หน้าแรก » รวงข้าว ฐิติรัตน์ » คอร์ดเพลง อย่ามาบอกว่ายังฮักกัน – รวงข้าว ฐิติรัตน์

คอร์ดเพลง อย่ามาบอกว่ายังฮักกัน – รวงข้าว ฐิติรัตน์

คอร์ดเพลง อย่ามาบอกว่ายังฮักกัน รวงข้าว ฐิติรัตน์

คอร์ดเพลง อย่ามาบอกว่ายังฮักกัน - รวงข้าว ฐิติรัตน์

เพลง อย่ามาบอกว่ายังฮักกัน (คอร์ด)

ศิลปิน : รวงข้าว ฐิติรัตน์

แนวเพลง : #อีสาน

Single : รวงข้าว ฐิติรัตน์ อย่ามาบอกว่ายังฮักกัน

คีย์คอร์ดเพลง อย่ามาบอกว่ายังฮักกัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง อย่ามาบอกว่ายังฮักกัน - รวงข้าว ฐิติรัตน์

 
น้องฮักเ
ดียว 
 
ฮักอ้
ายคนเดียว
 
นอ
Bm 
กใจอ้ายกะ
Em 
บ่เคย
 
ยังห
Am 
ล่อยไปคบกันเสย
 
ยังห
ลอยไปเอากั
นเสย…

INSTRU | C D | Bm Em | C D | G D |

 
บอกหั
Em 
วใจอย่าฝืนเลยปล่อยไ
Bm 
ปสา
 
เสียน้ำ
Am 
ตากับคำ
ว่าฮักอ้า
ยหลาย
 
ให้ทุกอ
Em 
ย่างหมดทั้งตัวและหั
Bm 
วใจ
 
สิ่งที่
Am 
ได้กลับคืน
มานั้นปว
ดร้าว 
 
 

 
บ่มัก
Em 
ดีกะฟ้าวไป 
 
ไปกั
Bm 
บเขา
 
น้องสิ
Am 
ยอมเป็นคนเ
ก่า 
 
เข้าใ
จอยู่
 
อ้ายฮัก
Em 
เขา เขาฮักอ้าย ไผก
Bm 
ะฮู้
 
สิทน
Am 
อยู่ 
 
คบกันไ
ปกะเสียเ
วลา

 
ฟ้
Am 
าสั่งว่าเฮานั้นเบิดเวลา
 
บุญนำ
Bm 
พาให้อยู่นำกันน้อ
Em 
สำนี้
 
ฝืน
ฮักกันไปมันกะคงบ่ดี
 
เจ็บแ
ฮงอิหลี พอแล้ว…

 
เจ็บมาห
ลาย 
 
ย้อนว่าน้
องฮักหลาย
 
ซั
Bm 
งคนหลายใจคื
Em 
ออ้าย
 
บ่เคย
พอ 
 
เบื่อล่ะห
นอ
 
เทียว
Bm 
ควงคนใหม่มา
Em 
เย้ย
 
น้องฮักเ
ดียว 
 
ฮักอ้
ายคนเดียว
 
นอ
Bm 
กใจอ้ายกะ
Em 
บ่เคย
 
ยังห
Am 
ล่อยไปคบกันเสย 
 
อย่าเ
ลย
 
อย่ามาบอกว่ายังฮั
กกัน

INSTRU | Em | Bm | Am D | G |
INSTRU | Em | Bm | Am D | G |

 
บ่มัก
Em 
ดีกะฟ้าวไป 
 
ไปกั
Bm 
บเขา
 
น้องสิ
Am 
ยอมเป็นคนเ
ก่า 
 
เข้าใ
จอยู่
 
อ้ายฮัก
Em 
เขา เขาฮักอ้าย ไผก
Bm 
ะฮู้
 
สิทน
Am 
อยู่ 
 
คบกันไ
ปกะเสียเ
วลา

 
ฟ้
Am 
าสั่งว่าเฮานั้นเบิดเวลา
 
บุญนำ
Bm 
พาให้อยู่นำกันน้อ
Em 
สำนี้
 
ฝืน
ฮักกันไปมันกะคงบ่ดี
 
เจ็บแ
ฮงอิหลี พอแล้ว…

 
เจ็บมาห
ลาย 
 
ย้อนว่าน้
องฮักหลาย
 
ซั
Bm 
งคนหลายใจคื
Em 
ออ้าย
 
บ่เคย
พอ 
 
เบื่อล่ะห
นอ
 
เทียว
Bm 
ควงคนใหม่มา
Em 
เย้ย
 
น้องฮักเ
ดียว 
 
ฮักอ้
ายคนเดียว
 
นอ
Bm 
กใจอ้ายกะ
Em 
บ่เคย
 
ยังห
Am 
ล่อยไปคบกันเสย 
 
อย่าเ
ลย

 
เจ็บมาห
ลาย 
 
ย้อนว่าน้
องฮักหลาย
 
ซั
Bm 
งคนหลายใจคื
Em 
ออ้าย
 
บ่เคย
พอ 
 
เบื่อล่ะห
นอ
 
เทียว
Bm 
ควงคนใหม่มา
Em 
เย้ย
 
น้องฮักเ
ดียว 
 
ฮักอ้
ายคนเดียว
 
นอ
Bm 
กใจอ้ายกะ
Em 
บ่เคย
 
ยังห
Am 
ล่อยไปคบกันเสย
 
ยังห
ลอยไปเอากั
นเสย…

 
อย่าเลย อย่ามาบอกว่ายังฮั
กกัน

OUTRO | C D | Bm Em | C D | G D | G | G |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง อย่ามาบอกว่ายังฮักกัน (คอร์ด)
ศิลปิน รวงข้าว ฐิติรัตน์
คำร้อง/ทำนอง : วิน. ชานุมาน
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
 โฆษณา