หน้าแรก » อิทธิ พลางกูร » คอร์ดเพลง เราสามคน – อิทธิ พลางกูร

คอร์ดเพลง เราสามคน – อิทธิ พลางกูร


INTRO | Bm F#m | Bm F#m | Bm F#m | E F#m |
INTRO | Bm F#m | Bm F#m | Bm D | E F#m |

Bm 
ฉันคน
F#m 
หนึ่ง  
Bm 
เธอคน
F#m 
หนึ่ง
Bm 
เขาคน
F#m 
หนึ่ง เ
ราสาม
F#m 
คน
Bm 
แล้วคน
F#m 
หนึ่ง  
Bm 
รักคน
F#m 
หนึ่ง
Bm 
เหลือคน
หนึ่ง 
 
ยู่เพื่อใ
F#m 
คร

..จนใจพูดไม่ออก 
 
ไม่
Bm 
มีใครมีทางออก
..ฉีกเส้น
ทางส
ามทาง
..ออกจาก
กัน 
 
แยกใจ
ไว้  
G#m 
สอง  
F#m 
ทาง  
..จบความ
หลังไปที 
 
เจ็บอย่างนี้ไม่มีต่อไป..

INSTRU | Bm F#m | Bm F#m | Bm D | E F#m |

Bm 
ฉันคน
F#m 
หนึ่ง  
Bm 
เธอคน
F#m 
หนึ่ง
Bm 
เขาคน
F#m 
หนึ่ง เ
ราสาม
F#m 
คน
Bm 
แล้วคน
F#m 
หนึ่ง  
Bm 
รักคน
F#m 
หนึ่ง
Bm 
เหลือคน
หนึ่ง 
 
ยู่เพื่อใ
F#m 
คร

..จนใจพูดไม่ออก 
 
ไม่
Bm 
มีใครมีทางออก
..ฉีกเส้น
ทางส
ามทาง
..ออกจาก
กัน 
 
แยกใจ
ไว้  
G#m 
สอง  
F#m 
ทาง  
..จบความ
หลังไปที 
 
เจ็บอย่างนี้ไม่มีต่อไป..

Bm 
..คนหนึ่งเ
ป็นเช่นดั่งเ
พื่อนตา
F#m 
Bm 
..คนหนึ่งเ
ป็นดังลม
หายใจ
F#m 
Bm 
..ใจเจ้าก
รรม 
 
เจ็บ
ช้ำ  
เท่า 
 
 
F#m 
ไร  
..เราสามค
น คงต้องมีใคร เป็นฝ่ายไป

INSTRU | Bm F#m | Bm F#m | Bm F#m | E F#m |
INSTRU | Bm F#m | Bm F#m | Bm D | E |

..จนใจพูดไม่ออก 
 
ไม่
Bm 
มีใครมีทางออก
..ฉีกเส้น
ทางส
ามทาง
..ออกจาก
กัน 
 
แยกใจ
ไว้  
G#m 
สอง  
F#m 
ทาง  
..จบความ
หลังไปที 
 
เจ็บอย่างนี้ไม่มีต่อไป..

Bm 
..คนหนึ่งเ
ป็นเช่นดั่งเ
พื่อนตา
F#m 
Bm 
..คนหนึ่งเ
ป็นดังลม
หายใจ
F#m 
Bm 
..ใจเจ้าก
รรม 
 
เจ็บ
ช้ำ  
เท่า 
 
 
F#m 
ไร  
..เราสามค
น คงต้องมีใคร เป็นฝ่ายไป

Bm 
ฉันคน
F#m 
หนึ่ง  
Bm 
เธอคน
F#m 
หนึ่ง
Bm 
เขาคน
F#m 
หนึ่ง เ
ราสาม
F#m 
คน
Bm 
แล้วคน
F#m 
หนึ่ง  
Bm 
รักคน
F#m 
หนึ่ง
Bm 
เหลือคน
หนึ่ง 
 
ยู่เพื่อใ
F#m 
คร

Bm 
ฉันคน
F#m 
หนึ่ง  
Bm 
เธอคน
F#m 
หนึ่ง
Bm 
เขาคน
F#m 
หนึ่ง เ
ราสาม
F#m 
คน
Bm 
แล้วคน
F#m 
หนึ่ง  
Bm 
รักคน
F#m 
หนึ่ง
Bm 
เหลือคน
หนึ่ง 
 
ยู่เพื่อใ
F#m 
คร
Fade out…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง เราสามคน (คอร์ด)
ศิลปิน อิทธิ พลางกูร
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :