หน้าแรก » หนอยแน่ (NOINAE) » คอร์ดเพลง ใครใช้ให้ไป – หนอยแน่ (NOINAE)

คอร์ดเพลง ใครใช้ให้ไป – หนอยแน่ (NOINAE)

คอร์ดเพลง ใครใช้ให้ไป หนอยแน่ (NOINAE)

คอร์ดเพลง ใครใช้ให้ไป - หนอยแน่ (NOINAE)

เพลง ใครใช้ให้ไป (คอร์ด)

ศิลปิน : หนอยแน่ (NOINAE)

แนวเพลง : #สตริง

Single : หนอยแน่ (NOINAE) ใครใช้ให้ไป

คีย์คอร์ดเพลง ใครใช้ให้ไป คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G Bm | Em Dm7 G |
INTRO | C Bm Bbm | Am D |

  เหมือนฉั
B7 
นเองที่
Em 
ผิด 
 
ที่
Dm7 
ทำใจแ
ข็งเกิ
นไป
Bm 
  ให้อ
Am 
ภัยกับเธอไม่ไ
ด้เลย
  เหมือนเรื่อ
D/F# 
งราวที่
Em 
เกิด 
 
เป็
Dm7 
นฉันที่
ทำ 
 
เป็
นคนที่ก่อ
Bm 
  ก่อปั
Am 
ญหาให้เราต้องเลิ
กรา

Bm 
  อย่ามาโยน 
 
ให้ผิ
Esus4 
ดที่ฉันที่ยังฝังใ
 
  เพรา
Am 
ะฉันแค่เพียงเรีย
G/B 
นรู้ว่าเจ็บก็ต้อ
งจำ

 
ใครใ
ช้ให้ไปกั
D/F# 
บเขา 
 
อย่า
ลืมว่าเธอนั้นเลือ
กเอง
 
ให้ฉั
Am 
นอภัย 
 
ให้
ลบให้ลืม 
 
ฟังดูง่า
ยดาย
 
ใคร
ขอให้เธอกลับ
B7 
มา 
 
ทบ
Em 
ทวนอะไรเรื่องข
A7 
องเรา
 
ก็มั
Am 
นไม่มีให้ท
Bm 
บให้ทวน
 
เมื่
อเธอเป็นคนเหยียบ
ย่ำทำลายมันเอง

INSTRU | G Gsus4 | G Gsus4 |

  รักที่เ
B7 
คยล้
Em 
นใจ 
 
เปลี่ย
Dm7 
นไปเป็
นน้ำล้
นตา
Bm 
  เจ็บแ
Am 
ค่ไหนกว่ามันค่อยบร
รเทา
  ฉันไม่
B7 
ลืมสักอ
Em 
ย่าง 
 
Dm7 
ย่าขอให้เ
รามาเ
ป็นเหมือนเก่า
 
  
Bm 
ประสบ
Am 
การณ์บอกว่าสมคว
รพอ

Bm 
  อย่ามาโยน 
 
ให้ผิ
Esus4 
ดที่ฉันที่ยังฝังใ
 
  เพรา
Am 
ะฉันแค่เพียงเรีย
G/B 
นรู้ว่าเจ็บก็ต้อ
งจำ

 
ใครใ
ช้ให้ไปกั
D/F# 
บเขา 
 
อย่า
ลืมว่าเธอนั้นเลือ
กเอง
 
ให้ฉั
Am 
นอภัย 
 
ให้
ลบให้ลืม 
 
ฟังดูง่า
ยดาย
 
ใคร
ขอให้เธอกลับ
B7 
มา 
 
ทบ
Em 
ทวนอะไรเรื่องข
A7 
องเรา
 
ก็มั
Am 
นไม่มีให้ท
Bm 
บให้ทวน
 
เมื่
อเธอเป็นคนเหยียบ
ย่ำทำลายมันเอง

INSTRU | C Bm | Am G | C Bm | F | D/F# |

 
ใครใ
ช้ให้ไปกั
D/F# 
บเขา 
 
อย่า
ลืมว่าเธอนั้นเลือ
กเอง
 
ให้ฉั
Am 
นอภัย 
 
ให้
ลบให้ลืม 
 
ฟังดูง่า
ยดาย
 
ใคร
ขอให้เธอกลับ
B7 
มา 
 
ทบ
Em 
ทวนอะไรเรื่องข
A7 
องเรา
 
ก็มั
Am 
นไม่มีให้ท
Bm 
บให้ทวน
 
เมื่
อเธอเป็นคนเหยียบ
ย่ำทำลายมันเอง

INSTRU | Em | A7 |

 
ก็
Am 
มันไม่มีให้ท
Bm 
บให้ทวน
 
เมื่
อเธอเป็นคนเหยียบ
ย่ำ 
 
ทำลายมั
นเอง
Bm 
 
Am 
 

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ใครใช้ให้ไป (คอร์ด)
ศิลปิน หนอยแน่ (NOINAE)
คำร้อง : เผ่าพันธุ์ อมตะ
ทำนอง/เรียบเรียง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์
โปรดิวเซอร์ : สุวัธชัย สุทธิรัตน์
 โฆษณา