หน้าแรก » วงพลอย » คอร์ดเพลง แค่ข่าวร้าย – วงพลอย

คอร์ดเพลง แค่ข่าวร้าย – วงพลอย


INTRO | G | G |
INTRO | G | Bm | Am | D | D |

 
จากข่าวคราวที่
ฉันรู้
 
ฉันไม่แคร์ไม่
Em 
คิดหวั่น
 
ไม่เคลิบเคลิ้มคล้อย
ตามใคร
 
เพราะใจไม่
แปรผัน
 
มั่น
คง 
 
ใครเขาจะมา
เป่า
 
แต่ฉันก็ยัง
รักดังเก่า 
 
 
 
ไม่ปล่อยใจเป็นคนหู
เบาไป 
 
 

 
แต่ทำ
ไมเธอ
 
ไปคล้อยเคือง
Em 
คิดคำหลอก
 
ไม่ได้เป็นความ
จริงเลย
 
ถามสักคำก่อน
ได้ไหม
 
อย่า
เร็วไป 
 
ขอให้จงทบ
ทวนใหม่
 
รักของเรารักนั้น
ยิ่งใหญ่ 
 
 
 
อย่ายอมให้ใคร
แยกเรา

 
ก็แค่ข่าว
Em 
ร้าย
 
(แค่ข่าวร้ายร้าย
ก็หายไป)
 
ถ้าหากเชื่อ
Em 
เขา
 
(รักร้าวไปแล้วใครเ
สียใจ)
 
เราเองหรอกจะ
หมองหมาง
 
( แล้วคนยุนั้นจะ
Bm 
ชื่นบาน)
 
ลงทุนแค่โม้กับ
ฝอยฝอย
 
(แล้วเขาจะยิ้ม
Bm 
ไปนาน)
 
แม้เฉยเฉยฟังแค่เ
พียงผ่าน 
 
 
 
ไม่ยอมให้
ใครปั่น 
 
 
 
มั่นใจไม่ห
วาดหวั่น 
 
 
 
เขายุเราเขาก็คง ปากเฉา
ไป

INSTRU | G | Em | C | D | D | D |

 
แต่ทำ
ไมเธอ
 
ไปคล้อยเคือง
Em 
คิดคำหลอก
 
ไม่ได้เป็นความ
จริงเลย
 
ถามสักคำก่อน
ได้ไหม
 
อย่า
เร็วไป 
 
ขอให้จงทบ
ทวนใหม่
 
รักของเรารักนั้น
ยิ่งใหญ่ 
 
 
 
อย่ายอมให้ใคร
แยกเรา

 
ก็แค่ข่าว
Em 
ร้าย
 
(แค่ข่าวร้ายร้าย
ก็หายไป)
 
ถ้าหากเชื่อ
Em 
เขา
 
(รักร้าวไปแล้วใครเ
สียใจ)
 
เราเองหรอกจะ
หมองหมาง
 
( แล้วคนยุนั้นจะ
Bm 
ชื่นบาน)
 
ลงทุนแค่โม้กับ
ฝอยๆ
 
(แล้วเขาจะยิ้ม
Bm 
ไปนาน)
 
แม้เฉยเฉยฟังแค่เ
พียงผ่าน 
 
 
 
ไม่ยอมให้
ใครปั่น 
 
 
 
มั่นใจไม่ห
วาดหวั่น 
 
 
 
เขายุเราเขาก็คง ปากเฉา
ไป

 
แค่ข่าว
Em 
ร้าย.. 
 
 
 
ถ้าหากเชื่อ
Em 
เขา.. 
 
 

OUTRO | C | Bm | C D | G |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง แค่ข่าวร้าย (คอร์ด)
ศิลปิน วงพลอย
 โฆษณา