หน้าแรก » Maggi » คอร์ดเพลง ดอก – Sgotti x Maggi

คอร์ดเพลง ดอก – Sgotti x Maggi

คอร์ดเพลง ดอก Sgotti x Maggi

คอร์ดเพลง ดอก - Sgotti x Maggi

เพลง ดอก (คอร์ด)

ศิลปิน : Sgotti

ศิลปิน : Maggi

แนวเพลง : #สตริง

คีย์คอร์ดเพลง ดอก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | E G#m | C#m B | A | A B |

..ฉันก็เป็นแค่คนอีกค
นที่ได้รักเธอ
..เป็นแค่คนอีกคนที่เ
ธอให้ความสำคัญ
..รักที่เธอให้มาเพื่อส
G#m 
ร้างความผูกพัน
 
ให้คิดว่าฉัน
สำคัญ 
 
แต่จริ
งๆไม่ใช่เลย

 
เห็นเธอใ
สๆข้างในเธอ
G#m 
ร้ายใครๆ
C#m 
ก็รู้
 
แต่
ฉันเองที่หล
งอยู่.
G#m 
.. 
 
และไม่เ
คยรู้เท่าทั
 
เวลาเธอ
ยิ้มเหมือนมีดอ
G#m 
กไม้เบ่งบานใน
C#m 
ใจฉัน
จนไม่ทันระ
วัง.
G#m 
..
 
เมื่อพิษร้
ายของมวลดอกไ
ม้เข้าสู่หัวใจ

INSTRU | E G#m | C#m B | A | A B |

..ฉันไม่เคยจะคิดว่าเ
ธอจะทำฉันลง
..นับจากนี้ก็คงเหลือเ
พียงแค่ภ
าพของน้ำตา
..ความเจ็บช้ำที่เธอทอด
ทิ้งและคำร่ำลา
..มันทำให้รู้ว่า 
 
(จริงๆเธอร้
ายขนาดไหน)


 
เห็นเธอใ
สๆข้างในเธอ
G#m 
ร้ายใครๆ
C#m 
ก็รู้
 
แต่
ฉันเองที่หล
งอยู่.
G#m 
.. 
 
และไม่เ
คยรู้เท่าทั
 
เวลาเธอ
ยิ้มเหมือนมีดอ
G#m 
กไม้เบ่งบานใน
C#m 
ใจฉัน
จนไม่ทันระ
วัง.
G#m 
..
 
เมื่อพิษร้
ายของมวลดอกไ
ม้เข้าสู่หัวใจ

 
เห็นเธอใ
สๆข้างในเธอ
G#m 
ร้ายใครๆ
C#m 
ก็รู้
 
แต่
ฉันเองที่หล
งอยู่.
G#m 
.. 
 
และไม่เ
คยรู้เท่าทั
 
เวลาเธอ
ยิ้มเหมือนมีดอ
G#m 
กไม้เบ่งบานใน
C#m 
ใจฉัน
จนไม่ทันระ
วัง.
G#m 
..
 
เมื่อพิษร้
ายของมวลดอกไ
ม้เข้าสู่หัวใจ

INSTRU | E G#m | C#m |

 
จนไ
ม่ทันระ
วัง.
G#m 
..
 
เมื่อพิษร้
ายของมวลดอก
ไม้เข้าสู่หัวใ
จ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ดอก (คอร์ด)
ศิลปิน Sgotti x Maggi
 โฆษณา