หน้าแรก » เต๋อ เรวัต » คอร์ดเพลง ดอกไม้พลาสติก – เต๋อ เรวัต

คอร์ดเพลง ดอกไม้พลาสติก – เต๋อ เรวัต


INTRO | G | G | G | G | G C | G |
INTRO | G | G | G | G | G C | G | E |

  เวลาดู 
 
ดอก
Bm 
ไม้ปลอมปลอม
 
  บางดอก
ดู 
 
สวยเกินก
ว่าใคร
 
  ดูดูไป มัน
Bm 
ไร้คุณค่า
 
  เพราะว่าเ
ป็น 
 
พลาส
ติก
 
  ถึงแต่ง
Bm 
เติม 
 
สีเข้า
ไป
 
  ไม่จับ
Bm 
ใจ 
 
เหมือนของจ
ริง 
 
 

  เวลาดู 
 
ผู้
Bm 
หญิงบางคน
 
  ที่แต่ง
เติม 
 
สวยเพียง
อย่างเดียว
  ใครใครเจอก็
Bm 
เหลียวมองเธอ
 
  เพราะหน้า
ตา 
 
และรูปก
าย
 
  อาจจะสวย
Bm 
จริง 
 
แต่เสียด
าย
 
  ที่หัว
Bm 
ใจ 
 
ไม่สวยเ
ลย

  หลายหลายคน
Bm 
ไม่รู้ไม่เคยลองคิด
  แท้แท้เธอก็เห
Bm 
มือนไม่มีชีวิต
  คิดคิดดูจะเ
Bm 
ห็นเธอเป็นเพียง
 
  ดอก
ไม้..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
ถึงสวยก็
C#m 
ทำด้วยพลาส
Bm 
ติก
 
  
ฮืม..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
จึงเป็นเพียง
C#m 
สิ่งปลอมป
ลอม

INSTRU | A | Bm | A | Bm | A | Bm |

 
ดอก
ไม้..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
ถึงสวยก็
C#m 
ทำด้วยพลาส
Bm 
ติก
ฮืม..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก 
 
 
 
C#m 
 

  ของแท้ 
 
ดูกี่
Bm 
ครั้งก็ดูดีนะ
  ของแท้ 
 
มี
Bm 
ชีวิตชีวาดีนะ
  ของแท้ 
 
แม้ไม่
Bm 
สวยก็ดูดี
 
  แต่ดอก
ไม้..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
ถึงสวยก็
C#m 
ทำ 
 
ด้วยพลาส
Bm 
ติก
 
  
ฮืม..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
จึงเป็นเพียง
C#m 
สิ่งปลอมป
ลอม

ดูดูไป 
 
เธอ
Bm 
นั้นก็มี
 
เพียงแต่
ความ 
 
สวยที่แ
ต่งเติม
 
เป็นคนเดิม คน
Bm 
ที่ไม่เคยมีจิต
ใจ
 
ให้ใครใ
คร
 
อาจจะสวย
Bm 
จริง 
 
แต่เสีย
ดาย
 
ที่หัว
Bm 
ใจ 
 
ไม่สวย
เลย

  หลายหลายคน
Bm 
ไม่รู้ไม่เคยลองคิด
  แท้แท้เธอก็เห
Bm 
มือนไม่มีชีวิต
  คิดคิดดูจะเ
Bm 
ห็นเธอเป็นเพียง
 
  ดอก
ไม้..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
ถึงสวยก็
C#m 
ทำด้วยพลาส
Bm 
ติก
 
  
ฮืม..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
จึงเป็นเพียง
C#m 
สิ่งปลอม
ปลอม

  ของแท้ 
 
ดูกี่
Bm 
ครั้งก็ดูดีนะ
  ของแท้ 
 
มี
Bm 
ชีวิตชีวาดีนะ
  ของแท้ 
 
แม้ไม่
Bm 
สวยก็ดูดี
 
  แต่ดอก
ไม้..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
ถึงสวยก็
C#m 
ทำ 
 
ด้วยพลาส
Bm 
ติก
 
  
ฮืม..
C#m 
.  พลาส
Bm 
ติก
 
  
จึงเป็นเพียง
C#m 
ดอกไม้ป
ลอม..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ดอกไม้พลาสติก (คอร์ด)
ศิลปิน เต๋อ เรวัต
คำร้อง : เรวัต พุทธินันทน์
ทำนอง : อัสนี โชติกุล
เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล
 โฆษณา