คอร์ดเพลง 10,000 Hours (Chord & Lyric) – Dan + Shay, Justin Bieber

  
Text   

คอร์ดเพลง 10,000 Hours Dan + Shay, Justin Bieber

คอร์ดเพลง 10,000 Hours (Chord & Lyric) - Dan + Shay, Justin Bieber

เพลง 10,000 Hours (คอร์ด)

ศิลปิน : Dan + Shay x
Justin Bieber

แนวเพลง : #สากล

Single : Dan + Shay, Justin Bieber 10,000 Hours

คีย์คอร์ดเพลง 10,000 Hours คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Bb 
  Do you love the  
Bb/D 
rain?
 
  Does it make you d
Eb 
ance
 
  When you’re drunk w
Bb 
ith your friends at a party?

Bb 
  What’s your favorite  
Bb/D 
song?
 
  Does it make you s
Eb 
mile?
 
  Do you think of  
Bb 
me?
 
  When you c
Bb 
lose 
 
 
Gm 
your 
 
eyes,
 
  Tell me, w
Eb 
hat are ya dr
Bb 
eaming?
 
  Everyt
Bb 
hing, I w
Gm 
anna know it all  
Eb 
 
Bb 

 
I’d spend  
Bb 
ten thousand h
Gm 
ours
 
and  
Eb 
ten thousand m
Bb 
ore
 
Oh, if t
Bb 
hat’s what it t
Gm 
akes to learn
 
that s
Eb 
weet heart of y
Bb 
ours
 
And I m
Bb 
ight never  
Gm 
get there but  
Eb 
I’m gonna  
Bb 
try
 
If it’s  
Bb 
ten thousand h
Gm 
ours or the r
Eb 
est of my l
Bb 
ife
 
I’m gonna l
Bb 
ove you (Ooh)

INSTRU | Bb Gm | Eb Bb |

Bb 
  Do you miss the  
Bb/D 
road that you grew up  
Eb 
on?
 
Did you get your m
Bb 
iddle name from your grandma?
Bb 
  When you think  
Bb/D 
about your forever  
Eb 
now
 
Do you think of  
Bb 
me?
 
When you c
Bb 
lose your e
Gm 
yes
 
Tell me w
Eb 
hat are ya dre
Bb 
aming?
 
Everyt
Bb 
hing, 
 
 
Gm 
I wanna know it  
Eb 
all 
 
 
Bb 

 
I’d spend  
Bb 
ten thousand h
Gm 
ours
 
and  
Eb 
ten thousand m
Bb 
ore
 
Oh, if t
Bb 
hat’s what it t
Gm 
akes to learn
 
that s
Eb 
weet heart of y
Bb 
ours
 
And I m
Bb 
ight never  
Gm 
get there but  
Eb 
I’m gonna  
Bb 
try
 
If it’s  
Bb 
ten thousand h
Gm 
ours or the r
Eb 
est of my l
Bb 
ife
 
I’m gonna l
Bb 
ove you (Ooh)

INSTRU | Bb Gm | Eb Bb |

 
  I’m gonna love y
Bb 
ou 
 
 
Gm 
 
Eb 
 
Bb 
Bb/D 
  Ooh, want the g
Eb 
ood and the bad
 
  Everything in between
 
Bb/D 
  Ooh, gotta c
Eb 
ure my curiosity
 
  Ooh yeah,  
 

 
I’d spend  
Bb 
ten thousand h
Gm 
ours
 
and  
Eb 
ten thousand m
Bb 
ore
 
Oh, if t
Bb 
hat’s what it t
Gm 
akes to learn
 
that s
Eb 
weet heart of y
Bb 
ours
 
And I m
Bb 
ight never  
Gm 
get there but  
Eb 
I’m gonna  
Bb 
try
 
If it’s  
Bb 
ten thousand h
Gm 
ours or the r
Eb 
est of my l
Bb 
ife
 
I’m gonna l
Bb 
ove you (Ooh)

INSTRU | Bb Gm | Eb Bb |

 
I’m gonna l
Bb 
ove you  
Gm 
 
Eb 
 
Bb 

INSTRU | Bb Gm | Eb Bb | ( 2 Times )

 
I’m gonna love you..
 

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง 10,000 Hours (คอร์ด)
ศิลปิน Dan + Shay, Justin Bieber
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend