หน้าแรก » โปเต้ » คอร์ดเพลง รู้ตัว – โปเต้

คอร์ดเพลง รู้ตัว – โปเต้

คอร์ดเพลง รู้ตัว โปเต้

คอร์ดเพลง รู้ตัว - โปเต้

เพลง รู้ตัว (คอร์ด)

ศิลปิน : โปเต้

แนวเพลง : #สตริง

Single : โปเต้ รู้ตัว

คีย์คอร์ดเพลง รู้ตัว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
รู้ตัวเส
มอ. 
 
ว่าเ
ธอนั้นไม่ต้
Bm 
องการ 
 
 
 
รู้ดีว่า
ฉัน. 
 
เป็นแค่
คนนอกสา
ยตา
 
รู้ฉันคน
นี้. 
 
ไม่ดี
พอ 
 
ให้เ
F#m 
ธอหันมาส
Bm 
บตา
 
ฉันรู้ดี
Em 
ว่า 
 
ยังไ
E7 
งก็ไม่ส
นใจ

 
เมื่อเป็นแบ
บนี้
 
สิ่งเ
ดียวที่ต้อ
Bm 
งทำ
 
คือ
ตัดใจเดินกลับห
ลัง
 
ฉัน
มันคนนอกหั
วใจ
 
สี่ห้องใ
จของเธอคือเขา
 
เรา
F#m 
มันไม่มีควา
Bm 
มหมาย
 
ขั
Em 
ดหูขัดตาใช่ไ
หม.
 
บอกฉันม
าตรงๆ 
 
 
D7 

 
คนอยู่นอ
กใจ 
 
นอกสายตาเธออย่
F#m 
างฉัน
 
คงไม่มี
Em 
วัน 
 
จะไ
ด้เป็นแชทสีช
มพู
 
ทำได้เ
พียงแค่กดไลค์ 
 
กด
F#m 
ไปให้เธอไ
Bm 
ด้รู้
 
แต่สิทธิ์
Em 
ฉันคงไม่พ
E7 
อได้กดหั
วใจ

 
บอกฉันนะเ
ธอ 
 
หากวันใ
ดที่เธอรำ
Bm 
คาญ
 
แต่อย่าบล็อ
คกัน 
 
เพราะ
ฉันนั้นคงขา
ดใจ
 
ความสุขอย่างเ
ดียวของฉัน
 
คือ
F#m 
การส่องเธอเรื่
Bm 
อยไป
 
แม้รู้ยั
Em 
งไง 
 
ก็ไ
ม่ได้ใจขอ
งเธอ

INSTRU | G | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em G | A |

 
คนอยู่นอ
กใจ 
 
นอกสายตาเธออย่
F#m 
างฉัน
 
คงไม่มี
Em 
วัน 
 
จะไ
ด้เป็นแชทสีช
มพู
 
ทำได้เ
พียงแค่กดไลค์ 
 
กด
F#m 
ไปให้เธอไ
Bm 
ด้รู้
 
แต่สิทธิ์
Em 
ฉันคงไม่พ
E7 
อได้กดหั
วใจ

 
บอกฉันนะเ
ธอ 
 
หากวันใ
ดที่เธอรำ
Bm 
คาญ
 
แต่อย่าบล็อ
คกัน 
 
เพราะ
ฉันนั้นคงขา
ดใจ
 
ความสุขอย่างเ
ดียวของฉัน
 
คือ
F#m 
การส่องเธอเรื่
Bm 
อยไป
 
แม้รู้ยั
Em 
งไง 
 
ก็ไ
ม่ได้ใจขอ
งเธอ

 
ความสุขอย่างเ
ดียวของฉัน
 
คือ
F#m 
การส่องเธอเรื่
Bm 
อยไป
 
แม้รู้ยั
Em 
งไง 
 
ก็ไ
ม่ได้ใจขอ
งเธอ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รู้ตัว (คอร์ด)
ศิลปิน โปเต้
คำร้อง/ทำนอง Peet model
เรียบเรียง Werasak Musika
 โฆษณา