หน้าแรก » ต้น เดชอุดม » คอร์ดเพลง น้องจำได้บ่ – ต้น เดชอุดม

คอร์ดเพลง น้องจำได้บ่ – ต้น เดชอุดม


INTRO | Am | Em | Dm G | C |
INTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

 
ยังคิดฮอดน้องห
ลา 
 
ยังคิดฮอดแต่
Em 
เจ้า
Am 
..ผู้สาวเก่า. 
 
สมัยเป็นเด็ก
Em 
น้อย
 
ฮาเคยบอกฮัก
กัน 
 
Em 
นวันที่ในปรอย
Am 
ปรอย
Dm 
มีปลามีกะปูน้
อย 
 
คอยเป็นพ
ยาน

 
วันเวลาผ่านไ
ป 
 
น้องไปเรียนห
Em 
ม่องใหม่
Am 
..ถิ่มสัญญาใจ. 
 
ไว้ให้อ้า
Em 
ยคิดต่อ
วันเวลาผ่า
นไป 
 
 
Em 
แต่ใจก็ยังเฝ้
Am 
ารอ
Dm 
กลัว… 
 
น้องลื
มสัญญาสองเ
ฮา

 
ดอกกระเ
Dm 
จียว 
 
ที่เฮาเคยเก็บเ
Em 
ริ่มสิโป่ง
 
บั
Dm 
กค้อที่เฮากินส้ม 
 
เริ่มเต็มทุ่
งนา
Am 
หม่องไปหาปลาข่อน 
 
เดีย
Em 
วนี้น้องบ่คืนมา
 
และคำสัญ
Dm 
ญา 
 
น้
องยังจำไ
ด้บ่

 
น้
องยัง
จำได้ 
 
Em 
อนที่น้องไปเ
Am 
ล่นเต้นยาง
 
อ้
ายกะอยู่ข้างๆ 
 
 
Dm 
เห็นกางเกงของ
Em 
น้องกะแตกดูก
 
น้
องยัง
จำได้บ่ 
 
 
Em 
ตอนที่น้องไปหั
Am 
ดรถมอไซค์
 
อ้
ายเป็น
Em 
คนหัดให้ 
 
 
Dm 
จนท่อรถมัน
Em 
ดาดขาน้อง
 
น้
องอยา
Em 
กกินต้มไก่  
Dm 
อ้ายกะไปหาลั
Am 
กให้
Dm 
น้องยัง
Em 
จำได้มัย.
.. 
 
เฮาเคยบอกรั
กกัน

INSTRU | C | Am G |
INSTRU | F G | Em Am | F Em | Dm Em |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

 
ดอกกระเ
Dm 
จียว 
 
ที่เฮาเคยเก็บเ
Em 
ริ่มสิโป่ง
 
บั
Dm 
กค้อที่เฮากินส้ม 
 
เริ่มเต็มทุ่
งนา
Am 
หม่องไปหาปลาข่อน 
 
เดีย
Em 
วนี้น้องบ่คืนมา
 
และคำสัญ
Dm 
ญา 
 
น้
องยังจำไ
ด้บ่

 
น้
องยัง
จำได้ 
 
Em 
อนที่น้องไปเ
Am 
ล่นเต้นยาง
 
อ้
ายกะอยู่ข้างๆ 
 
 
Dm 
เห็นกางเกงของ
Em 
น้องกะแตกดูก
 
น้
องยัง
จำได้บ่ 
 
 
Em 
ตอนที่น้องไปหั
Am 
ดรถมอไซค์
 
อ้
ายเป็น
Em 
คนหัดให้ 
 
 
Dm 
จนท่อรถมัน
Em 
ดาดขาน้อง
 
น้
องอยา
Em 
กกินต้มไก่  
Dm 
อ้ายกะไปหาลั
Am 
กให้
Dm 
น้องยัง
Em 
จำได้มัย.
..

 
น้
องยัง
จำได้ 
 
Em 
อนที่น้องไปเ
Am 
ล่นเต้นยาง
 
อ้
ายกะอยู่ข้างๆ 
 
 
Dm 
เห็นกางเกงของ
Em 
น้องกะแตกดูก
 
น้
องยัง
จำได้บ่ 
 
 
Em 
ตอนที่น้องไปหั
Am 
ดรถมอไซค์
 
อ้
ายเป็น
Em 
คนหัดให้ 
 
 
Dm 
จนท่อรถมัน
Em 
ดาดขาน้อง
 
น้
องอยา
Em 
กกินต้มไก่  
Dm 
อ้ายกะไปหาลั
Am 
กให้
Dm 
น้องยัง
Em 
จำได้มัย.
.. 
 
เฮาเคยบอกรั
กกัน

OUTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง น้องจำได้บ่ (คอร์ด)
ศิลปิน ต้น เดชอุดม
OST.อินดี้ลูกอีสาน
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :