คอร์ดเพลง ดอกไม้พลาสติก – เต๋อ เรวัต

  
Text   

INTRO | G | G | G | G | G C | G |
INTRO | G | G | G | G | G C | G | E |

A 
  เวลาดู 
 
ดอก
Bm 
ไม้ปลอมปลอม
 
  บางดอก
D 
ดู 
 
สวยเกินก
A 
ว่าใคร
 
  ดูดูไป มัน
Bm 
ไร้คุณค่า
 
  เพราะว่าเ
D 
ป็น 
 
พลาส
A 
ติก
 
  ถึงแต่ง
Bm 
เติม 
 
สีเข้า
A 
ไป
 
  ไม่จับ
Bm 
ใจ 
 
เหมือนของจ
A 
ริง 
 
 
E 

A 
  เวลาดู 
 
ผู้
Bm 
หญิงบางคน
 
  ที่แต่ง
D 
เติม 
 
สวยเพียง
A 
อย่างเดียว
A 
  ใครใครเจอก็
Bm 
เหลียวมองเธอ
 
  เพราะหน้า
D 
ตา 
 
และรูปก
A 
าย
 
  อาจจะสวย
Bm 
จริง 
 
แต่เสียด
A 
าย
 
  ที่หัว
Bm 
ใจ 
 
ไม่สวยเ
E 
ลย

A 
  หลายหลายคน
Bm 
ไม่รู้ไม่เคยลองคิด
A 
  แท้แท้เธอก็เห
Bm 
มือนไม่มีชีวิต
A 
  คิดคิดดูจะเ
Bm 
ห็นเธอเป็นเพียง
 
  ดอก
D 
ไม้..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
D 
ถึงสวยก็
C#m 
ทำด้วยพลาส
Bm 
ติก
 
  
D 
ฮืม..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
D 
จึงเป็นเพียง
C#m 
สิ่งปลอมป
E 
ลอม

INSTRU | A | Bm | A | Bm | A | Bm |

 
ดอก
D 
ไม้..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
D 
ถึงสวยก็
C#m 
ทำด้วยพลาส
Bm 
ติก
D 
ฮืม..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก 
 
 
D 
 
C#m 
 
E 

A 
  ของแท้ 
 
ดูกี่
Bm 
ครั้งก็ดูดีนะ
A 
  ของแท้ 
 
มี
Bm 
ชีวิตชีวาดีนะ
A 
  ของแท้ 
 
แม้ไม่
Bm 
สวยก็ดูดี
 
  แต่ดอก
D 
ไม้..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
D 
ถึงสวยก็
C#m 
ทำ 
 
ด้วยพลาส
Bm 
ติก
 
  
D 
ฮืม..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
D 
จึงเป็นเพียง
C#m 
สิ่งปลอมป
E 
ลอม

A 
ดูดูไป 
 
เธอ
Bm 
นั้นก็มี
 
เพียงแต่
D 
ความ 
 
สวยที่แ
A 
ต่งเติม
 
เป็นคนเดิม คน
Bm 
ที่ไม่เคยมีจิต
D 
ใจ
 
ให้ใครใ
A 
คร
 
อาจจะสวย
Bm 
จริง 
 
แต่เสีย
A 
ดาย
 
ที่หัว
Bm 
ใจ 
 
ไม่สวย
E 
เลย

A 
  หลายหลายคน
Bm 
ไม่รู้ไม่เคยลองคิด
A 
  แท้แท้เธอก็เห
Bm 
มือนไม่มีชีวิต
A 
  คิดคิดดูจะเ
Bm 
ห็นเธอเป็นเพียง
 
  ดอก
D 
ไม้..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
D 
ถึงสวยก็
C#m 
ทำด้วยพลาส
Bm 
ติก
 
  
D 
ฮืม..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
D 
จึงเป็นเพียง
C#m 
สิ่งปลอม
E 
ปลอม

A 
  ของแท้ 
 
ดูกี่
Bm 
ครั้งก็ดูดีนะ
A 
  ของแท้ 
 
มี
Bm 
ชีวิตชีวาดีนะ
A 
  ของแท้ 
 
แม้ไม่
Bm 
สวยก็ดูดี
 
  แต่ดอก
D 
ไม้..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
D 
ถึงสวยก็
C#m 
ทำ 
 
ด้วยพลาส
Bm 
ติก
 
  
D 
ฮืม..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
D 
จึงเป็นเพียง
C#m 
ดอกไม้ป
E 
ลอม..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ดอกไม้พลาสติก (คอร์ด)
ศิลปิน เต๋อ เรวัต
คำร้อง : เรวัต พุทธินันทน์
ทำนอง : อัสนี โชติกุล
เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend