หน้าแรก » Blackwolf BOY » คอร์ดเพลง สุดท้ายแค่หลอกกัน – Blackwolf BOY ft.TEXTBOX & Kwanjai

คอร์ดเพลง สุดท้ายแค่หลอกกัน – Blackwolf BOY ft.TEXTBOX & Kwanjai

คอร์ดเพลง สุดท้ายแค่หลอกกัน Blackwolf BOY

คีย์คอร์ดเพลง สุดท้ายแค่หลอกกัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | B | G#m | C#m | ( 2 Times )

 
จะไม่มี
วัน 
 
เชื่อคำเ
ธออีกแล้ว
 
เพราะฉัน
G#m 
เคยต้องเจ็บซ
C#m 
ะจนเกือบตาย
 
จมกับร
อยน้ำตา 
 
ที่เ
ธอฝากไว้
 
ไม่เคย
G#m 
ลืมจากใจ 
 
คำว่า
C#m 
รักจริง
 
สุดท้ายก็แค่หลอ
กกัน
 
สุดท้ายก็แค่หลอ
กกัน
 
ก็เธอแค่มาหล
G#m 
อกฉัน 
 
ให้ตา
C#m 
ยใจ
 
ธอ 
 
ทำไ
ด้ไง 
 
 
G#m 
คนทั้งคนเชื่อห
C#m 
มดใจ

 
ไม่
รักก็ควรจะบอก
 
เวลาฉันถ
ามเธอไม่มีคำตอบ
 
เธอคงเห็น
G#m 
ฉันนั้นเป็นคนกระจอก
 
เวลาหา
C#m 
ยไป 
 
ไม่เคยบอก
 
หลงเ
ชื่อเธอไปทั้งใจ
 
เธอบอกรัก
ฉันไม่ได้บอกรักใคร
 
เวลาเห็น
G#m 
ฉันเธอชอบเอาใจใส่
 
สุดท้ายหลอ
C#m 
กกันนี่มันคืออะไร
 
ฮักนางห
ลายแต่นางบ่เคยฮักอ้
ายดอก
 
โง่เหมือน
G#m 
ควาย 
 
โดนหลอกม
C#m 
าตลอด
 
ยอนว่า
ฮัก 
 
ก็เลยยอมให้ห
ลอก
 
ขอได้
G#m 
ไหมเลิกซะการลวงห
C#m 
ลอก..

..หลงเชื่อเธอไปทั้ง
ใจเธอทำไปได้ยั
G#m 
งไง
 
มาหลอกกัน ให้ฉั
C#m 
นรักแบบนี้
..ไม่เหลือเลยความไว้
ใจ
 
ที่เคยให้เธอไปทั้
G#m 
งใจ มันหมดแล้ว ตอ
C#m 
นนี้

 
จะไม่มี
วัน 
 
เชื่อคำเ
ธออีกแล้ว
 
เพราะฉั
G#m 
นเคยต้องเจ็บซะ
C#m 
จนเกือบตาย
 
จมกับร
อยน้ำตา 
 
ที่เ
ธอฝากไว้
 
ไม่เค
G#m 
ยลืมจากใจ
 
คำว่ารั
C#m 
กจริง 
 
สุดท้ายก็แค่ห
ลอกกัน

 
เธอเข้ามาสร้างความทรง
จำไว้มากมาย
 
และสุด
G#m 
ท้ายก็ทิ้งฉันเอาไว้ 
 
ตร
C#m 
งนี้ที่กลางทาง
ถ้าเลือกที่จะเดินออกไป
 
ล้วก็อย่าคิดที่จะกลับมา
G#m 
เพราะฉันเสียเวลา 
 
กั
C#m 
บเธอมามากพอแล้ว
 
เธอได้สิ่งที่ต้องก
ารเธอแค่เดินจากไป
 
ถึงฉันจะเป็นจะต
ายเธอก็ไม่สนใจ
 
นี่ใช่ไหมที่เ
G#m 
รียกรู้หน้าไม่รู้ใจ
 
คนที่เคยรั
C#m 
กกันอยู่ๆก็หายไป
 
หลอกเก่งขนาด
นี้ผีก็ยังยอม
 
ไปเถอะคนเ
ลวไปเป็นคนดีของคนอื่น
G#m 
คำว่ารักที่เธอเคยบอก your  
C#m 
love is just a lie

..หลงเชื่อเธอไปทั้งใ
จ 
 
เธอทำไปได้ยั
G#m 
งไง
 
มาหลอกกัน ให้ฉั
C#m 
นรักแบบนี้
..ไม่เหลือเลยความไว้ใ
 
ที่เคยให้เธอไปทั้
G#m 
งใจ 
 
มันหมดแล้วตอ
C#m 
นนี้

 
จะไม่มี
วัน 
 
เชื่อคำเ
ธออีกแล้ว
 
เพราะฉั
G#m 
นเคย 
 
ต้องเจ็บซะ
C#m 
จนเกือบตาย
 
จมกับร
อยน้ำตา 
 
ที่เ
ธอฝากไว้
 
ไม่เค
G#m 
ยลืมจากใจ คำว่ารั
C#m 
กจริง
 
เจ็บจนถึงต
ายแบบนี้ไม่เอา
 
จะไม่เชื่อใ
ครอีกแล้วตัวเรา
 
จะไม่
G#m 
ลืมบุญคุณที่ตัว
C#m 
เธอเคยฝากเอาไว้
 
ว่าอ
ย่า 
 
เชื่อใ
ครอีกแล้ว
 
ไอ้คำสั
G#m 
ญญาแค่เพียงลมปาก 
 
C#m 
ะจำจนฝังใจ
 
สุดท้ายก็แค่หลอกกัน…
 

INTRO | A | B | G#m | C#m | ( 2 Times )

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง สุดท้ายแค่หลอกกัน (คอร์ด)
ศิลปิน Blackwolf BOY
Feat.TEXTBOX & Kwanjai
 โฆษณา