หน้าแรก » ภูมิ บ้านผือ » คอร์ดเพลง ดีลีทโลด – ภูมิ บ้านผือ & รุ่ง อรรถพล

คอร์ดเพลง ดีลีทโลด – ภูมิ บ้านผือ & รุ่ง อรรถพล

คอร์ดเพลง ดีลีทโลด รุ่ง อรรถพล, ภูมิ บ้านผือ

คอร์ดเพลง ดีลีทโลด - รุ่ง อรรถพล, ภูมิ บ้านผือ

เพลง ดีลีทโลด (คอร์ด)

ศิลปิน : รุ่ง อรรถพล, ภูมิ บ้านผือ

แนวเพลง : #อีสาน

Single : รุ่ง อรรถพล, ภูมิ บ้านผือ ดีลีทโลด

คีย์คอร์ดเพลง ดีลีทโลด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Capo #1
INTRO | C Em | F G |
INTRO | C | Em | Am | Em |
INTRO | F | Em Am | Dm G | C | G |

 
ก่อนที่เ
ฮาสิได้มาฮัก
Em 
กัน
 
ก่อนความสัม
Am 
พันธ์เฮาสิมาถึงมื้
Em 
อนี่
 
อ้
ายกะเฮ็ดทุกท
างเพื่อให้ได้หัวใ
จเจ้ามา
มันยากเย็นขน
าดได๋
 
กว่าสิ
Em 
แข่งกับไผให้ไ
Am 
ด้ใจเธอ
 
แต่สุดท้
Dm 
ายสิ่งที่อ้ายต้องเ
จอ
 
คือฮักของเฮาอยู่ไ
ด้บ่โดน 
 
 

 
ก่อนนี่เ
จ้าจำมันได้
Em 
บ่
 
จำได้
Am 
บ่บอกว่าฮักอ้าย
Em 
ส่ำได๋
 
อ้
ายมันกะบ่เคยมีไ
ผ 
 
ทุ่มเทเบิดใ
จเท่าที่เคยมี
 
การบ
อกการบ้านที่อ้า
ยเคยให้เจ้าเฮ็ด
 
มื้อ
Em 
นี่บ่มีเจ้าแล้วอ้ายสิ
Am 
เฮ็ดจังได๋
 
Dm 
ผสิมาเฮ็ดให้.
.. 
 
โอฮูว
โอ..

 
การเ
Dm 
รียนกะพอกะเทิน 
 
ความ
Em 
ฮักขาดๆเขินๆ
 
ผุส
าวกะยังมาเมิน 
 
จักสิเฮ็ดจั่งไ
ด๋

 
ลบ L
ine 
 
ลบเฟสบล็อกแชทอ้าย
 
เอา
Am 
เลยให้มันสะใจ
 
ฮู้อ
ยู่คนเบิดความหมาย
 
ถิ่มให้ต
ายคือหมาหัวเน่า
 
ลบเ
ลยลบออกจากใจเจ้า
 
De
Am 
lete 
 
ถิ่มในถังขยะ
 
แต่อ้
ายกะกู้คืน…ได้คือเก่านั่
นล่ะ
 
เพราะความฮักมันลบจากใจ
 
บ่ได้

INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | C | Am | F | G | G |

 
การเ
Dm 
รียนกะพอกะเทิน 
 
ความ
Em 
ฮักขาดๆเขินๆ
 
ผุส
าวกะยังมาเมิน 
 
จักสิเฮ็ดจั่งไ
ด๋

 
ลบ L
ine 
 
ลบเฟสบล็อกแชทอ้าย
 
เอา
Am 
เลยให้มันสะใจ
 
ฮู้อ
ยู่คนเบิดความหมาย
 
ถิ่มให้ต
ายคือหมาหัวเน่า
 
ลบเ
ลยลบออกจากใจเจ้า
 
De
Am 
lete 
 
ถิ่มในถังขยะ
 
แต่อ้
ายกะกู้คืน….ได้คือเก่านั่
นล่ะ..

 
ลบ L
ine 
 
ลบเฟสบล็อกแชทอ้าย
 
เอา
Am 
เลยให้มันสะใจ
 
ฮู้อ
ยู่คนเบิดความหมาย
 
ถิ่มให้ต
ายคือหมาหัวเน่า
 
ลบเ
ลยลบออกจากใจเจ้า
 
De
Am 
lete 
 
ถิ่มในถังขยะ
 
แต่อ้
ายกะกู้คืน…ได้คือเก่านั่
นล่ะ
 
เพราะความฮักมันลบจากใจ
 
บ่ได้

OUTRO | C | Em | Am | Em |
OUTRO | F | Em Am | Dm G | C | C G | C |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ดีลีทโลด (คอร์ด)
ศิลปิน : ภูมิ บ้านผือ & รุ่ง อรรถพล
เนื้อร้อง/ทำนอง : อ้ายภูมิ พงศ์พันธ์
เรียบเรียง : อ้ายภูมิ พงศ์พันธ์
 โฆษณา