หน้าแรก » โนเบิ้ล » คอร์ดเพลง สัญญาไม่จริง – โนเบิ้ล

คอร์ดเพลง สัญญาไม่จริง – โนเบิ้ล

คอร์ดเพลง สัญญาไม่จริง โนเบิ้ล

คอร์ดเพลง สัญญาไม่จริง - โนเบิ้ล

เพลง สัญญาไม่จริง (คอร์ด)

ศิลปิน : โนเบิ้ล

แนวเพลง : #ใต้

Single : โนเบิ้ล สัญญาไม่จริง

คีย์คอร์ดเพลง สัญญาไม่จริง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am Em | F C | Am Em | F |

Am 
  จะไม่เ
Em 
ปลี่ยนไป 
 
 
  เชื่อใจไ
ด้
Am 
  แม้เนิ่น
Em 
นานเท่าไหร่ก็จะเห
มือนเดิม
Am 
  จะไม่
Em 
ลดลง 
 
 
  มีแต่เพิ่
มเติม
Am 
  จะรัก
Em 
ฉันคนเดิมตล
อดไป

Am 
  เธอนั้นเเ
Em 
หลงไว้ 
 
เเต่เ
ธอกลับทำไม่ไ
ด้
Am 
  แค่หลอกให้
Em 
ฉันดีใจใช่ห
ม้ายเธอ
Am 
  มันเป็นเ
Em 
พียงลมปากหลอก
ฉันเชื่อมาเส
มอ
Am 
  รู้หม้ายเ
Em 
ธอมันเจ็บเเ
ค่ไหน  ที่เธ
อทำ

 
ไหนว่าจะไ
ม่ลืม 
 
คำสั
ญญา
 
ที่
Am 
เราเคยมีให้
กัน
 
ทุก
คำที่บอกเธอห
Em 
ลอกฉัน 
 
 
Dm 
  ไม่ใช่เรื่องจ
ริง
 
ไอ้เราก็ห
ลงเชื่อต
ลอดมา
 
ไม่
Am 
คิดว่าเธอจะ
Em 
ทิ้ง
 
ไม่
นึกเลย 
 
คำสั
Em 
ญญา  ไม่
Dm 
จริง
ที่เธอแหลงไ
ว้  

INSTRU | C G | Am G | F Em | Dm G |
INSTRU | C G | Am G | F Em | Dm G |

Am 
  เธอนั้นเเ
Em 
หลงไว้ 
 
เเต่เ
ธอกลับทำไม่ไ
ด้
Am 
  แค่หลอกให้
Em 
ฉันดีใจใช่ห
ม้ายเธอ
Am 
  มันเป็นเ
Em 
พียงลมปากหลอก
ฉันเชื่อมาเส
มอ
Am 
  รู้หม้ายเ
Em 
ธอมันเจ็บเเ
ค่ไหน  ที่เธ
อทำ

 
ไหนว่าจะไ
ม่ลืม 
 
คำสั
ญญา
 
ที่
Am 
เราเคยมีให้
กัน
 
ทุก
คำที่บอกเธอห
Em 
ลอกฉัน 
 
 
Dm 
  ไม่ใช่เรื่องจ
ริง
 
ไอ้เราก็ห
ลงเชื่อต
ลอดมา
 
ไม่
Am 
คิดว่าเธอจะ
Em 
ทิ้ง
 
ไม่
นึกเลย 
 
คำสั
Em 
ญญา  ไม่
Dm 
จริง
ที่เธอแหลงไ
ว้  

 
ไหนว่าจะไ
ม่ลืม 
 
คำสั
ญญา
 
ที่
Am 
เราเคยมีให้
กัน
 
ทุก
คำที่บอกเธอห
Em 
ลอกฉัน 
 
 
Dm 
  ไม่ใช่เรื่องจ
ริง
 
ไอ้เราก็ห
ลงเชื่อต
ลอดมา
 
ไม่
Am 
คิดว่าเธอจะ
Em 
ทิ้ง
 
ไม่
นึกเลย 
 
คำสั
Em 
ญญา  ไม่
Dm 
จริง
ที่เธอแหลงไ
ว้  

 
ไม่
นึกเลยคำสั
Em 
ญญา   
 
ไม่
Dm 
จริง
ที่เธอแหล
งไว้  

OUTRO | Am Em | F C | Am Em | F | F |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สัญญาไม่จริง (คอร์ด)
ศิลปิน โนเบิ้ล
คำร้อง/ทำนอง : ธริษตร์ คชภูมิ(Panjai)
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องานแสดง โทร.081-082-6999
 โฆษณา