 
พี่ยังห
วัง 
 
สัก
วัน 
 
ให้ฝันเป็
นจริง 
 
 

INSTRU | C | E7 | Am | F | G | C |
INSTRU | C | E7 | Am | F | G | C | C |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ใคร่รัก (คอร์ด)
ศิลปิน The Luis
 โฆษณา