หน้าแรก » Am Fine » คอร์ดเพลง มารักทำไมตอนนี้ – Am Fine

คอร์ดเพลง มารักทำไมตอนนี้ – Am Fine


 
มารักทำไมตอน
นี้ 
 
ตอน
D/F# 
ที่จะเสียฉัน
Em 
ไป 
 
 
 
ทั้งทั้งที่ฉั
นทุ่มให้หมด
Bm 
ใจ 
 
แต่
Am 
เธอกลับทิ้ง
มัน
 
ไม่เคย
รัก 
 
ไม่เ
คยนึกแ
คร์กัน
 
แล้วจะ
Am 
เอาอะไรกับฉัน
 
ไม่รัก
กันแล้วยังจะหวงทำไมไม่เ
ข้าใจ

เธอไม่เป็นอย่าง
Bm 
ฉันคงไม่เข้าใ
จ 
 
 
Cm 
 
ว่ามันเจ็บ
Bm 
แค่ไหน
Em 
ต้องอยู่เหมือน
Am 
คนไร้ตัวต
หลังจากคบกัน
Bm 
แล้วทำไมเหตุผ
ล 
 
 
Cm 
 
ของเธอมากเ
Bm 
หลือเกิ
Em 
น 
 
ไม่มีเ
Am 
วลาให้ฉันเ
ลย

ไปกับใครต่อใครทำเหมือนว่า
Bm 
ฉันคือของ
Em 
ตาย
 
แล้วจะ
Am 
ห้ามทำไมหากฉันจะไปกับเ
ขา

 
มารักทำไมตอน
นี้ 
 
ตอน
D/F# 
ที่จะเสียฉัน
Em 
ไป 
 
 
 
ทั้งทั้งที่ฉั
นทุ่มให้หมด
Bm 
ใจ 
 
แต่
Am 
เธอกลับทิ้ง
มัน
 
ไม่เคย
รัก 
 
ไม่เ
คยนึกแ
คร์กัน
 
แล้วจะ
Am 
เอาอะไรกับฉัน
 
ไม่รัก
กันแล้วยังจะหวงทำไมไม่เ
ข้าใจ

ขอให้เธอลอง
Bm 
ทบทวนดูให้
ดี 
 
 
Cm 
 
ว่าตอนก่อน
Bm 
รักกัน 
 
 
Em 
 
เธอมองเห็น
Am 
ค่าฉันเท่าไ
แล้วเปรียบเทียบวัน
Bm 
นี้ว่ามันต่างไ
หม 
 
 
Cm 
 
ถ้าเธอยังไ
Bm 
ม่ลืม  
Em 
 
ว่าเธอคน
Am 
เดิม 
 
เป็นยังไ

ไปกับใครต่อใครทำเหมือนว่า
Bm 
ฉันคือของ
Em 
ตาย
 
แล้วจะ
Am 
ห้ามทำไมหากฉันจะไปกับเ
ขา

 
มารักทำไมตอน
นี้ 
 
ตอน
D/F# 
ที่จะเสียฉัน
Em 
ไป 
 
 
 
ทั้งทั้งที่ฉั
นทุ่มให้หมด
Bm 
ใจ 
 
แต่
Am 
เธอกลับทิ้ง
มัน
 
ไม่เคย
รัก 
 
ไม่เ
คยนึกแ
คร์กัน
 
แล้วจะ
Am 
เอาอะไรกับฉัน
 
ไม่รัก
กันแล้วยังจะหวงทำไมไม่เ
ข้าใจ

INSTRU | C | Bm | C | D |

 
มารักทำไมตอน
นี้ 
 
ตอน
D/F# 
ที่จะเสียฉัน
Em 
ไป 
 
 
 
ทั้งทั้งที่ฉั
นทุ่มให้หมด
Bm 
ใจ 
 
แต่
Am 
เธอกลับทิ้ง
มัน
 
ไม่เคย
รัก 
 
ไม่เ
คยนึกแ
คร์กัน
 
แล้วจะ
Am 
เอาอะไรกับฉัน
 
ไม่รัก
กันแล้วยังจะหวงทำไมไม่เ
ข้าใจ

 
แล้วจะเ
อาอะไรกับฉัน
 
ไม่รักกันแล้วยังจะหวงทำไมไม่เ
ข้าใจ

OUTRO | C | C | G | G | G |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มารักทำไมตอนนี้ (คอร์ด)
ศิลปิน Am Fine
อัลบั้ม : Hi-Fine
 โฆษณา